کارنامه و قبول شدگان ارشد ژنتیک انسانی

در اینجا، تعدادی از کارنامه ها و قبول شدگان ارشد ژنتیک پزشکی ( انسانی ) آزمون وزارت بهداشت گنجانده شده است. توجه داشته باشید که آخرین رتبه قبولی ارشد ژنتیک پزشکی ( انسانی ) در هر دانشگاه برای شما بسیار حائز اهمیت است

کارنامه قبول شدگان ارشد ژنتیک پزشکی ( انسانی ) 97

 

کارنامه قبول شدگان ارشد ژنتیک پزشکی ( انسانی )97، در جدول زیر آورده شده است. رتبه ارشد ژنتیک پزشکی ( انسانی )97، جمع نمرات مربوط به درصدها و در نهایت محاسبه تراز می باشد.

داوطلبان ارشد ژنتیک پزشکی ( انسانی ) 98، باید براساس رتبه ها و درصدهای خود تصمیم به انتخاب رشته بگیرند. پس از دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 98، باید نسبت به چیدمان و اولویت بندی انتخابهای خود اقدام کنید. توصیه می شود قبل از اقدام به نهایی کردن انتخاب رشته ارشد بهداشت 98، نکاتی را که در باب مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت 98 نوشته ایم را مطالعه کنید.  

 

دریافت مشاوره رایگان

 

نمونه کارنامه ارشد ژنتیک پزشکی ( انسانی )97

 

رتبه بیوشیمی عمومی (ضریب1) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب2) ژنتیک (ضریب5) زبان عمومی (ضریب2)
3 66.667 60.606 82.609 83.333
5 63.889 68.182 81.159 58.333
20 52.778 78.788 68.116 64.167
30 68.056 60.606 78.261 37.5
54 54.167 30.303 69.565 83.333
63 6.944 63.636 69.565 64.167
88 34.722 63.636 65.217 46.667

 

نمونه کارنامه ارشد ژنتیک پزشکی ( انسانی )96

 

رتبه بیوشیمی عمومی (ضریب1) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب2) ژنتیک (ضریب5) زبان عمومی (ضریب2)
1 20.823 69.565 88.406 100
2 65.278 56.522 100 61.667
4 62.5 60.87 84.058 78.333
5 63.889 71.14 88.406 54.167
6 34.7 53.6 94.2 73.3
8 62.5 60.87 82.609 73.33
11 59.722 62.319 85.507 59.167
16 70.833 47.826 82.609 67.5
22 67 59 76 52
38 25.5 74.6946 83.895 47.481
42 75.6738 67.524 54.1824 68.5848
54 56.944 31.884 91.304 31.667
72 30.55 52.17 81.15 35.83
104 40.27 59.42 63.76 47.5

کارنامه ارشد ژنتیک پزشکی ( انسانی )98، بعد از انتشار نتایج اولیه در سایت سنجش پزشکی، در اواسط مرداد ماه سال 98، توسط داوطلب ارشد ژنتیک پزشکی ( انسانی )دریافت می شود. این کارنامه ارشد ژنتیک پزشکی ( انسانی ) برای انتخاب رشته محل ارشد وزرات بهداشت 98 باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مهم ترین اطلاعاتی که باید داشته باشید این است که آخرین رتبه قبولی ارشد ژنتیک پزشکی ( انسانی ) 97 چه رتبه ای بوده است. در جدول زیر برخی از قبولی های ارشد ژنتیک پزشکی ( انسانی )97 آورده شده است.

 

رتبه های قبولی ارشد ژنتیک پزشکی ( انسانی ) 97

رتبه های قبولی ارشد ژنتیک پزشکی ( انسانی )97 را در جدول زیر برای شما آماده کرده ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی با محل قبولی به فاکتورهای اولویت بندی داوطلبان و سهمیه داوطلب در آزمون ارشد بهداشت 97 بستگی دارد. اولویت بندی انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 98، اگر در اولویت بندی اشتباه کنید ممکن است در شانس قبولی بدتری نسبت به شانس واقعی خودتان قبول شوید. مشاوره انتخاب رشته ارشد ژنتیک پزشکی ( انسانی )به شما کمک می کند تا به درستی با توجه به رتبه خود، بهترین انتخابها را با دقیق ترین چیدمان انجام دهید.

 

رتبه قبولی ارشد ژنتیک پزشکی ( انسانی ) 97

 

رتبه رشته محل قبولی 
30 ژنتیک انسانی دانشگاه کرمان
54 ژنتیک انسانی دانشگاه بابل

 

رتبه قبولی ارشد ژنتیک پزشکی ( انسانی ) 96

 

رتبه رشته محل قبولی
1 ژنتیک پزشکی ( انسانی ) علوم پزشکی تهران
4 ژنتیک پزشکی ( انسانی ) علوم پزشکی تهران
7 ژنتیک پزشکی ( انسانی ) شهید بهشتی تهران
9 ژنتیک پزشکی ( انسانی ) شهید بهشتی تهران
12 ژنتیک پزشکی ( انسانی ) علوم پزشکی ایران
18 ژنتیک پزشکی ( انسانی ) دانشگاه تربیت مدرس
20 ژنتیک پزشکی ( انسانی ) اصفهان
21 ژنتیک پزشکی ( انسانی ) دانشگاه تهران
22 ژنتیک پزشکی ( انسانی ) دانشگاه شهید بشتی
35 ژنتیک پزشکی ( انسانی ) دانشگاه علوم پزشکی مشهد
39 ژنتیک پزشکی ( انسانی ) دانشگاه فردوسی مشهد
41 ژنتیک پزشکی ( انسانی ) دانشگاه مشهد
47 ژنتیک پزشکی ( انسانی ) علوم پزشکی بابل
50 ژنتیک پزشکی ( انسانی ) علوم پزشکی بابل
56 ژنتیک پزشکی ( انسانی ) دانشگاه شهرکرد
59 ژنتیک پزشکی ( انسانی ) دانشگاه تبریز
70 ژنتیک پزشکی ( انسانی ) دانشگاه گلستان
71 ژنتیک پزشکی ( انسانی ) علوم پزشکی کرمان
73 ژنتیک پزشکی ( انسانی ) علوم پزشکی گلستان
81 ژنتیک پزشکی ( انسانی ) علوم پزشکی کرمان
69 ژنتیک پزشکی ( انسانی ) دانشگاه روزانه تبریز
96 ژنتیک پزشکی ( انسانی ) دانشگاه قزوین
109 ژنتیک پزشکی ( انسانی ) ژنتیک تبریز
190 ژنتیک پزشکی ( انسانی ) دانشگاه علم و فرهنگ
320 ژنتیک پزشکی ( انسانی ) دانشگاه علم و فرهنگ
376 ژنتیک پزشکی ( انسانی ) دانشگاه علم و فرهنگ
439 ژنتیک پزشکی ( انسانی ) دانشگاه علم و فرهنگ
600 ژنتیک پزشکی ( انسانی ) دانشگاه زاهدان

نظر خود را بنویسید