کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش مهندسی الگوریتم ها و محاسبات

3 March 2019
کارشناسی ارشد مهندسی الگوریتم ها و محاسبات
در گرایش مهندسی الگوریتم ها و محاسبات، دانشجویان با الگوریتم‌های توزیعی و پیشرفته، ریاضیات پیشرفته کامپیوتری و ... آشنا می‌شوند.

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری

3 March 2019
کارشناسی ارشد شبکه های کامپیوتری
کارشناسی ارشد شبکه های کامپیوتری از سال 1396 به بعد در آزمون کارشناسی ارشد، از گروه مهندسی فناوری اطلاعات به گروه مهندسی کامپیوتر افزوده شد.

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن

3 March 2019
کارشناسی ارشد رایانش امن
گرایش رایانش امن یکی از مجموعه‌های آموزش عالی در زمینه فنی مهندسی کامپیوتر است که در آن ابعاد کلی تامین امنیت برای سیستم‌های پردازش اطلاعات مطالعه و بررسی می‌گردد.

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری

3 March 2019
کارشناسی ارشد معماری سیستم های کامپیوتری
در کارشناسی ارشد معماری سیستم های کامپیوتری، دانشجویان با معماری‌های پیشرفته کامپیوتر و ابر رایانه‌ها شبکه‌های کامپیوتری گسترده، پردازش تصویر و طراحی سیستم‌های تحمل‌پذیر خطا و ... آشنا می‌شوند.

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش مهندسی نرم افزار

3 March 2019
کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار
در گرایش مهندسی نرم‌افزار در مقطع کارشناسی ارشد دانشجویان با سیستم‌های عامل پیشرفته، بانکهای اطلاعاتی، برنامه‌نویسی پیشرفته و تحت وب، الگوریتم‌های پردازش موازی و ... آشنا می‌شوند.

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز

3 March 2019
کارشناسی ارشد هوش مصنوعی و رباتیکز
در کارشناسی ارشد هوش مصنوعی که یکی از گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر می باشد، سعی بر این است سیستم ­هایی تولید شود که بتوانند مانند انسان­ ها فکر کنند و توانایی یادگیری و تصمیم­ گیری داشته باشند.