دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش اصلاح و احیای مرتع و در رشته مجموعه مرتع و آبخیزداری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1301 - مجموعه مرتع و آبخیزداری (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23646 روزانه دانشگاه اردکان یزد اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23647 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور) تهران اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23648 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23649 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23650 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23651 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23652 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23653 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23654 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23655 روزانه دانشگاه گنبد گلستان اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23656 روزانه دانشگاه ملایر همدان اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23676 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23677 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23678 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23679 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23680 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23681 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23682 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23683 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23695 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه