دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش مهندسی آبخیزداری و در رشته مجموعه مرتع و آبخیزداری

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - علوم و مهندسی آبخیزداری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22983 روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی آبخیزداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22984 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی آبخیزداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22985 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی آبخیزداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22986 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز مهندسی آبخیزداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22987 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی آبخیزداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22988 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی آبخیزداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22989 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی آبخیزداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22990 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی آبخیزداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22991 روزانه دانشگاه گنبد گلستان مهندسی آبخیزداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22992 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی آبخیزداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23021 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی آبخیزداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23022 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی آبخیزداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23023 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی آبخیزداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23024 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز مهندسی آبخیزداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23025 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی آبخیزداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23026 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی آبخیزداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23027 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی آبخیزداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23028 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی آبخیزداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول