رتبه های قبولی مهندسی برق 97

رتبه های قبولی مهندسی برق برای انتخاب رشته ریاضی در مطلب زیر قرار داده شده است. همچنین رتبه های قبولی مهندسی برق سال 97 به شما کمک می کند که برنامه ریزی بهتری را با توجه به هدف خود و درصدهای مورد نیاز برای افزایش شانس قبولی در رشته مهندسی برق داشته باشید.

رتبه های قبولی مهندسی برق 97

باتوجه به اهمیت و پیچیدگی انتخاب رشته ریاضی، داوطلبان به دنبال مرجعی کامل برای دانستن اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی برق کنکور ریاضی در سهمیه های مختلف، یا اطلاعات رتبه های قبولی رشته های پر طرفدار دیگر ریاضی مثل رشته های مکانیک، عمران، صنایع و... می باشند. تیم مشاورین تخصصی ریاضی 3گام این اطلاعات را به طور دقیق و کامل در اختیار داوطلبان رشته ریاضی قرار می دهد.

اهمیت دانستن رتبه های قبولی مهندسی برق کنکور ریاضی 97

شاید از خود بپرسید دانستن رتبه های قبولی برق چه اهمیتی دارد. اهمیت داشتن این اطلاعات در آن است که انتخاب رشته کنکور ریاضی به خصوص برای رشته های پرطرفدار مثل رشته برق، به دلیل وجود عوامل مختلف تاثیر گذار در قبولی داوطلبان رشته ریاضی، عملا تبدیل به پیچیده ترین انتخاب رشته بین تمامی آزمون هایی که در کشور برگزار می شود، شده است. عواملی مانند سهمیه های مختلف داوطلبان، انواع مدل پذیرش در دانشگاه ها مثل ناحیه ای و کشوری، ظرفیت های موجود و مازاد، گرایش روزافزون افراد مختلف به شرکت در کنکور رشته ریاضی و حتی جنسیت همه و همه از جمله عواملی است که روی قبولی داوطلبان رشته ریاضی و رتبه های قبولی مهندسی برق اثر گذار است. همین عوامل زیاد باعث سر درگمی داوطلبان در انتخاب رشته ریاضی می شود. همچنین مانع از این می شود که داوطلب بتواند با تحلیل کامل همه عوامل، به چیدمان صحیح و منطقی رشته محل های مهندسی برق در فرم انتخاب رشته ریاضی خود بپردازد. در این میان داشتن اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی برق 97، به داوطلبان رشته ریاضی کمک می کند که بتوانند تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته داشته باشند. در ادامه می توانید رتبه های قبولی مهندسی برق کنکور ریاضی 97 را که توسط تیم مشاورین تخصصی ریاضی 3گام گردآوری شده را در سهمیه های مختلف  مشاهده کنید.

با کلیک بر روی قسمت های زیر می توانید به جدول رتبه های قبولی مهندسی برق 97 در سهمیه خود بروید.

جدول رتبه های قبولی مهندسی برق 97 در سهمیه منطقه یک

جدول رتبه های قبولی مهندسی برق 97 در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی مهندسی برق 97 در سهمیه منطقه سه

جدول رتبه های قبولی مهندسی برق 97 در سهمیه 5 درصدی 

 

 

 نرم افزار انتخاب رشته ریاضی

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

 

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی برق 97 در سهمیه منطقه یک

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه صنعتي شريف - تهران 118
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه تهران 359
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 579
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1182
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1672
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2101
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه صنعتي اصفهان 2776
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه فردوسي - مشهد 2534
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه شيراز 4560
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 4903
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2691
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه اصفهان 4154
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه تبريز 5129
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه اصفهان 4725
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 9380
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 5108
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه صنعتي شيراز 5855
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه فردوسي - مشهد 5620
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه يزد 9726
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه صنعتي قم 9135
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه كاشان 8462
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه بوعلي سينا - همدان 9488
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 12169
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه قم 13595
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه تبريز 9585
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه شهرکرد 9681
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه سمنان 15595
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه اراک 13501
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه صنعتي اراك 16765
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه زنجان 15094
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه خليج فارس - بوشهر 13918
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه كاشان 12795
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه صنعتي شاهرود 14102
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 12596
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران) 12995
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 15206
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه صنعتي اروميه 18408
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 19687
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 22371
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه تفرش 20850
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 18962
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه سمنان 23238
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه بناب 27734
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه صنعتي قوچان 17273
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه شيراز 36009
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه صنعتي شريف - تهران 202
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه تهران 514
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 770
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1277
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1898
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1940
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه صنعتي اصفهان 2384
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه فردوسي - مشهد 3646
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه شيراز 3945
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه تبريز 5021
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه اصفهان 3778
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه فردوسي - مشهد 5163
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه اصفهان 4160
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه كاشان 7333
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه يزد 8618
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه تبريز 6121
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه صنعتي قم 7900
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه خليج فارس - بوشهر 12652
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه اراک 11895
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه سمنان 12073
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه كاشان 10542
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه شهرکرد 9551
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 12492
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه قم 12534
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه صنعتي اراك 15439
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 11477
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه فسا 14527
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 14915
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه اردکان 14493
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان 16465
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 17171
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه تفرش 16963
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 17305
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 18688
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه سمنان 15508
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه ملاير 22633
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه بناب 28254
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک مركز اموزش عالي محلات 24745
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه صنعتي شريف - تهران 703
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه تهران 860
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1077
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1506
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2210
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه صنعتي اصفهان 3817
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه فردوسي - مشهد 2800
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه شيراز 4054
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه شاهد - تهران 3451
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه تبريز 7469
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه اصفهان 4725
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه كاشان 5943
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 4962
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه صنعتي قم 6671
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه قم 8255
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه يزد 8924
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه سمنان 10793
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه صنعتي شاهرود 7098
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه شهيد چمران اهواز 14128
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 10109
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه شهرکرد 10459
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه تبريز 10530
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه اراک 11715
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه خليج فارس - بوشهر 17528
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه ياسوج 18396
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 18546
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشکده فني ومهندسي گرمسار 15843
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه لرستان - خرم آباد 21150
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان 10113
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 22152
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه بناب 23842
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک مركز اموزش عالي محلات 22555
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه صنعتي بيرجند 29416
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه مراغه 26514
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان 25644
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه یک دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي 23258

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته مهندسی برق و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

نرم افزار انتخاب رشته 3گام

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی برق 97 در سهمیه منطقه دو

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه صنعتي شريف - تهران 52
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه تهران 173
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 327
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 531
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 828
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1073
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1227
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه صنعتي اصفهان 1642
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه فردوسي - مشهد 2454
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه شيراز 2261
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 3124
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه اصفهان 2398
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه تبريز 3528
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه گيلان - رشت 5556
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 4090
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 4581
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 5492
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 5603
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 7559
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه فردوسي - مشهد 5556
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه يزد 6368
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه شهيد چمران اهواز 9195
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه صنعتي قم 5165
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه مازندران - بابلسر 7082
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه كاشان 5728
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه بوعلي سينا - همدان 6909
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه گيلان - رشت 7867
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 9226
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 10805
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه قم 10678
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه رازي کرمانشاه 13240
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه سمنان 11977
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه اراک 9947
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه كردستان - سنندج 25194
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه صنعتي همدان 13016
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 11212
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 15109
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه صنعتي اراك 13403
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه مازندران - بابلسر 11499
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه زنجان 11577
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه اردکان 11397
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان 12767
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه گلستان - گرگان 11704
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه خليج فارس - بوشهر 10441
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه كاشان 7972
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 19077
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه صنعتي شاهرود 14435
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 19669
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 10793
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه زنجان 13704
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه صنعتي همدان 14312
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه صنعتي اروميه 16774
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه بجنورد 23547
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 15723
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه صنعتي سيرجان 21960
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 16889
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 16308
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه صنعتي كرمانشاه 19608
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان 17182
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه تفرش 18327
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه بيرجند 29608
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 19331
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه دامغان 19899
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه لرستان - خرم آباد 21175
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 22272
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه ملاير 21677
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 23018
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه گنبد 21407
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه سمنان 32037
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه صنعتي هويزه - سوسنگرد 24058
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه لرستان - خرم آباد 24753
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه بناب 25715
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه صنعتي قوچان 29708
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه صنعتي سيرجان 29091
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه دو دانشگاه بيرجند (محل تحصيل فردوس) 42391

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی برق 97 در سهمیه منطقه سه

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه سه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 32
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه سه دانشگاه تهران 110
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه سه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 120
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه سه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 249
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه سه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 352
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه سه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 590
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه سه دانشگاه صنعتي اصفهان 238
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه سه دانشگاه فردوسي - مشهد 938
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه سه دانشگاه شيراز 770
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه سه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1089
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه سه دانشگاه تبريز 625
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه سه دانشگاه گيلان - رشت 1402
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه سه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 4647
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه سه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1984
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه سه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2966
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه سه دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 3533
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه سه دانشگاه يزد 2223
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه سه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2925
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه سه دانشگاه مازندران - بابلسر 2724
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه سه دانشگاه كاشان 2176
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه سه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2442
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه سه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3405
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه سه دانشگاه سمنان 5202
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه سه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 12298
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه سه دانشگاه كردستان - سنندج 10029
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه سه دانشگاه صنعتي همدان 5060
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه سه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 5954
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه سه دانشگاه صنعتي اراك 4922
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه سه دانشگاه جيرفت 11102
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه سه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 7143
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه سه دانشگاه صنعتي شاهرود 6439
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه سه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 8158
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه سه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3474
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه سه دانشگاه بجنورد 13928
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه سه دانشگاه صنعتي سيرجان 7855
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه سه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 14449
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه سه دانشگاه بيرجند 11308
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه سه دانشگاه تربت حيدريه 10694
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه سه مجتمع آموزش عالي گناباد 20302
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه سه دانشگاه جيرفت 23496
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه سه دانشگاه بيرجند (محل تحصيل فردوس) 19010
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه سه نام دانشگاه چارک پائین رتبه منطقه 3
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه سه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 52
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه سه دانشگاه تهران 101
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه سه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 54
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه سه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 236
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه سه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 336
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه سه دانشگاه صنعتي اصفهان 163
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه سه دانشگاه شيراز 579
رتبه قبولی مهندسی برق منطقه سه دانشگاه تبريز 708

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی برق 97 در سهمیه 5 درصدی ایثارگران

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی برق سهمیه 5 درصد دانشگاه صنعتي شريف - تهران 20
رتبه قبولی مهندسی برق سهمیه 5 درصد دانشگاه تهران 72
رتبه قبولی مهندسی برق سهمیه 5 درصد دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 152
رتبه قبولی مهندسی برق سهمیه 5 درصد دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 312
رتبه قبولی مهندسی برق سهمیه 5 درصد دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 634
رتبه قبولی مهندسی برق سهمیه 5 درصد دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 892
رتبه قبولی مهندسی برق سهمیه 5 درصد دانشگاه صنعتي اصفهان 1333
رتبه قبولی مهندسی برق سهمیه 5 درصد دانشگاه فردوسي - مشهد 1682
رتبه قبولی مهندسی برق سهمیه 5 درصد دانشگاه شيراز 2257
رتبه قبولی مهندسی برق سهمیه 5 درصد دانشگاه اصفهان 2016
رتبه قبولی مهندسی برق سهمیه 5 درصد دانشگاه تبريز 2472
رتبه قبولی مهندسی برق سهمیه 5 درصد دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3544
رتبه قبولی مهندسی برق سهمیه 5 درصد دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3884
رتبه قبولی مهندسی برق سهمیه 5 درصد دانشگاه شهيد چمران اهواز 4216
رتبه قبولی مهندسی برق سهمیه 5 درصد دانشگاه كاشان 4715
رتبه قبولی مهندسی برق سهمیه 5 درصد دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 6728

 

نرم افزار انتخاب رشته ریاضی

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

نظر خود را بنویسید