دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش کشاورزی اکولوژیک و در رشته مجموعه زراعت و اصلاح نباتات

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 6 - کشاورزی اکولوژیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23467 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23468 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23469 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23470 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23471 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23472 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23473 روزانه دانشگاه شیراز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب) فارس کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23474 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23475 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23476 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23477 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23478 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23479 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23480 روزانه دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23481 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23482 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23483 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23484 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23485 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23486 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23487 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23488 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23489 نوبت دوم دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23490 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23491 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه