دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش عکاسی و در رشته مجموعه هنرهای تصویری و طراحی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 5
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26127 روزانه دانشگاه تهران تهران عکاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26128 روزانه دانشگاه هنر تهران عکاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26129 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران عکاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26130 پرديس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز عکاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26131 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران عکاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26132 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی عکاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26133 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران عکاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26134 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران عکاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول