کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا گرایش آیرودینامیک

3 March 2019
کارشناسی ارشد آیرودینامیک
گرایش آیرودینامیک در کارشناسی ارشد هوافضا، یک گرایش سیالاتی است که به بررسی جریان هوا روی هواپیما و قطعات آن می‌پردازد.

کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا گرایش دینامیک پرواز و کنترل

3 March 2019
کارشناسی ارشد دینامیک پرواز و کنترل
گرایش مکانیک پرواز در مقطع کارشناسی ارشد، یکی از گرایش‌های هوافضایی و خاص این رشته است که مشابه گرایش‌های کنترلی مکانیک است.

کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا گرایش سازه های هوایی

3 March 2019
کارشناسی ارشد سازه های هوایی
گرایش سازه در کارشناسی ارشد هوافضا، یکی از گرایش‌های جذاب محسوب می‌شود که به مطالعه و بررسی سازه‌های هواپیما و دیگر وسایل پرنده می‌پردازد

کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا گرایش مهندسی فضایی

3 March 2019
کارشناسی ارشد مهنندسی فضایی
گرایش فضا یکی از گرایش‌های جدید در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا است

کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا گرایش جلوبرندگی

3 March 2019
کارشناسی ارشد مهندسی جلوبرندگی
گرایش های پیشرانش و آیرودینامیک کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا بسیار به یکدیگر نزدیک هستند.