دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش صنایع دستی و در رشته مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26194 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران صنایع دستی آموزشي پژوهشي زن 14 نفر نیمه دوم فقط زن
26195 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران صنایع دستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26196 روزانه دانشگاه هنر تهران صنایع دستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
26197 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان صنایع دستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 22 نفر نیمه اول
26198 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران صنایع دستی آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه دوم فقط زن
26199 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران صنایع دستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26200 پرديس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز صنایع دستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
26201 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران صنایع دستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26202 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد (محل تحصیل واحد اردکان) یزد صنایع دستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول