کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق محیط زیست

3 March 2019 کسانی که علاقه و دغدغه ی محیط زیستی دارن و می خوان از طریق حل مسائل حقوقی مربوط به این حوزه، فعالیت کنن. انتخاب مناسبشون کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست خواهد بود.

کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق نفت و گاز

3 March 2019 گرایش حقوق نفت و گاز یک گرایش نوپا است که از زیرشاخه های حقوق عمومی محسوب میشه.

کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق خانواده

3 March 2019 پیچیدگی مسائل حقوقی مربوط به خانواده و اهمیت این نظام کوچک و بنیادین در جامعه، باعث تولد گرایش حقوق خانواده از دل دنیای گسترده حقوق شد.

کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق ارتباطات

3 March 2019 کارشناسی ارشد حقوق ارتباطات، پیوندی بین دانش حقوقی و علوم ارتباطات است.

کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی

3 March 2019 کارشناسی ارشد حقوق تجارت اقتصادی بین المللی ترکیبی از تجارت بین الملل و حقوق اقتصادی است.

کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق بین الملل

3 March 2019 در کارشناسی ارشد حقوق بین الملل شما با دنیای فرامرزی حقوق مواجه خواهی  بود که قطعا جذابیت های خاص خودش رو داره.

کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

3 March 2019 دو تا از گرایش های مرتبط با کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، "حقوق کیفری اطفال و نوجوانان" و "مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی" است.

کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق عمومی

3 March 2019 کارشناسی ارشد حقوق عمومی یکی از گرایش های قدیمی و پایه ای در رشته ی حقوق است.

کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق خصوصی

3 March 2019 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی کاربردی ترین گرایش ارشد حقوق است.