کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش مهندسی پزشکی بیومواد

3 March 2019
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیومواد
کاربرد کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیومواد استفاده از بافت‌های زنده و مواد مصنوعی به منظور کاشت آنها در بدن است.

کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش ریخته گری

3 March 2019
کارشناسی ارشد ریخته گری
معرفی کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش ریخته گری، بازار کار، توانایی های دانش آموختگان این رشته و چارت درسی

کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش خوردگی و حفاظت از مواد

3 March 2019
کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت از مواد
مهندسین کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت از مواد همواره در تلاش هستند تا روشهای موجود برای مقابله با اثرات زیانبار این پدیده را بهبود بخشیده و یا روشهای نوینی برای این كار بیابند.

کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش سرامیک

3 March 2019
کارشناسی ارشد مهندسی سرامیک
مهندسین سرامیک، مواد سرامیکی را تولید کرده و روشهای تبدیل آنها را به فراورده های مفید ایجاد می کنند.

کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش شکل دادن فلزات

3 March 2019
کارشناسی ارشد شکل دادن فلزات
کارشناسی ارشد شکل دادن فلزات نزدیک ترین گرایش مجموعه مهندسی مواد به مجموعه مهندسی مکانیک می باشد.

کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش جوشکاری

3 March 2019
کارشناسی ارشد مهندسی جوشکاری
معرفی کارشناسی ارشد جوشکاری، چارت درسی و بازار کار این رشته

کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش استخراج فلزات

3 March 2019
کارشناسی ارشد استخراج فلزات
فارغ‌التحصیلان‌ کارشناسی ارشد متالورژی استخراجی‌ می‌توانند جذب‌ مراکزی‌ شوند که‌ به‌ فرآیند استخراج‌ و تولید مواد اولیه‌ فلزی‌ (آهنی‌ و غیرآهنی‌) از کانی‌های‌ مربوط‌ می‌پردازند.

کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

3 March 2019
کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، شامل دروس اصلي گرايش مهندسي متالورژی است و به صورت معمول در مجموعه‌ها و گروه‌های مهندسي متالورژی سراسر كشور ارائه مي‌شود.