دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش فوتونیک و در رشته مجموعه فوتونیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1205 - مجموعه فوتونیک (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17816 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17817 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران فوتونیک آموزشي پژوهشي زن 9 نفر نیمه اول فقط زن
17818 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17819 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
17820 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17821 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17822 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17823 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17824 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17825 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17826 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
17827 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
17828 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
17829 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17830 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17831 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17832 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17833 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17834 روزانه دانشگاه ملایر همدان فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
17835 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17836 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17837 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران فوتونیک آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
17838 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17839 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17840 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17841 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17842 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17843 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17844 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17845 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
17846 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17847 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17848 پرديس خودگردان دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فوتونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه