دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش بازیافت و مدیریت پسماند و در رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1322 - مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25495 روزانه دانشگاه ایلام ایلام بازیافت و مدیریت پسماند آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25496 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بازیافت و مدیریت پسماند آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25497 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل بازیافت و مدیریت پسماند آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25504 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بازیافت و مدیریت پسماند آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
25505 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل بازیافت و مدیریت پسماند آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول