دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش ریاضی کاربردی و در رشته 1208 - مجموعه ریاضی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 3 - ریاضی کاربردی (آنالیز، بهینه سازی و سیستم های دینامیکی)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18533 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18534 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
18535 روزانه دانشگاه تهران تهران ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18536 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18537 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
18538 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
18539 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18540 روزانه دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18541 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18641 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18642 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18643 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18644 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18645 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18646 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18647 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18701 مجازي دانشگاه گیلان - رشت گیلان ریاضی کاربردی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18702 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18703 پرديس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18745 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18746 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18747 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18748 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18749 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18750 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول