کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی دریا

3 March 2019
کارشناسی ارشد شیمی دریا
کارشناسی ارشد شیمی دریا به بحث و بررسی در خصوص شیمی آب، معادن و کانی ها، نفت و گاز، شیمی مناطق فرا جوش، شیمی آلاینده ها و بسیاری از موارد مهم دیگر در دریا می پردازد.

کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی و فناوری اسانس

3 March 2019
کارشناسی ارشد شیمی و فناوری اسانس
دانش استخراج، خالص سازی و سنتز اسانسها در کارشناسی ارشد شیمی و فناوری اسانس بررسی می شود.

کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی پیشرانه

3 March 2019
کارشناسی ارشد شیمی پیشرانه
کاربرد کارشناسی ارشد شیمی پیشرانه در صنایع نظامی می باشد.

کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی دارویی

3 March 2019
کارشناسی ارشد شیمی دارویی
مطالعه رابطه ساختار شیمیائی و فعالیت بیولوژیکی ترکیبات داروئی از جمله اهداف مهم تحقیقات شیمی دارویی می باشد.

کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی کاتالیست

3 March 2019
کارشناسی ارشد شیمی کاتالیست
هدف از کارشناسی ارشد شیمی کاتالیست، تربیت نیروی متخصص در اجرای پروژه های تحقیقاتی مورد نیاز صنایع و همچنین انجام آموزش و پژوهش در زمینه های مرتبط با کاتالیست می باشند.

کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی کاربردی

3 March 2019
کارشناسی ارشد شیمی کاربردی
دانشجويان رشته شیمی کاربردی با نگاه صنعتي و کاربردي به شيمي، وظيفه انتقال يافته هاي جديد را از عرصه شيمي  به عرصه صنعت و تکنولوژي برعهده دارند.

کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی پلیمر

3 March 2019
کارشناسی ارشد شیمی پلیمر
کارشناسی ارشد شیمی پلیمر زیر شاخه ای از علم شیمی است که به بررسی درشت ملکولها یا همان پلیمر ها می پردازد.

کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی فیزیک

3 March 2019
کارشناسی ارشد شیمی فیزیک
کارشناسی ارشد شیمی فیزیک شاخه ای از دانش شیمی است که در آن از قواعد و قوانین فیزیکی، برای حل مسائل شیمی استفاده می شود.

کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی معدنی

3 March 2019
کارشناسی ارشد شیمی معدنی
شیمی معدنی شاخه‌ ای از دانش شیمی است که با کانی‌ها (مواد معدنی) و خواص آن‌ها سروکار دارد.

کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی تجزیه

3 March 2019
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه رشته‌ای است که برای فارغ‌التحصیلانش فرصت های شغلی مناسبی ایجاد می‌کند.