انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - مشاوره انتخاب رشته ارشد 99

از آنجایی که در انتخاب رشته کارشناسی ارشد همواره یک سری سوال برای داوطلبان مجاز به انتخاب رشته وجود دارد سعی داریم در این مطلب به برخی از این سوالات پاسخ دهیم. در این مطلب راهنمایی جامع برای انتخاب رشته صحیح ارشد 99 ارائه خواهد شد.

انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - مشاوره انتخاب رشته ارشد 99

سال 99، پنجمین سالیست که انتخاب رشته ارشد، به صورتی متفاوت برگزار می شود. آزمون کارشناسی ارشد 99 همانند سال گذشته (آزمون سراسری و دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد) به صورت یکجا و ادغام شده برگزار می شود و در نتیجه یک کارنامه برای هر دو آزمون برای داوطلبان صادر می شود. علیرغم اینکه یک کارنامه برای هر دو آزمون سراسری و آزاد کارشناسی ارشد صادر می شود، اما انتخاب رشته سراسری ارشد 99 مانند انتخاب رشته ارشد 98، جدای از انتخاب رشته آزاد ارشد انجام می شود. با اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد و انتشار کارنامه اولیه، ابتدا انتخاب رشته سراسری انجام می شود و سپس انتخاب رشته دانشگاه آزاد. در سال 98، انتخاب رشته دانشگاه آزاد برای مقطع ارشد یک هفته بعد از انتخاب رشته سراسری انجام شد. با اعلام نتایج و انتشار کارنامه های اولیه آزمون کارشناسی ارشد 99، دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش برای دانشگاههای سراسری، غیرانتفاعی، پیام نور و دوره های مختلف روزانه، شبانه (نوبت دوم)، پردیس خودگردان، مجازی، غیرانتفاعی و پیام نور برای مقاطع کارشناسی ارشد توسط سازمان سنجش در سایت سنجش قرار می گیرد. از آنجایی که انتخاب رشته در هر مقطعی، سختی و چالشهای خود را دارد در این مطلب سعی شده است به تمام سوالات شما در زمینه انتخاب رشته کارشناسی ارشد پاسخ داده شود و یک راهنمایی جامع برای انتخاب رشته برای شما تدوین شود. می توانید دفترچه های انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و دانشگاه آزاد، را از همین صفحه دانلود کنید. 

 

دانلود دفترچه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

 

انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99: فهرست

برای اینکه هر داوطلبی بتواند سریعتر به پاسخ سوالات خود برسد، فهرستی برای شما ایجاد شده است تا بتوانید مطلبی را که می خواهید را سریعتر پیدا کنید.

 

1- تحلیل دقیق کارنامه های کارشناسی ارشد 99 برای انتخاب رشته دقیق و صحیح

2-  شانس قبولی با توجه به رتبه در انتخاب رشته آزمون ارشد 99

3- اولویت بندی صحیح انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 

4- شهریه های دوره های مختلف تحصیلی ارشد 99

5- نوع دوره تحصیلی در مقطع ارشد

6- شیوه تحصیل در مقطع ارشد

7- شرایط اعطای خوابگاه به پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد 99

8- شرایط اعطای وام در مقطع کارشناسی ارشد

9- سهمیه شاگرد اولی و تاثیر آن بر قبولی در مقطع کارشناسی ارشد

10- سهمیه های خاص مانند سهمیه ایثارگری و شانس قبولی در مقطع ارشد

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

1- تحلیل دقیق کارنامه های کارشناسی ارشد 99 برای انتخاب رشته دقیق و صحیح

کارنامه و نتایج اولیه آزمون ارشد 99، در سایت سازمان سنجش انتشار می یابد. کارنامه ارشد سازمان سنجش، دارای بخشهایی خواهد بود که دانستن و تفکیک اطلاعات مهم آن به شما کمک می کند تا کار انتخاب رشته کارشناسی ارشد خود را راحت تر انجام دهید.

1- نمره و یا درصد کسب شده برای هر درس:

در کارنامه سازمان سنجش برای آزمون ارشد، نام دروس به ترتیب ذکر شده است و جلوی آن نمره خام آن یا به اصطلاح درصد آن ذکر شده است که فقط برای اطلاع شما می باشد و تعیین کننده رتبه نهایی شماست.

2- جدول کد ضرایب و رتبه ها:

این جدول خود از ستونهای مهم زیر تشکیل می شود:

الف) ستون کد ضریب: براساس دفترچه کارشناسی ارشد سازمان سنجش، گرایشهای مختلف می توانند کد ضریب متفاوتی داشته باشند. اگر دروس و یا ضرایب دروس در گرایشی با گرایش دیگر متفاوت باشد، کد ضریب جداگانه به آنها تعلق می گیرد. مثلا در دفترچه ارشد سازمان سنجش در سال 98 برای رشته ای مثل مدیریت، 11 کد ضریب داریم که دلیل این تعداد کد ضریب، دروس متفاوت و یا ضرایب متفاوت برای دروس می باشد. برای رشته ای مثل عمران اگرچه گرایشهای بسیاری وجود دارد ولی تنها یک کد ضریب دارد، چون همه درسها در آن به صورت مشابه هستند و ضرایب یکسان دارند. این ستون، از این نظر اهمیت دارد که داوطلب کارشناسی ارشد باید بداند که در هر کد ضریب چه رتبه ای به دست آورده است. مثلا در ارشد مجموعه روانشناسی، رتبه اعلامی برای کد ضریب 1 که روانشناسی عمومیست با رتبه اعلامی برای کد ضریب 2 که روانشناسی بالینی است می تواند بسیار متفاوت باشد و با توجه به رتبه، شانس قبولی کم یا زیاد شود.

ب) تراز: تراز نمرات کتبی شما به اضافه تراز معدل موثر، تراز کل شما می شود که تعیین کننده رتبه شما خواهد بود.

ج) رتبه در سهمیه برای دوره های روزانه: سهمیه شما در آزمون کارشناسی ارشد 98 هر چه که باشد، انتخاب رشته شما براساس آن رتبه و در بین هم سهمیه ای های شما انجام می گیرد. یعنی شما اگر در سهمیه آزاد قرار دارید با سهمیه ایثارگران مقایسه نمی شوید. رتبه در سهمیه مهم ترین عدد موجود در کارنامه ارشد سازمان سنجش است و تعیین کننده شانس قبولی ارشد شما می باشد. یک رتبه درسهمیه برای دوره های روزانه و یک رتبه در سهمیه برای دوره های غیرروزانه برای شما اعلام می شود. برای هر کد ضریب نیز یک رتبه جداگانه برای هر دوره روزانه و غیر روزانه اعلام می شود. مثلا در ارشد رشته شیمی که 7 کد ضریب دارد، برای شما 7 رتبه در سهمیه برای دوره های روزانه و 7 رتبه در سهمیه برای دوره های غیر روزانه اعلام می شود.

د) رتبه کشوری: این رتبه در کارنامه انتشار یافته توسط سازمان سنجش برای کارشناسی ارشد، رتبه شما بدون در نظر گرفتن سهمیه است. مثلا ممکن است رتبه در سهمیه کسی که سهمیه ایثارگری دارد، 300 باشد ولی رتبه کشوری او 10000 شود. رتبه کشوری براساس مقایسه تراز شما با دیگران و بدون دخالت دادن سهمیه ها اعلام می شود.

ه) آخرین رتبه مجاز در سهمیه: منظور آخرین رتبه ایست که سازمان سنجش برای اعلام مجاز بودن داوطلبان، مد نظر قرار می دهد. توجه داشته باشید که آخرین رتبه در سهمیه مد نظر می باشد نه در کل کشور. آخرین رتبه مجاز در سهمیه برای دوره های روزانه و غیر روزانه یکسان نیست و به صورت جداگانه در دو ستون مختلف اعلام می شود. اگر رتبه شما در سهمیه کمتر از این رتبه باشد شما مجاز به انتخاب رشته در آن دوره در ارشد هستید. اصولاً، اکثر داوطلبان برای انتخاب رشته دوره های غیرروزانه مجاز می شوند ولی داوطلبان کمی برای انتخاب رشته دوره های روزانه مجاز می شوند.

و) وضعیت مجاز یا غیر مجاز بودن شما: در این ستون مشخص می شود که آیا شما برای دوره های روزانه و یا غیرروزانه مجاز خواهید بود یا خیر. شما در فرم انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد، اگر مجاز به انتخاب رشته دوره های روزانه نشوید حق انتخاب آنها را ندارید و سازمان سنجش حتی اگر آنها را انتخاب کرده باشید خطا می دهد و اعلام می دارد که شما مجاز به انتخاب رشته دوره های روزانه کارشناسی ارشد نیستید. ممکن است شما در یک کد ضریب مجاز به انتخاب رشته دوره های روزانه باشید و در یک کد ضریب دیگر نباشید، بنابراین در این مورد دقت داشته باشید.

3- کد انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی کارشناسی ارشد: با توجه به اینکه انتخاب رشته سراسری و دانشگاه آزاد در آزمون کارشناسی ارشد به صورت جداگانه برگزار می شود، یک کد به شما داده می شود که در زمان انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد باید آن کد را در سایت انتخاب رشته دانشگاه آزاد وارد کنید.

در زمان انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 که همزمان با اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد 99 می باشد، 3گام خدمات خود را در هر دو انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری سازمان سنجش و انتخاب رشته دانشگاه آزاد ارائه می کند که این خدمات شامل نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد، مشاوره های تلفنی و حضوری خواهد بود. ضمناً سیستم انتخاب رشته 3گام تنها سیستمی است که به طور کامل انتخاب رشته دانشگاه سراسری و آزاد را پوشش می دهد.

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

9-  شانس قبولی با توجه به رتبه در انتخاب رشته آزمون ارشد 99

انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 یعنی اینکه بدانید با رتبه ای که در آزمون کارشناسی ارشد به دست آورده اید، چه رشته و گرایش و دانشگاهی را در مقطع ارشد براساس قبولیهای ارشد سال 98 قبول می شوید. شانس قبولی شما در کارشناسی ارشد نسبت مستقیمی دارد با رتبه شما در سهمیه به اضافه اولویت بندی انتخابهای رقبای شما در آزمون ارشد که مجاز به انتخاب رشته کارشناسی ارشد شده اند. مثلا ممکن است  داوطلبی که در یک گرایش که رتبه تک رقمی شده است، به گرایشی که رتبه او در آن دو رقمی شده است علاقه نداشته باشد و گرایشی که رتبه او در آن دو رقمیست را در اولویت های اول بچیند. در این صورت جا برای کسانی که به گرایش های متفاوت علاقه دارند باز می شود. مثلا ممکن است به خاطر علاقه وافر داطلبان ارشد مدیریت به ارشد رشته بازرگانی، قبولی در آن با رتبه های بهتری نسبت به کارآفرینی امکان پذیر باشد و در نتیجه شانس قبولی در ارشد کارآفرینی نسبت به بازرگانی برای رتبه های بالاتر خیلی خیلی بیشتر شود. تنها چیزی که در این زمینه به شما کمک می کند، این است که بدانید سال گذشته، دیگران با چه رتبه ای کجا قبول شده اند و سقف رتبه برای قبولی چند بوده است. تنها یک سیستم دقیق کامپیوتری با اطلاعات صحیح و موثق می تواند این اطلاعات را در اختیار شما قرار دهد. بنابراین ما در 3گام، منحصربفردترین و بهترین سیستم نرم افزاری شانس قبولی براساس رتبه را به وجود آورده ایم که عملاً بدون رقیب و با دقت و صحت بالا، کار انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال 99 شما را براساس شانس قبولی انجام می دهد و ما در 4 سطح قطعی، پر احتمال، خوشبینانه و کم احتمال به شما میگوییم که با توجه به رتبه خود در آزمون کارشناسی ارشد در انتخاب رشته کارشناسی ارشد چه وضعیت و شانس قبولی را خواهید داشت. با اعلام نتایج می توانید از طریق لینک زیر، از دقیق ترین و صحیح ترین نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد بر اساس کد رشته های سازمان سنجش، برای انتخاب رشته ارشد 99 خود استفاده کنید. سیستمی که طی این 5 سال، عملاً اثبات کرده است که بهترین سیستم نرم افزاری با تکنولوژی هوش مصنوعی برای انتخاب رشته و تعیین شانس قبولی ارشد شماست.

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

10- اولویت بندی صحیح انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99

یکی از مهم ترین قسمتهای انتخاب رشته کارشناسی ارشد در سال 99 مانند سالهای گذشته، مربوط به بحث اولویت بندی 100 انتخاب شما در فرم آنلاین انتخاب رشته کارشناسی ارشد می باشد. بحث درباره اولویت بندی بین انتخابهای کارشناسی ارشد بسیار تخصصی می باشد ولی خلاصه وار به مهم ترین نکات آن اشاره می کنیم.

1- اولویت بندی خود را براساس علاقه انجام دهید. مهم نیست که شما در یک کد رشته دانشگاه قبول می شوید یا نه. شما 100 انتخاب دارید که بهتر است هر 100 تای آن را بچینید مگر این که رشته ای که در آزمون کارشناسی ارشد آن شرکت کرده اید تعداد کد رشته های خیلی زیادی نداشته باشد و یا اینکه علاقه مندی شما به یک سری از کد رشته های دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و در نتیجه محدود و زیر 100 تا باشد.

2- دسته بندی انتخابهای خود را در اولویت بندی انتخاب رشته کارشناسی ارشد رعایت کنید. بهترین دسته بندی عبارتست از چیدن 20 درصد انتخاب های اول از انتخابهایی که ایده آل هستند و شانس قبولی در آنها ندارید و یا شانس قبولی شما در ارشد 99 آنها بسیار پایین است. 30 درصد بعدی انتخابها بهتر است شامل انتخابهای خوشبینانه ای باشد که شاید قبل شوید و شاید هم نشوید. 40 درصد بعدی انتخابها بهتر است از بین انتخابهای پر احتمال باشد و در نهایت کار انتخاب رشته خود را با پر کردن 10 درصد از انتخابهایی که قبولی شما در آنها در هر صورتی تضمین شده است به پایان برسانید.

3- اگر در آزمون ارشد 99، هم رشته اصلی را شرکت کرده اید و هم رشته شناور را، باید جوری بین انتخابهای هر دو رشته با توجه به علاقه و رتبه خود توازن ایجاد کنید. البته این کار سخت است و بهتر است این کار یا با یک سیستم نرم افزاری و یا توسط مشاوران بسیار خبره انجام شود.

4- سعی کنید عواملی همچون شهریه، دوری و نزدیکی جغرافیایی، شیوه تحصیل، نوع دوره مورد تحصیل در کارشناسی ارشد، شرایط خوابگاه و وام را نیز در نظر بگیرید تا بتوانید بهترین انتخاب رشته کارشناسی ارشد را بدون پشیمانی برای خود رقم بزنید.

نرم افزار مجازی و آنلاین انتخاب رشته 3گام، علاوه بر این که احتمال قبولی شما را در تمامی انتخابهایی که مجاز به انتخاب رشته در آنها هستید را به شما می دهد، بلکه برای شما اولویت بندی عمومی داوطلبان در سالهای گذشته و همچنین اولویت بندی اختصاصی براساس ماتریس تصمیم گیری و در نظر گرفتن همه عوامل مهم در انتخاب رشته کارشناسی ارشد اعم از کیفیت رشته و دانشگاه و گرایش، دوری و نزدیکی جغرافیایی و شهریه را انجام می دهد و حتی در اوج دقت و نوآوری، انتخاب رشته شناور کارشناسی ارشد و اصلی ارشد شما را نیز اولویت بندی می کند و چون این سیستم براساس جدید ترین کدهای انتخاب رشته سازمان سنجش که در دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش برای کارشناسی ارشد در سال 99 انتشار یافته است، منطبق می باشد، شما می توانید به راحتی این کد ها را در فرم نهایی انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش وارد کنید. بلافاصله بعد از اعلام نتایج اولیه و کارنامه های کارشناسی ارشد، نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال 99 با کلیک بر روی لینک زیر در دسترس خواهد بود.

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

 

2- شهریه های دوره های مختلف تحصیلی ارشد 99

یکی از اصلی ترین سوالات، تفاوت بین شهریه ها بسته به نوع دوره و نوع دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد می باشد:
 

هر ساله بین 15 الی 25 درصد افزایش شهریه نسبت به سال گذشته داریم. دانشگاههای سراسری تا سقف 15 درصد و دانشگاههای پیام نور تا سقف 20 درصد و دانشگاههای غیرانتفاعی تا سقف 25 درصد افزایش شهریه دارند.

 

شهریه دوره روزانه: هیچ شهریه ای از شما بابت تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد اعم از متغیر یا ثابت دریافت نخواهد شد. البته در سالهای اخیر، شهریه ای برای واحدهای جبرانی دانشجویان ارشد روزانه قرار داده اند که باعث اعتراض دانشجویان این دوره نیز شده است که مقدار آن از دانشگاه به دانشگاه متفاوت است. یکی از پر سر و صداترین اعتراضها مربوط به دانشگاه شهید بهشتی بود که دلیل آن مقدار زیاد مبلغ این شهریه عنوان شد. در کل در نهایت، توافقی بین دانشگاه و دانشجویان صورت می گیرد.

شهریه دوره نوبت دوم یا شبانه: در این حالت از شما شهریه ثابت و متغیر دریافت خواهد شد که در دانشگاههای بزرگ و معتبر که مدیریت آنها بر عهده هیئت امنای دانشگاه می باشد، شهریه ها را خود دانشگاه تعیین می کند. سایر دانشگاهها براساس مصوبه باید شهریه را اخذ نمایند.

دانشگاههای بزرگ و معتبر: شامل دانشگاههای تهران، شریف، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، امیر کبیر، تربیت مدرس، خوارزمی، خواجه نصیر، علم و صنعت، فردوسی مشهد، تبریز، اصفهان، صنعتی اصفهان، شیراز و صنعتی شیراز می باشد.

برای رشته های علوم انسانی: بین 2،500،000 تا 3،000،000 تومان

برای رشته های علوم پایه و فنی و مهندسی: بین 3،000،000 تا 4،000،000 تومان 

توجه داشته باشید که شهریه دانشگاه شهید بهشتی و امیرکبیر حداقل یک الی دو ملیون تومان بیش از این شهریه های اعلامی است.

بنابراین در انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 خود به شدت توصیه می شود که شهریه های دانشگاههای مختلف را بدانید تا زیاد متضرر نشوید.

 

جزئیات دقیق شهریه های ثابت، متغیر و هزینه واحدهای نظری و عملی پایان نامه در زمان انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال 99 و طی مشاوره های حضوری و تلفنی اعلام و ارسال خواهد شد.

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

شهریه دوره های مجازی دولتی:

شهریه دوره های مجازی دولتی در مقطع کارشناسی ارشد، برای رشته های علوم انسانی برای کل دوره بین 10 تا 15 میلیون تومان بسته به نوع دانشگاه و برا رشته فنی معندسی و علوم پایه بین 12 تا 20 ملیون تومان خواهد بود. بنابراین دوره چندان ارزانی هم برای تحصیل در ارشد نیست. بوده اند کسانی که فکر می کرده اند دوره های مجازی دولتی در مقطع کارشناسی ارشد، دوره های ارزان قیمتی هستند ولی بعد از ورود به این دوره های مجازی متوجه شده اند که انتخاب رشته کارشناسی ارشد آنها بسیار اشتباه بوده است.

شهریه پردیس های خودگردان:

بسته به نوع دانشگاه این شهریه ها بسیار متفاوت است ولیکن می توان گفت که در دانشگاهی مانند تهران این هزینه برای رشته های انسانی در کل دوره مبلغی بالغ 24 تا 30 میلیون تومان و برای رشته های فنی مهندسی و علوم پایه برای کل دوره حدود 26 تا 35 میلیون تومان خواهد بود.

با کاهش رتبه دانشگاه این مبالغ در کل دوره به 15 تا 25 میلیون تومان سقوط می کنند. البته دانشگاههایی مانند امیرکبیر و شهید بهشتی در این مورد بسیار بیشتر شهریه می گیرند و شهریه انها تا حدود 40 ملیون تومان برای کل دوره می رسد. بنابراین در انتخاب رشته برای کارشناسی ارشد در این زمینه بسیر دقت داشته باشید. در انتخاب رشته خود در نظر داشته باشید که دوره های پردیش خودگردان، گرانترین دئوره تحصیل کارشناسی ارشد می باشد.

شهریه دانشگاههای پیام نور:

ارزانترین و کمترین شهریه در دوران کارشناسی ارشد مربوط به همین تحصیل در دانشگاههای پیام نور است که برای رشته های انسانی به ازای هر ترم بین 1،5000،000 تومان تا 2،000،000 تومان و برای رشته های فنی مهندسی و علوم پایه بین 1،800،000 تومان تا 2،300،000 تومان خواهد بود. بنابریان اگر به دنبال تحصیل ارزانتر با توجه به رتبه بد خود هستید، دانشگاههای پیام نور در کارشناسی ارشد انتخاب خوبی می توانند باشند.

شهریه دانشگاهها و موسسات غیر انتفاعی:

متغیرترین شهریه برای کارشناسی ارشد، مربوط به موسسات غیر انتفاعیست. این شهریه از دانشگاهی به دانشگاهی دیگر بسیار متفاوت می شود. به طور میانگین برای ارشد رشته های علوم انسانی بین 1،700،000 تومان تا 2،200،000 تومان و برای ارشد رشته های علوم پایه و فنی و مهندسی بین 2،000،000 تومان تا 3،000،000 تومان خواهد بود. موسسات غیر انتفاعی، کیفیتهای بسیار متفاوتی دارند و به همین خاطر شهریه های آنها بسیار متفاوت است. بنابراین سعی کنید علاوه بر شهریه، به کیفیت تحصیل نیز در انتخاب رشته کارشناسی ارشد خود اهمیت دهید.

شهریه دوره مجازی ویژه شاغلین:

تقریبا شهریه آن با دوره مجازی دولتی در یک سطح قرار دارد ولی در برخی دانشگاهها، تا حدود 20 درصد بیشتر از شهریه دوره های مجازی دولتی ارشد می باشد. در نظر داشته باشید که در انتخاب رشته ارشد خود، اگر شاغل نیستید و سوابق بیمه ای ندارید به سراغ انتخاب این دوره ها نروید.

با توجه به حساسیت انتخاب رشته کارشناسی ارشد و وجود عواقب مالی سنگین و البته بعضی اوقات غیر قابل جبران، بهتر است از مشاوره های تخصصی در اولویت بندی خود استفاده کنید.

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

3- نوع دوره تحصیلی در مقطع ارشد

یکی از این سوالات تفاوت بین دوره های مختلف تحصیلی در کارشناسی ارشد می باشد. این دوره ها به قسمتهای زیر طبقه بندی می شود:

  1. دوره روزانه: بهترین حالت قبولی در کارشناسی ارشد این دوره می باشد که از شما هیچ شهریه ای برای تحصیل دریافت نمی شود و عملا تحصیل شما رایگان خواهد بود. پس از اخذ مدرک در این دوره، شما تعهد خدمت در کشور را خواهید داشت که به ازای هر ترم تحصیلی می بایست یک سال تعهد خدمت داشته باشید. کسانی که تصمیم دارند برای دکترا برای خارج از کشور اقدام کنند باید هزینه این تعهد را بدهند و یا به قولی مدرک خود را آزاد کنند تا امکان ترجمه و ارسال مدارک برای دانشگاههای خارج از ایران فراهم گردد.
  2. دوره نوبت دوم یا شبانه: در مدرک شما قید نمی شود که در دوره شبانه یا نوبت دوم پذیرفته شده اید و عیناً مدرک دوره روزانه به شما تعلق می گیرد با این تفاوت که شما باید شهریه تحصیل در دانشگاههای سراسری را پرداخت کنید. از آنجایی که شما هزینه تحصیل را پرداخته اید، تعهدی برای خدمت در کشور به ازای ترم های تحصیلی خود نخواهید داشت.
  3. مجازی: در انتخاب رشته کارشناسی ارشد خود در سال 99 در نظر داشته باشد که تحصیل در دوره های مجازی، یعنی تحصیل از طریق ارتباط آنلاین. امتحانات شما اما در محلی که دانشگاه اعلام می کند و به صورت حضوری برگزار می شود.
  4. پردیس خودگردان: برخی از دانشگاههای سراسری خیلی خوب و بعضاً متوسط سراسری، یک سری دانشکده با عنوان پردیس تأسیس کرده اند. پیشتر عنوان این دوره "بین الملل" بود. شما ملزم به حضور در کلاسها هستید و تفاوت آن با دوره مجازی و نیمه حضوری شهریه بسیار بالاتر و البته حضور فیزیکی شما در کلاس می باشد.

داشتن اطلاعات درباره شیوه تحصیل در کارشناسی ارشد به شما کمک می کند تا به خاطر بی اطلاعی از نوع تحصیل دچار اشتباه در انتخاب رشته کارشناسی ارشد خود نشوید. در واقع وجود مشاور در این زمینه به شما کمک کی کند تا بدون خطا انتخاب رشته کارشناسی ارشد خود را با موفقیت انجام دهید.

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

4- شیوه تحصیل در مقطع ارشد

شیوه آموزشی یکی دیگر از سوالات مهم داوطلبان است.

آموزشی-پژوهشی: در انتخاب رشته کارشناسی ارشد خود باید بدانید که در این حالت، هم واحدهای عملی و هم نظری و هم پایان نامه وجود خواهد داشت و کاملترین شیوه آموزشی می باشد. برای ادامه تحصیل در دکترا این شیوه، بهترین نوع می باشد و از نظر اعتبار، معتبرترین می باشد.

آموزش محور: در این دوره، پایان نامه و واحدهای عملی وجود ندارد و واحدهای ارائه سمینار در آن وجود خواهد داشت و عملا این دسته شانس پایینی برای گرفتن دکترا خواهند داشت. 2 تا 4 واحد سمینار (تحقیقات نظری و تئوریک) را شامل خواهد شد.

پژوهشی: واحد های آنها بیشترعملی خواهد بود و تنها 6 تا 10 واحد درسی نظری خواهند داشت و پایان نامه برای آنها بسیار پر رنگ تر می باشد. این گروه نیز با توجه به نوع مقالات و پایان نامه پژوهشی-عملیاتی خود شانس برای دکترا خواهند داشت.

 

مقایسه نرم افزارهای انتخاب رشته کارشناسی ارشد

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

5- شرایط اعطای خوابگاه به پذیرفته شدگان ازمون کارشناسی ارشد 99

وضعیت خوابگاه در دوره های مختلف به چه حالت خواهد بود؟

دوره های روزانه کارشناسی ارشد از طرف دانشگاههای سراسری تعهد اعطای خوابگاه دارند ولیکن برای دوره های نوبت دوم و یا شبانه با توجه به ظرفیت خالی دانشگاه، خوابگاه تعلق می گیرد و در مورد دوره های مجازی اساسً نیازی به خوابگاه وجود ندارد و در مورد پردیس های خودگردان در صورت داشتن امکانات خوابگاهی، خوابگاه تعلق می گیرد که البته هزینه خوابگاه برای این دوره ها از همه دوره ها بیشتر می باشد. بنابراین به طور کامل شرایط اعطای خوابگاه را بدانید تا هزینه بسیار سنگینی را به خاطر محل ماندن خود برای تحصیل متحمل نشوید.

 

6- شرایط اعطای وام در مقطع کارشناسی ارشد

وضعیت اعطای وام در دانشگاههای سراسری بعد از انتخاب رشته کارشناسی ارشد و قبولید رمقطع ارشد به چه صورت خواهد بود؟

اصولا تسهیلاتی که صندوق رفاه دانشجویی برای دانشجویان کارشناسی ارشد در نظر می گیرد و به صورت وام های ترمی و یا سالیانه به آنها می دهد مختص دوره های روزانه و شبانه (نوبت دوم) می شود و کمتر برای دوره های مجازی و پردیس خودگردان چنین امکانی در نظر گرفته می شود و قاطعانه دانشگاهها در مورد پردیسهای خودگردان اعطای وام را در نظر نمی گیرند.

 

7- سهمیه شاگرد اولی و تاثیر آن بر قبولی در مقطع کارشناسی ارشد

سهمیه شاگرد اولی کارشناسی در قبولی کارشناسی ارشد چگونه حساب می شود و چگونه به دانشگاهها اعلام می گردد؟

هر دانشگاه و موسسه آموزش عالی ملزم است تا برترین دانشجوی خود را در هر رشته و دوره در زمان مقرر به سازمان سنجش اعلام کند. طریقه اعمال این سهمیه قدری پیچیده است و بدین طریق محاسبه می شود.

  1. اگر رشته ای 1تا 4 نفر پذیرش داشته باشد، یک نفر آن با سهمیه شاگرد اولی پذیرفته خواهد شد.
  2. اگر رشته ای 5 تا 9 نفر پذیرش داشته باشد، دو نفر با سهمیه شاگرد اولی پذیرفته خواهد شد.
  3. اگر رشته ای بیش از 9 نفر پذیرش داشته باشد، سه نفر سهمیه پذیرش شاگرد اولی خواهد داشت.

نحوه قبولی به این حالت است که اگر کسی با همان رتبه اصلی در آزمون کارشناسی ارشد پذیرفته شود، سهمیه شاگرد اولی او محاسبه نخواهد شد. به عنوان مثال فردی با رتبه 3 که شاگرد اول دوره خود نیز بوده است، با همان آزمون و درصدها در دانشگاه تهران پذیرفته می شود و سهمیه شاگرد اولی به رتبه های بعد از او تعلق خواهد گرفت. اگر رتبه شاگرد اول دوره به آخرین رتبه قبولی با آزمون نخورد و فاصله داشته باشد سهمیه شاگرد اولی مقایسه و پذیرش او تأیید می شود.

ضمناً زمانی سهمیه شاگرد اولی در انتخاب رشته کارشناسی ارشد محاسبه خواهد شد که حداقل داوطلب به 90% حد نصاب آخرین رتبه رسیده باشد. کسانی که مجاز به انتخاب رشته کارشناسی ارشد نمی شوند، چنین سهمیه ای را نخواهند داشت و تنها در دانشگاه لیسانس خود بدون آزمون می توانند پذیرفته شوند.

انتخاب رشته کارشناسی ارشد با وجود سهمیه شاگرد اولی ظرافت های بسیار خاصی دارد که بهتر است حتما با کمک یک مشاور تخصصی با دانش کامل در این زمینه انجام شود.

 

8- سهمیه های خاص مانند سهمیه ایثارگری و شانس قبولی در مقطع ارشد

سهمیه های خاص در انتخاب رشته کارشناسی ارشد چگونه در قبولی تأثیر خواهند داشت؟

سهمیه رزمندگان و ایثارگران تا 20% ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد را به خود اختصاص می دهند و شرط آن علاوه بر دارا بودن شرایط رزمندگی و یا ایثار گری کسب حد نصاب حداقل 70 درصد برای ایثارگران و حداقل 80 درصد برای رزمندگان می باشد. در واقع نمره آنها نباید کمتر از 70 تا 80 درصد کل نمره آخرین فرد مجاز باشد.

در واقع می توان این 20 درصد را اینگونه تعبیر نمود که از هر 10 نفر پذیرش، دو نفر با این سهمیه وارد دانشگاه خواهند شد. 

سهیمه جدیدی با نام سهمیه 5 درصد نیز در سال گذشته برای کنکور سراسری به وجود امد که این سهمیه برای کارشناسی ارشد نیز قرار است اعمال شود. در نر داشته باشید که تاثیر این سهیه زیاد تفاوتی را در قبولی کارشناسی ارشد ایجاد نمی کند و تنها قدری قبولی شما را بهتر می کند.

عملاً یکی از سخت ترین نوع انتخاب رشته ها مروبط به انتخاب رشته کارشناسی ارشد در سهمیه های ایثارگران می باشد که گاهی اوقات بدون وجود یک مشاور کاملاً مسلط امکان پذیر نخواهد بود.

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

نظر خود را بنویسید