کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

3 March 2019
کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
فارغ‌التحصیلان گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش در درجه اول جذب آموزش و پرورش می‌شوند.

کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش عالی

3 March 2019 کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی برای ایجاد، مدیریت و برنامه ریزی دوره ها و مقاطع دانشگاهی می باشد.

کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش تحقیقات آموزشی

3 March 2019 فارغ‌التحصيلان کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی با استفاده از روش تدريس و الگوهاي مختلف در ملل گوناگون بهترين سبك و الگو را در جهت بهبود نظام آموزشي كشور تدوين مي‌كنند.

کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش آموزش بزرگسالان

3 March 2019 کارشناسی ارشد آموزش بزرگسالان یکی از گرایشهای بسیار جذاب و البته میان رشته ای در رشته علوم تربیتی می باشد.

کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی

3 March 2019 فارغ‌التحصيلان کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی بايد از قدرت برنامه‌ريزي و روابط انساني خوبي برخوردار باشند تا بتوانند شكست و مسائل آموزشي را به خوبي تشخيص داده و در حل مشكل آن راهكارهاي مناسب را ارائه دهند.

کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی

3 March 2019 کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی به نوعی یکی از گرایشهای ایده آل برای بچه های تغییر رشته ای از فنی مهندسی به علوم تربیتی می باشد.

کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی

3 March 2019 کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی یکی از حساس ترین و مهمترین گرایشهای علوم تربیتی می باشد.