برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش مدیریت رسانه های ورزشی و در رشته 1106 - مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 5 - مدیریت ورزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11708 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت رسانه های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11709 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت رسانه های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11710 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران مدیریت رسانه های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11734 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت رسانه های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول