3گام تنها نرم افزار انتخاب رشته
صرفا بر اساس سوابق تحصیلی 1402

شروع کنید

انتخاب رشته 3گام برای شما چه کار می کند؟

به شما می گوییم کجا قبول می شوید

ما بر اساس تحلیل سوابق تحصیلی و معدل کتبی دیپلم، شرایط بومی گزینی و درصد تاثیر سوابق تحصیلی بر پایه نوع دیپلم شما، از همه مهم تر مبتنی بر تغییرات دفترچه امسال، به شما می گوییم که در تک تک کد رشته های دفترچه انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی سال 1402 سازمان سنجش دقیقاً چه میزان شانس قبولی دارید.

به شما می گوییم چه رشته هایی را انتخاب کنید

در انتخاب رشته، باید بدانید که چه رشته هایی را انتخاب کنید و به سراغ چه رشته هایی نروید. ما با یک آزمون دقیق استعداد سنجی و مهارت شناسی، به شما می گوییم که چه رشته هایی با استعدادها و تواناییهای شما تناسب کامل دارد.

به شما می گوییم چطور انتخابها را بچینید

ما با استفاده از تحلیل کیفیت و اعتبار دانشگاه ها و همچنین محبوبیت رشته ها، انتخابهای شما را می چینیم. سپس با توجه به میزان توان مالی، محل سکونت، بازار کار و آینده رشته، کدرشته ها را برای شرایط شخصی شما اولویت بندی می کنیم.
 • تصمیم گیری برای زدن یک انتخاب بالاتر یا پایین تر، مسیر زندگی را تغییر می دهد.
 • تصمیم گیری برای نزدن یک انتخاب خیلی عالی فقط به خاطر اینکه تصور می کنیم قبول نمی شویم، مساوی می شود با سوزاندن یک تحصیل بهتر.
 • تصمیم گیری برای نزدن یک انتخاب فقط به خاطر فشار اطرافیان و یا تصورات غلط خودمان تبدیل می شود به یک حسرت بزرگ در آینده.
 • توصیه می کنیم ویدیوی مقابل را ببینید تا بهترین تصمیم گیری را داشته باشید.
 • تحلیل احتمال قبولی در 3 سطح

  با توجه به معدل کتبی و نوع دیپلم شما و تحلیل بومی گزینی و درصد تاثیر سوابق تحصیلی در کد رشته های مختلف، شانس قبولی شما را در تمامی کد رشته های موجود در دفترچه انتخاب رشته سوابق تحصیلی سال 1402 سازمان سنجش مشخص می کنیم. این 3 سطح به ترتیب بالاترین شانس قبولی عبارتند از: پر احتمال، خوشبینانه و کم احتمال
 • اولویت بندی بر مبنای شرایط شما

  همه انتخابهای شما، در اوج سهولت و سادگی اولویت بندی می شود. این کار بر مبنای معیارهای بسیار مهم انجام می شود. این معیارها عبارتند از: کیفیت و سطح علمی دانشگاه، بازار کار و محبوبیت رشته، شهریه دانشگاه و دوری و نزدیکی دانشگاه به محل سکونت شما.
 • سنجش استعدادها و علاقه واقعی شما

  نرم افزار انتخاب رشته 3گام، یک نرم افزار کامل است که با توجه به پاسخی که به سوالاتش می دهید، علایق و استعدادهای شما را تحلیل می کند و دقیقاً به شما می گوید که شما به درد چه رشته هایی می خورید و در چه شغل هایی بیشترین مهارت را دارید. حتی اگر استعدادها و مهارتهای خود را نشناخته اید، نرم افزار انتخاب رشته 3گام، آنها را به شما می شناساند.
 • انتخاب رشته نهایی با همان کدرشته های دفترچه انتخاب رشته 1402

  در نهایت، یک فایل کامل و بدون نقص از هر 100 انتخاب خود دریافت می کنید که کد رشته های آن، دقیقاً مطابق با کد رشته های دفترچه انتخاب رشته سوابق تحصیلی سال 1402 می باشد و شما می توانید ترتیب انتخابهای این فایل را به طور مستقیم در نرم افزار انتخاب رشته سوابق تحصیلی سازمان سنجش وارد کنید. در انتخاب رشته سوابق تحصیلی، نرم افزار 3گام، تنها نرم افزار موجود است که کل فرآیند انتخاب رشته را از صفر تا صد با تکنولوژی هوش مصنوعی برای شما انجام می دهد.

انتخاب رشته کنکور سراسری بر مبنای کد رشته دانشگاه های سازمان سنجش

درباره 3گام