دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش الگوریتم ها و محاسبات و در رشته 1277 - مهندسی کامپیوتر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 3 - نرم افزار، شبکه و امنیت، الگوریتم ها و محاسبات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23142 روزانه دانشگاه ایلام ایلام الگوریتم ها و محاسبات آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
23143 روزانه دانشگاه تهران تهران الگوریتم ها و محاسبات آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23144 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران الگوریتم ها و محاسبات آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23145 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان الگوریتم ها و محاسبات آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
23188 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام الگوریتم ها و محاسبات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23189 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران الگوریتم ها و محاسبات آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول