3گام
نرم افزار انتخاب رشته دانشگاه آزاد
با آزمون و صرفا سوابق 1403
شروع کنید

انتخاب رشته 3گام برای شما چه کار می کند؟

به شما می گوییم کجا قبول می شوید

این کار را با تحلیل آخرین تراز قبولی بیش از 273،000 کارنامه انتخاب رشته با آزمون دانشگاه آزاد داوطلب سال گذشته انجام می دهیم و به شما می گوییم که با ترازی که به دست آورده اید، کجا قبولی می شوید.

به شما می گوییم چه رشته هایی را انتخاب کنید

این کار را با ارزیابی استعدادها، علایق و تجربه های شما و با یک آزمون استعدادسنجی انجام می دهیم. به دلیل عدم محدودیت درانتخاب رشته بدون آزمون دانشگاه آزاد، رشته ای را باید انتخاب کنید که برای شما بهترین باشد.

به شما می گوییم چطور انتخابها را بچینید

با توجه به اهمیت اولویت بندی برمبنای علاقه و شانس قبولی در انتخاب رشته با آزمون دانشگاه آزاد، به شما می گوییم که چطور بهترین چیدمان را در انتخابهایتان داشته باشید.
 • تصمیم گیری برای زدن یک انتخاب بالاتر یا پایین تر، مسیر زندگی را تغییر می دهد.
 • تصمیم گیری برای نزدن یک انتخاب خیلی عالی فقط به خاطر اینکه تصور می کنیم قبول نمی شویم، مساوی می شود با سوزاندن یک تحصیل بهتر.
 • تصمیم گیری برای نزدن یک انتخاب فقط به خاطر فشار اطرافیان و یا تصورات غلط خودمان تبدیل می شود به یک حسرت بزرگ در آینده.
 • توصیه می کنیم ویدیوی مقابل را ببینید تا بهترین تصمیم گیری را داشته باشید.
 • تحلیل احتمال قبولی در 3 سطح

  با توجه به تراز شما در زیرگروههای مختلف، تمامی رشته ها و دانشگاههای موجود در دفترچه انتخاب رشته با آزمون دانشگاه آزاد را در 3 سطح حتمی، پراحتمال و ناممکن دسته بندی و تحلیل می کنیم.
 • اولویت بندی بر مبنای شرایط شما

  همه انتخاب های شما در اوج سهولت و سادگی اولویت بندی می شود. این کار بر مبنای 6 معیار بسیار مهم انجام می شود. این معیارها عبارتند از: کیفیت و سطح علمی دانشگاه، بازار کار و محبوبیت رشته و گرایش، هزینه تحصیل و دوری و نزدیکی دانشگاه به محل زندگی شما.
 • ارزیابی استعداد شما در تک تک رشته ها

  با استفاده از معتبرترین آزمون استعداد سنجی شغلی-تحصیلی در سرتاسر جهان، استعداد و توانمندی شما را در هر رشته می سنجیم و در نهایت برای شما مشخص می کنیم که تک تک رشته های موجود در دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش، چقدر با استعدادها و علایق شما متناسب است.
 • تحلیل تناسب رشته های بدون آزمون با معدل شما

  قبولی در کدرشته های دفترچه انتخاب رشته بدون آزمون دانشگاه آزاد، به رتبه کنکور شما ربطی ندارند و قبولی در آنها با توجه به معدل شما تعیین می شود. برای اولین بار و به عنوان تنها نرم افزار در کشور، ما میزان تناسب معدل کتبی دیپلم شما را برای قبولی در رشته های بدون آزمون دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد مشخص می کنیم.
 • فایل خروجی نهایی مطابق با دفترچه های دانشگاه آزاد

  در نهایت، یک فایل کامل و بدون نقص از انتخابهای خود را دریافت می کنید که کد رشته های آن، دقیقا مطابق با کد رشته های دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد می باشد و شما می توانید ترتیب انتخابهای این فایل را به طور مستقیم و بدون کم و زیاد در فرم آنلاین انتخاب رشته دانشگاه آزاد وارد کنید. توجه داشته باشید که دو فایل به شما داده می شود: یک فایل حاوی انتخابهای با آزمون دانشگاه آزاد و یک فایل حاوی انتخابهای بدون آزمون دانشگاه آزاد

درباره 3گام