کارنامه و قبول شدگان ارشد ویروس شناسی پزشکی

در اینجا، تعدادی از کارنامه ها و قبول شدگان ارشد ویروس شناسی پزشکی آزمون وزارت بهداشت گنجانده شده است. توجه داشته باشید که آخرین رتبه قبولی ارشد ویروس شناسی پزشکی در هر دانشگاه برای شما بسیار حائز اهمیت است.

کارنامه قبول شدگان ارشد ویروس شناسی پزشکی 97

کارنامه قبول شدگان ارشد ویروس شناسی پزشکی 97، در جدول زیر آورده شده است. رتبه ارشد ویروس شناسی پزشکی 97، جمع نمرات مربوط به درصدها و در نهایت محاسبه تراز می باشد.

داوطلبان ارشد ویروس شناسی پزشکی 98، باید براساس رتبه ها و درصدهای خود تصمیم به انتخاب رشته بگیرند. پس از دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 98، باید نسبت به چیدمان و اولویت بندی انتخابهای خود اقدام کنید. توصیه می شود قبل از اقدام به نهایی کردن انتخاب رشته ارشد بهداشت 98، نکاتی را که در باب مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت 98 نوشته ایم را مطالعه کنید.  

 

دریافت مشاوره رایگان

 

نمونه کارنامه ارشد ویروس شناسی پزشکی 97

 

رتبه باکتری شناسی (ضریب1) ویروس شناسی (ضریب3) ایمنی شناسی (ضریب2) انگل شناسی (ضریب1) زبان عمومی (ضریب2) زیست سلولی مولکولی (ضریب 1/5)
1 45 76.667 75 71.667 80 0
8 15 5 66.667 35 0 12.963
23 0 48.333 13.333 0 56.667 0
28 38.333 66.667 33.333 18.333 67.5 0
61 0 73.333 60 0 29.167 3.704
126 16.667 51.667 13.333 46.667 12.5 22.222
240 5 20 21.667 8.333 28.333 25.926

 

نمونه کارنامه ارشد ویروس شناسی پزشکی 96

 

رتبه باکتری شناسی (ضریب1) ویروس شناسی (ضریب3) ایمنی شناسی (ضریب2) انگل شناسی (ضریب1) زبان عمومی  (ضریب2) زیست سلولی مولکولی (ضریب 1/5)
2 0 90 78.333 1.667 52 15.789
5 50.877 80 71.667 5 35.833 42.105
12 0 100 45 15 54.167 38.596
14 50.887 68.333 60 40 55.833 26.316
18 59.649 80 71.667 1.667 52 15.789
25 19.298 76.667 76.667 35 32.5 22.807
27 57.895 83.333 60 0 32.5 17.544
56 24.561 55 31.667 48.333 60.833 17.544
67 28.866 0 7.701 10.6182 47.5932 27.5932

 

کارنامه ارشد ویروس شناسی پزشکی 98، بعد از انتشار نتایج اولیه در سایت سنجش پزشکی، در اواسط مرداد ماه سال 98، توسط داوطلب ارشد بیوشیمی بالینی دریافت می شود. این کارنامه ارشد ویروس شناسی پزشکی برای انتخاب رشته محل ارشد وزرات بهداشت 98 باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مهم ترین اطلاعاتی که باید داشته باشید این است که آخرین رتبه قبولی ارشد ویروس شناسی پزشکی 97 چه رتبه ای بوده است. در جدول زیر برخی از قبولی های ارشد ویروس شناسی پزشکی 96 آورده شده است.

 

دریافت مشاوره رایگان

 

رتبه های قبولی ارشد ویروس شناسی پزشکی 96

 

رتبه های قبولی ارشد ویروس شناسی پزشکی 96 را در جدول زیر برای شما آماده کرده ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی با محل قبولی به فاکتورهای اولویت بندی داوطلبان و سهمیه داوطلب در آزمون ارشد بهداشت 96 بستگی دارد. اولویت بندی انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 98، اگر در اولویت بندی اشتباه کنید ممکن است در شانس قبولی بدتری نسبت به شانس واقعی خودتان قبول شوید. مشاوره انتخاب رشته ارشد ویروس شناسی پزشکی به شما کمک می کند تا به درستی با توجه به رتبه خود، بهترین انتخابها را با دقیق ترین چیدمان انجام دهید.

 

رتبه قبولی ارشد ویروس شناسی پزشکی 96

 

رتبه رشته محل قبولی
3 ویروس شناسی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
4 ویروس شناسی پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
5 ویروس شناسی پزشکی علوم پزشکی اصفهان
7 ویروس شناسی پزشکی دانشگاه تهران
9 ویروس شناسی پزشکی دانشگاه تهران
13 ویروس شناسی پزشکی دانشگاه تهران
20 ویروس شناسی پزشکی دانشگاه تهران
26 ویروس شناسی پزشکی دانشگاه تهران
29 ویروس شناسی پزشکی تربیت مدرس تهران
38 ویروس شناسی پزشکی جندی شاپور اهواز
36 ویروس شناسی پزشکی روزانه کرمان
37 ویروس شناسی پزشکی دانشگاه اراک
39 ویروس شناسی پزشکی علوم پزشکی مشهد
61 ویروس شناسی پزشکی جندی شاپور اهواز
67 ویروس شناسی پزشکی علوم پزشکی مشهد
96 ویروس شناسی پزشکی علوم پزشکی گرگان
113 ویروس شناسی پزشکی علوم پزشکی گرگان
160 ویروس شناسی پزشکی جندی شاپور اهواز
160 ویروس شناسی پزشکی بین الملل گلستان
200 ویروس شناسی پزشکی جندی شاپور اهواز

 

عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی ارشد بهداشت

نظر خود را بنویسید