انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 مهندسی مکانیک

14 May 2019
عوامل موثر بر انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 98
به دلیل تخصصی و پیچیده بودن انتخاب رشته و تاثیر عوامل بسیاری بر روی آن، دپارتمان مشاوران تخصصی ارشد مهندسی مکانیک 3گام در این مطلب به معرفی کلی عوامل موثر بر انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 98 پرداخته اند.

عوامل موثر بر انتخاب رشته کارشناسی ارشد روانشناسی 98

24 April 2019
عوامل موثر بر انتخاب رشته کارشناسی ارشد روانشناسی 98
با توجه به اینکه ترکیبی از عوامل بر انتخاب رشته ارشد روانشناسی 98 تاثیرگذار است، داوطلبان در صورتی که اطلاعات جامعی در مورد رشته ها، کیفیت آموزشی و رفاهی دانشگاه های مختلف و عوامل موثر بر انتخاب رشته داشته باشند، می توانند بر اساس علایق و استعدادهایشان، انتخاب رشته خود را با موفقیت پشت سر بگذارند.

انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - مشاوره انتخاب رشته ارشد 99

14 April 2019 از آنجایی که در انتخاب رشته کارشناسی ارشد همواره یک سری سوال برای داوطلبان مجاز به انتخاب رشته وجود دارد سعی داریم در این مطلب به برخی از این سوالات پاسخ دهیم. در این مطلب راهنمایی جامع برای انتخاب رشته صحیح ارشد 99 ارائه خواهد شد.

مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد ادبیات 98

3 March 2019
مشاوره انتخاب رشته ادبیات
مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته ارشد زبان و ادبیات فارسی سال 98 و نرم افزار مجازی انتخاب رشته ارشد زبان و ادبیات فارسی سال 98

مشاوره انتخاب رشته ارشد آمار 98

2 March 2019
مشاوره انتخاب رشته ارشد آمار
مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته ارشد آمار سال 98 و نرم افزار مجازی انتخاب رشته ارشد آمار سال 98 و برخی از رتبه ها و محل قبولی آنها در کارشناسی ارشد آمار در سال های گذشته

مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 98

2 March 2019
مشاوره انتخاب رشته ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی
مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 98 و برخی از رتبه ها و محل قبولی آنها در کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در سال های گذشته

مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد فیزیک 98

2 March 2019
مشاوره انتخاب رشته ارشد فیزیک
مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته ارشد فیزیک سال 98 و نرم افزار مجازی انتخاب رشته ارشد فیزیک سال 98 و برخی از رتبه ها و محل قبولی آنها در کارشناسی ارشد فیزیک در سال های گذشته

مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد علوم دام و طیور 98

2 March 2019
مشاوره انتخاب رشته علوم دام و طیور
مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته ارشد علوم دامی سال 98 و برخی از رتبه ها و محل قبولی آنها در کارشناسی ارشد علوم دامی در سال های گذشته

مشاوره انتخاب رشته ارشد باغبانی 98

2 March 2019
مشاوره انتخاب رشته ارشد باغبانی
مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته ارشد مهندسی علوم باغبانی سال 98 و نرم افزار مجازی انتخاب رشته ارشد هندسی علوم باغبانی سال 98

مشاوره انتخاب رشته ارشد زراعت و اصلاح نباتات 98

2 March 2019
مشاوره انتخاب رشته ارشد زراعت و اصلاح نباتات
مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته ارشد زراعت و اصلاح نباتات سال 98 و برخی از رتبه ها و محل قبولی آنها در کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات در سال های گذشته