برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش مهندسی مرتعداری و در رشته مجموعه مرتع و آبخیزداری

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 2 - علوم و مهندسی مرتع
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23057 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی مرتعداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23058 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی مرتعداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23059 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور) مازندران مهندسی مرتعداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23060 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز مهندسی مرتعداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23061 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی مرتعداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23062 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مرتعداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23063 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی مرتعداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23064 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی مرتعداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23065 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی مرتعداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23066 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مرتعداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23067 روزانه دانشگاه گنبد گلستان مهندسی مرتعداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23068 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی مرتعداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23069 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی مرتعداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23090 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی مرتعداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23091 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز مهندسی مرتعداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23092 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی مرتعداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23093 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی مرتعداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23094 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی مرتعداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23095 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مرتعداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23096 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی مرتعداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23097 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی مرتعداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23113 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی مرتعداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه