دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش تصویر متحرک (انیمیشن) و در رشته مجموعه هنرهای تصویری و طراحی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26044 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26045 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
26046 روزانه دانشگاه تهران تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26047 روزانه دانشگاه هنر تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
26048 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26049 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
26050 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26051 پرديس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
26052 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26053 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26054 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول