کارشناسی ارشد آمار گرایش آمار اجتماعی و اقتصادی

3 March 2019 کارشناسی ارشد آمار اقتصادی- اجتماعی در کارشناسی ارشد به آمار کاربردی معروفه و ظرفیت کمی هم داره.

کارشناسی ارشد آمار گرایش بیم سنجی

3 March 2019 به دانشجویانی که به دروس محض آمار علاقه ندارند، پیشنهاد می ­شود که کارشناسی ارشد بیم سنجی را انتخاب کنند.

کارشناسی ارشد آمار گرایش آمار ریاضی

3 March 2019 پرطرفدارترین گرایش کارشناسی ارشد آمار، آمار ریاضی است.