تنها نرم افزار انتخاب رشته
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
شروع کنید

انتخاب رشته 3گام برای شما چه کار می کند؟

به شما می گوییم در کدام دانشگاه آزاد قبول می شوید

ما بر اساس تحلیل کارنامه های نهایی سال گذشته دانشگاه آزاد و در نظر گرفتن نتایج تکمیل ظرفیت های سال گذشته دانشگاه آزاد به شما می گوییم که در هر کد رشته دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد چه شانس قبولی دارید.

به شما می گوییم که انتخابهای دانشگاه آزاد خود را چگونه بچینید

ما با استفاده از تحلیل اولویت بندی دانشگاه ها، از نظر کیفیت، اعتبار و همچنین محبوبیت گرایشها، انتخابهای شما را می چینیم و سپس با استفاده از ابزارهای بسیار پیشرفته، انتخاب های شما را با توجه به شرایطتان، اولویت بندی می کنیم.
 • تصمیم گیری برای زدن یک انتخاب بالاتر یا پایین تر، مسیر زندگی را تغییر می دهد.
 • تصمیم گیری برای نزدن یک انتخاب خیلی عالی فقط به خاطر اینکه تصور می کنیم قبول نمی شویم، مساوی می شود با سوزاندن یک تحصیل بهتر.
 • تصمیم گیری برای نزدن یک انتخاب فقط به خاطر فشار اطرافیان و یا تصورات غلط خودمان تبدیل می شود به یک حسرت بزرگ در آینده.
 • توصیه می کنیم ویدیوی مقابل را ببینید تا بهترین تصمیم گیری را داشته باشید.
 • تحلیل احتمال قبولی در 4 سطح

  با توجه به رتبه شما در گرایشهای مختلف و براساس تحلیل کارنامه های نهایی دانشگاه آزاد در سال گذشته توسط مشاورین تخصصی موسسه 3گام، شانس قبولی شما را در تمامی انتخابهای موجود در دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد تعیین می کنیم. این 4 سطح به ترتیب بالاترین شانس قبولی عبارتند از: منطقی، پر احتمال، خوشبینانه و کم احتمال
 • اولویت بندی بر مبنای شرایط شما

  همه انتخابهای شما، در اوج سهولت و سادگی اولویت بندی می شود. این کار بر مبنای 3 معیار بسیار مهم انجام می شود. این معیارها عبارتند از: کیفیت و سطح علمی دانشگاه، بازار کا رو محبوبیت گرایش و دوری و نزدیکی دانشگاه به محل سکونت شما.
 • فایل خروجی نهایی مطابق با کدهای دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد 1403

  در نهایت، یک فایل کامل و بدون نقص از انتخابهای خود را دریافت می کنید که کد رشته های آن، دقیقاً مطابق با کد رشته های دفترچه انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد 1403 می باشد و شما می توانید ترتیب انتخابهای این فایل را به طور مستقیم در فرم آنلاین انتخاب رشته دانشگاه آزاد وارد کنید. در انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد، نرم افزار 3گام، تنها نرم افزار موجود است و علاوه بر این در کل سیستمهای انتخاب رشته در آزمونهای مختلف، 3گام تنها سامانه ایست که دارای این قدرت است که بتواند انتخابهای شما را اولویت بندی کند.

انتخاب رشته کارشناسی ارشد بر مبنای کد رشته دانشگاه های سازمان سنجش

داوطلبان عزیز از طریق لینک های زیر می توانید دفترچه های انتخاب رشته مربوط به رشته خود را ملاحظه فرمایید.

درباره 3گام