کارنامه و قبول شدگان ارشد هماتولوژی

در اینجا، تعدادی از کارنامه ها و قبول شدگان ارشد هماتولوژی (خون شناسی و بانک خون) آزمون وزارت بهداشت گنجانده شده است. توجه داشته باشید که آخرین رتبه قبولی ارشد هماتولوژی (خون شناسی و بانک خون) در هر دانشگاه برای شما بسیار حائز اهمیت است.

کارنامه قبول شدگان ارشد هماتولوژی (خون شناسی و بانک خون) 97

کارنامه قبول شدگان ارشد هماتولوژی (خون شناسی و بانک خون) 97، در جدول زیر آورده شده است. رتبه ارشد هماتولوژی (خون شناسی و بانک خون)  97، جمع نمرات مربوط به درصدها و در نهایت محاسبه تراز می باشد.

داوطلبان ارشد هماتولوژی (خون شناسی و بانک خون)  98، باید براساس رتبه ها و درصدهای خود تصمیم به انتخاب رشته بگیرند. پس از دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 98، باید نسبت به چیدمان و اولویت بندی انتخابهای خود اقدام کنید. توصیه می شود قبل از اقدام به نهایی کردن انتخاب رشته ارشد بهداشت 98، نکاتی را که در باب مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت 98 نوشته ایم را مطالعه کنید. 

 

دریافت مشاوره رایگان

 

نمونه کارنامه ارشد هماتولوژی (خون شناسی و بانک خون) 97

 

رتبه ایمنی شناسی (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 1) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 1) خونشناسی و بانک خون (ضریب 4) زبان عمومی (ضریب 2)
2 64.368 73.333 37.037 66.667 73.333
3 67.816 56.667 42.593 83.333 57.5
7 55.172 55.1 42.592 76.667 54.167
8 63.31 41.667 38.889 68.889 64.167
10 66.667 16.667 29.61 14.444 76.667
11 60.92 43.333 24.074 70 75.833
20 52.874 31.667 11.111 72.222 72.5
36 63.218 11.667 16.667 71.111 46.667
37 50.575 35 29.63 70 47.5
53 44.858 33.333 55.556 50 55.833
76 43.678 35 22.222 60 37.5
84 31.034 0 -1.852 62.222 74.167
152 71.264 48.333 16.667 1.111 89.167

 

نمونه کارنامه ارشد هماتولوژی (خون شناسی و بانک خون) 96

 

رتبه ایمنی شناسی (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 1) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 1) خونشناسی و بانک خون (ضریب 4) زبان عمومی (ضریب 2)
2 71.111 61.667 55 63.218 93.333
18 96.543 47.226 0 53.2848 65.943
26 63.333 61.667 18.333 57.471 40
35 38.0664 49.1028 88.536 60.1188 50.9898
43 56.457 30.2226 0 51.765 67.7076
45 46.667 50 26.667 56.322 30.833
51 66.667 28.333 5 44.828 53.333
57 46.667 18.333 1.667 63.218 30
104 91.111 33.333 31.667 0 79.167
156 76.667 33.333 53.333 0 63.333
232 70 25 31.667 0 70

کارنامه ارشد هماتولوژی (خون شناسی و بانک خون) 98، بعد از انتشار نتایج اولیه در سایت سنجش پزشکی، در اواسط مرداد ماه سال 98، توسط داوطلب ارشد هماتولوژی (خون شناسی و بانک خون)  دریافت می شود. این کارنامه ارشد هماتولوژی (خون شناسی و بانک خون) برای انتخاب رشته محل ارشد وزرات بهداشت 98 باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مهم ترین اطلاعاتی که باید داشته باشید این است که آخرین رتبه قبولی ارشد هماتولوژی (خون شناسی و بانک خون)  97 چه رتبه ای بوده است. در جدول زیر برخی از قبولی های ارشد هماتولوژی (خون شناسی و بانک خون) 96 آورده شده است.

 

رتبه های قبولی ارشد هماتولوژی (خون شناسی و بانک خون)  96

رتبه های قبولی ارشد هماتولوژی (خون شناسی و بانک خون) 96 را در جدول زیر برای شما آماده کرده ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی با محل قبولی به فاکتورهای اولویت بندی داوطلبان و سهمیه داوطلب در آزمون ارشد بهداشت 96 بستگی دارد. اولویت بندی انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 98، اگر در اولویت بندی اشتباه کنید ممکن است در شانس قبولی بدتری نسبت به شانس واقعی خودتان قبول شوید. مشاوره انتخاب رشته ارشد هماتولوژی (خون شناسی و بانک خون)  به شما کمک می کند تا به درستی با توجه به رتبه خود، بهترین انتخابها را با دقیق ترین چیدمان انجام دهید.

 

رتبه قبولی ارشد هماتولوژی (خون شناسی و بانک خون) 96

 

رتبه رشته محل قبولی
6 هماتولوژی (خون شناسی و بانک خون) دانشگاه شهید بشتی
7 هماتولوژی (خون شناسی و بانک خون) دانشگاه علوم پزشکی ایران
8 هماتولوژی (خون شناسی و بانک خون) دانشگاه شهید بشتی
11 هماتولوژی (خون شناسی و بانک خون) دانشگاه تهران
16 هماتولوژی (خون شناسی و بانک خون) دانشگاه شهید بهشتی
22 هماتولوژی (خون شناسی و بانک خون) دانشگاه شهید بشتی
23 هماتولوژی (خون شناسی و بانک خون) سازمان انتقال خون
24 هماتولوژی (خون شناسی و بانک خون) سازمان انتقال خون
25 هماتولوژی (خون شناسی و بانک خون) سازمان انتقال خون
30 هماتولوژی (خون شناسی و بانک خون) دانشگاه تهران
32 هماتولوژی (خون شناسی و بانک خون) علوم پزشکی شیراز
35 هماتولوژی (خون شناسی و بانک خون) دانشگاه شیراز
39 هماتولوژی (خون شناسی و بانک خون) علوم پزشکی مشهد
40 هماتولوژی (خون شناسی و بانک خون) علوم پزشکی مشهد
46 هماتولوژی (خون شناسی و بانک خون) علوم پزشکی مشهد
47 هماتولوژی (خون شناسی و بانک خون) دانشگاه تبریز
50 هماتولوژی (خون شناسی و بانک خون) سازمان انتقال خون
52 هماتولوژی (خون شناسی و بانک خون) علوم پزشکی تبریز
61 هماتولوژی (خون شناسی و بانک خون) بین الملل انتقال خون
65 هماتولوژی (خون شناسی و بانک خون) بین الملل مشهد

 

عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی ارشد بهداشت

نظر خود را بنویسید