برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش مطالعات فرهنگی و در رشته 1108 - مجموعه علوم اجتماعی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 6 - مطالعات فرهنگی و گرایشهای هم ضریب
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11999 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12000 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12001 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12002 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن 6 نفر نیمه اول فقط زن - محل تحصیل پردیس خواهران
12003 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12005 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12006 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12007 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول فقط زن - محل تحصیل پردیس خواهران
12008 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12011 پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12012 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12009 مجازي دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات فرهنگی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
12010 مجازي دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات فرهنگی آموزش محور زن 20 نفر نیمه اول آموزش محور - فقط زن
12013 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول با همکاری دانشگاه تربیت مدرس
12014 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران تهران مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن