دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش محیط زیست شهری و در رشته مجموعه علوم جغرافیایی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 3 - جغرافیا و برنامه ریزی شهری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10491 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
10492 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران محیط زیست شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
10493 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران محیط زیست شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
10523 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
10524 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران محیط زیست شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
10544 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی محیط زیست شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
10545 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
10546 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران محیط زیست شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
10547 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران محیط زیست شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10567 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان محیط زیست شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10568 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین محیط زیست شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10569 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران محیط زیست شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10587 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان محیط زیست شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10588 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین محیط زیست شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور