3گام، 7سال
دقیق ترین انتخاب رشته ارشد
شروع کنید

انتخاب رشته 3گام برای شما چه کار می کند؟

به شما می گوییم کجا قبول می شوید

ما در نرم افزار انتخاب رشته 3گام، کدرشته های قبول شده و قبول نشده بیش از 109،000 کارنامه نهایی ارشد 99 را در دانشگاه های سراسری و آزاد تحلیل کرده ایم. رتبه های قبولی سال 99 را مبتنی بر تغییرات دفترچه و قوانین سازمان سنجش 1400 در تمامی کدرشته ها تطبیق داده ایم تا با دقت کامل به شما بگوییم که دقیقاً کجا قبولی می شوید.

به شما می گوییم چطور انتخابها را بچینید

224 مشاور تخصصی رشته های مختلف کارشناسی ارشد، اولویت بندی فرم های انتخاب رشته سازمان سنجش و سازمان دانشگاه آزاد اسلامی 98 را آنالیز کرده اند، مبتنی بر کد رشته قبول شده، ایده آل ترین اولویت بندی ممکنه برای هر رتبه ای را بازچینی کرده اند. اولویت بندی و چیدمانی که ما به شما می دهیم، ترکیب ایده آل ترین چیدمان و شرایط شخصی شماست.
 • بالاتر یا پایین تر زدن یک انتخاب در اولویت بندی انتخاب رشته، مسیر زندگی را تغییر می دهد.
 • وقتی که یک انتخاب خیلی عالی را فقط به خاطر اینکه تصور می کنیم قبول نمی شویم، حذف می کنیم در واقع داریم مسیر پیشرفت خود را مسدود می کنیم.
 • نداشتن اطلاعات کافی درباره رشته ها، دانشگاه ها و شانس های قبولی مساویست با انتخاب رشته با چشمان بسته در یک اتاق تاریک.
 • با دیدن این ویدیو، شما متوجه می شوید که انتخاب رشته صحیح، می تواند معجزه زندگی شما باشد.
 • تحلیل احتمال قبولی در 4 سطح

  با توجه به رتبه شما در گرایشهای مختلف، تمامی انتخابهای موجود در دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش و دانشگاه آزاد را براساس احتمال قبولی شما و در 4 سطح مرتب می کنیم. این 4 سطح عبارتند از: منطقی، پراحتمال، خوشبینانه و کم احتمال
 • اولویت بندی بر مبنای شرایط شما

  هر 100 انتخاب شما در انتخاب رشته سراسری و آزاد به صورت جداگانه، در اوج سهولت و سادگی و برمبنای شرایط شما اولویت بندی می شود. این کار بر مبنای 5 معیار بسیار مهم انجام می شود. این معیارها عبارتند از: کیفیت و سطح علمی دانشگاه، بازار کار و محبوبیت گرایش، هزینه تحصیل، دوری و نزدیکی دانشگاه به محل زندگی شما و تأثیر آموزش محورها در اولویت بندی شما.
 • فایل خروجی نهایی مطابق با اصل دفترچه سنجش و دفترچه دانشگاه آزاد

  در نهایت، یک فایل کامل و بدون نقص از انتخابهای خود را برای انتخاب رشته سازمان سنجش و انتخاب رشته دانشگاه آزاد به صورت جداگانه، دریافت می کنید. کد رشته های این فایل، دقیقا مطابق با کد رشته های دفترچه سال 1400 سنجش و دانشگاه آزاد می باشد و شما می توانید ترتیب انتخابهای خود در این فایل را به طور مستقیم در فرم آنلاین انتخاب رشته سنجش و دانشگاه آزاد وارد کنید. در بین تمامی سیستمهای انتخاب رشته، نرم افزار 3گام، تنها نرم افزاریست که با کمترین هزینه چنین امکانی را به شما می دهد.

انتخاب رشته کارشناسی ارشد بر مبنای کد رشته دانشگاه های سازمان سنجش

داوطلبان عزیز از طریق لینک های زیر می توانید دفترچه های انتخاب رشته مربوط به رشته خود را ملاحظه فرمایید.

درباره 3گام