دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش کارگردانی نمایش و در رشته مجموعه هنرهای نمایشی و سینما

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1357 - مجموعه هنرهای نمایشی و سینما (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25989 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران کارگردانی نمایش آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25990 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران کارگردانی نمایش آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
25991 روزانه دانشگاه تهران تهران کارگردانی نمایش آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25992 روزانه دانشگاه هنر تهران کارگردانی نمایش آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
25993 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران کارگردانی نمایش آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25994 پرديس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز کارگردانی نمایش آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
25995 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران کارگردانی نمایش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25996 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی کارگردانی نمایش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول