رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آمار

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آمار

اطلاعات رتبه و محل قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد آمار در سال گذشته، برای این که شما شرایط قبولی خود را در انتخاب رشته و آزمون کارشناسی ارشد آمار سال 97 ارزیابی کنید بسیار اهمیت داد.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آمار سال 97

 

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
30 بیم سنجی روزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
72 آمار ریاضی روزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
163 آمار رسمی روزانه- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
237 آمار ریاضی روزانه- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
255 آمار اجتماعی و اقتصادی روزانه- دانشگاه اصفهان
536 آمار اجتماعی و اقتصادی نوبت دوم- دانشگاه اصفهان
630 آمار ریاضی روزانه- دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
698 آمار ریاضی نوبت دوم- دانشگاه گلستان - گرگان
715 آمار ریاضی مجازی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آمار سال 96

 

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
126 اماررياضي روزانه-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
138 اماررياضي روزانه-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
224 بيم سنجي روزانه-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
224 اماررياضي روزانه-دانشگاه خوارزمي -تهران
235 بيم سنجي نوبت دوم-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
241 اماراجتماعي واقتصادي نوبت دوم-دانشگاه فردوسي مشهد
289 اماررياضي روزانه-دانشگاه الزهرا/س /-تهران
346 بيم سنجي نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
575 اماررياضي روزانه-دانشگاه رازي -كرمانشاه
598 اماررياضي روزانه-دانشگاه مازندران -بابلسر
615 اماررياضي نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
622 اماراجتماعي واقتصادي نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
687 اماراجتماعي واقتصادي نوبت دوم-دانشگاه صنعتي اصفهان

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

نظر خود را بنویسید