کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی

3 March 2019
کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی
هدف کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی این است که بتوانند با بهره‌گیری از اصول علم مدیریت در کنار دانش مهندسی به حل مسائل واقعی موجود در زمینه‌های مدیریتی، اقتصادی، و تجاری در سازمان‌ها شرکت‌ها و صنایعی بپردازند که در زمینه‌های مهندسی و فناوری و خدماتی فعالیت‌ می‌نمایند.

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش آینده پژوهی

3 March 2019
کارشناسی ارشد آینده پژوهی
کارشناسی ارشد آینده پژوهی رشته ای میان رشته‌ای و تلفیقی از علوم مهندسی و مدیریت است.

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش سیستم های مالی

3 March 2019
کارشناسی ارشد سیستم های مالی
معرفی سه گرایش سیستم ­های مالی، لجستیک و زنجیره تامین و مدیریت پروژه از گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت نوآوری و فناوری

3 March 2019
کارشناسی ارشد مدیریت نوآوری و فناوری
هدف از کارشناسی ارشد مدیریت نوآوری و فناوری، آشنایی دانش‌آموختگان با آخرین دستاوردهای فناوری در زمینه صنعت و استفاده از آن‌ها در فرآیندهای تولید به منظور توسعه بیشتر محصولات جدید می‌باشد.

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدل سازی سیستم های کلان

3 March 2019
کارشناسی ارشد مدل سازی سیستم های کلان
کارشناسی ارشد مدل سازی سیستم های کلان به تعلیم و تحقق در زمینه برنامه‌‌ریزی و طرح سیستم‌‌های مختلف موردنیاز جامعه می‌پردازد.

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش سیستم های سلامت

3 March 2019
کارشناسی ارشد سیستم های سلامت
 با توجه به گسترده بودن حوزه های مطالعاتی مهندسی صنایع، گرایش سیستم های سلامت، تقریباً در تمام قسمت های نظام سلامت، می تواند حرفی برای گفتن داشته باشد.

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها

3 March 2019
کارشناسی ارشد بهینه سازی سیستم ها
مهم‌ترین و پیچیده‌ترین امتحان ورودی کارشناسی ارشد متعلق به گرایش بهینه‌سازی سیستم‌ها می‌باشد.