رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل

اطلاعات رتبه و محل قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل در سال گذشته، برای این که شما شرایط قبولی خود را در انتخاب رشته و آزمون کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل سال 97 ارزیابی کنید بسیار اهمیت داد.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل سال 97

 

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
132 اندیشه سیاسی در اسلام روزانه- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
554 اندیشه سیاسی در اسلام نوبت دوم- دانشگاه تبریز
4443 اندیشه سیاسی در اسلام غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم
163 دیپلماسی و سازمان های بین المللی روزانه- دانشگاه شهید باهنر - کرمان
39 روابط بین الملل روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
95 روابط بین الملل روزانه- دانشگاه خوارزمی
174 روابط بین الملل روزانه- دانشگاه مازندران - بابلسر
400 روابط بین الملل نوبت دوم- دانشگاه مازندران - بابلسر
645 روابط بین الملل نوبت دوم- دانشگاه یزد
1328 روابط بین الملل پردیس- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
2125 روابط بین الملل غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم
58 علوم سیاسی روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
84 علوم سیاسی روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
137 علوم سیاسی نوبت دوم- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
216 علوم سیاسی روزانه- دانشگاه رازی - کرمانشاه
235 علوم سیاسی نوبت دوم- دانشگاه فردوسی مشهد
390 علوم سیاسی روزانه- دانشگاه یاسوج
485 علوم سیاسی نوبت دوم- دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد
625 علوم سیاسی نوبت دوم- دانشگاه شهید باهنر - کرمان
1274 علوم سیاسی پردیس- دانشگاه اصفهان
1653 علوم سیاسی پردیس- دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
127 مطالعات منطقه ای نوبت دوم- دانشگاه تهران
224 مطالعات منطقه ای نوبت دوم- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
481 مطالعات منطقه ای نوبت دوم- دانشگاه یزد
1855 مطالعات منطقه ای پردیس- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل سال 96

 

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
39 علوم سياسي روزانه-دانشگاه تهران
55 علوم سياسي روزانه-دانشگاه تربيت مدرس
72 علوم سياسي روزانه-دانشگاه خوارزمي -تهران
81 علوم سياسي نوبت دوم-دانشگاه تهران
152 علوم سياسي نوبت دوم-دانشگاه فردوسي مشهد
197 علوم سياسي نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
210 علوم سياسي نوبت دوم-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين
3097 علوم سياسي غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي مولوي -ايوانكي
45 روابطبين الملل روزانه-دانشگاه تربيت مدرس
64 روابطبين الملل نوبت دوم-دانشگاه تهران
81 روابطبين الملل نوبت دوم-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
129 روابطبين الملل روزانه-دانشگاه خوارزمي -تهران
134 روابطبين الملل نوبت دوم-دانشگاه فردوسي مشهد
136 روابطبين الملل نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
147 روابطبين الملل روزانه-دانشگاه مازندران -بابلسر
184 روابطبين الملل روزانه-دانشگاه اصفهان
253 روابطبين الملل نوبت دوم-دانشگاه رازي -كرمانشاه
298 روابطبين الملل روزانه-دانشگاه يزد
310 روابطبين الملل نوبت دوم-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين
976 روابطبين الملل پرديس خودگردان-دانشگاه خوارزمي -تهران
1637 روابطبين الملل پرديس خودگردان-دانشگاه گيلان -رشت
32 مطالعات منطقه اي روزانه-دانشگاه تهران
243 مطالعات منطقه اي روزانه-دانشگاه شيراز
374 مطالعات منطقه اي نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
383 مطالعات منطقه اي روزانه-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل
516 مطالعات منطقه اي نوبت دوم-دانشگاه يزد
243 انديشه سياسي دراسلام روزانه-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
260 انديشه سياسي دراسلام نوبت دوم-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
1574 انديشه سياسي دراسلام مجازي-موسسه اموزشي وپژوهشي امام خميني /ره /-قم
2645 انديشه سياسي دراسلام غير انتفاعي-دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي /
266 ديپلماسي وسازمان هاي بين المللي روزانه-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

دریافت مشاوره رایگان

نظر خود را بنویسید