برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش حشره شناسی کشاورزی و در رشته حشره شناسی کشاورزی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1314 - حشره شناسی کشاورزی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25162 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25163 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25164 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25165 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25166 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25167 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
25168 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25169 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25170 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25171 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25172 روزانه دانشگاه زنجان زنجان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25173 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
25174 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25175 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25176 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25177 روزانه دانشگاه شیراز فارس حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25178 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25179 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25180 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25181 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25182 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25183 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25184 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25185 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25186 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25187 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25188 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25189 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25190 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25191 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25192 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25193 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25194 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25195 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25196 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25197 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25198 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25199 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
25200 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25201 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25202 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25203 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25204 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25205 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25206 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25207 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
25208 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25209 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25210 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25211 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25212 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25213 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25214 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25215 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
25216 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25217 پرديس خودگردان دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25218 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25219 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25220 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول