رتبه های قبولی مهندسی مکانیک 97

رتبه های قبولی مهندسی مکانیک برای انتخاب رشته ریاضی در مطلب زیر قرار داده شده است. همچنین رتبه های قبولی مهندسی مکانیک سال 97 به شما کمک می کند که برنامه ریزی بهتری را با توجه به هدف خود و درصدهای مورد نیاز برای افزایش شانس قبولی در رشته مهندسی مکانیک داشته باشید.

رتبه های قبولی مهندسی مکانیک 97

باتوجه به اهمیت و پیچیدگی انتخاب رشته ریاضی، داوطلبان به دنبال مرجعی کامل برای دانستن اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی مکانیک کنکور ریاضی در سهمیه های مختلف، یا اطلاعات رتبه های قبولی رشته های پر طرفدار دیگر ریاضی مثل رشته های مکانیک، عمران، صنایع و... می باشند. تیم مشاورین تخصصی ریاضی 3گام این اطلاعات را به طور دقیق و کامل در اختیار داوطلبان رشته ریاضی قرار می دهد.

اهمیت دانستن رتبه های قبولی مهندسی مکانیک کنکور ریاضی 97

شاید از خود بپرسید دانستن رتبه های قبولی مکانیک چه اهمیتی دارد. اهمیت داشتن این اطلاعات در آن است که انتخاب رشته کنکور ریاضی به خصوص برای رشته های پرطرفدار مثل رشته مکانیک، به دلیل وجود عوامل مختلف تاثیر گذار در قبولی داوطلبان رشته ریاضی، عملا تبدیل به پیچیده ترین انتخاب رشته بین تمامی آزمون هایی که در کشور برگزار می شود، شده است. عواملی مانند سهمیه های مختلف داوطلبان، انواع مدل پذیرش در دانشگاه ها مثل ناحیه ای و کشوری، ظرفیت های موجود و مازاد، گرایش روزافزون افراد مختلف به شرکت در کنکور رشته ریاضی و حتی جنسیت همه و همه از جمله عواملی است که روی قبولی داوطلبان رشته ریاضی و رتبه های قبولی مهندسی مکانیک اثر گذار است. همین عوامل زیاد باعث سر درگمی داوطلبان در انتخاب رشته ریاضی می شود. همچنین مانع از این می شود که داوطلب بتواند با تحلیل کامل همه عوامل، به چیدمان صحیح و منطقی رشته محل های مهندسی مکانیک در فرم انتخاب رشته ریاضی خود بپردازد. در این میان داشتن اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی مکانیک 97، به داوطلبان رشته ریاضی کمک می کند که بتوانند تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته داشته باشند. در ادامه می توانید رتبه های قبولی مهندسی مکانیک کنکور ریاضی 97 را که توسط تیم مشاورین تخصصی ریاضی 3گام گردآوری شده را در سهمیه های مختلف  مشاهده کنید.

با کلیک بر روی قسمت های زیر می توانید به جدول رتبه های قبولی مهندسی مکانیک 97 در سهمیه خود بروید.

جدول رتبه های قبولی مهندسی مکانیک 97 در سهمیه منطقه یک

جدول رتبه های قبولی مهندسی مکانیک 97 در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی مهندسی مکانیک 97 در سهمیه منطقه سه

جدول رتبه های قبولی مهندسی مکانیک 97 در سهمیه 5 درصدی 

 

 نرم افزار انتخاب رشته ریاضی

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی مکانیک 97 در سهمیه منطقه یک

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه یک دانشگاه صنعتي شريف - تهران 202
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه یک دانشگاه تهران 514
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه یک دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 770
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه یک دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1277
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه یک دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1898
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه یک دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1940
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه یک دانشگاه صنعتي اصفهان 2384
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه یک دانشگاه فردوسي - مشهد 3646
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه یک دانشگاه شيراز 3945
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه یک دانشگاه تبريز 5021
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه یک دانشگاه اصفهان 3778
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه یک دانشگاه فردوسي - مشهد 5163
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه یک دانشگاه اصفهان 4160
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه یک دانشگاه كاشان 7333
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه یک دانشگاه يزد 8618
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه یک دانشگاه تبريز 6121
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه یک دانشگاه صنعتي قم 7900
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه یک دانشگاه خليج فارس - بوشهر 12652
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه یک دانشگاه اراک 11895
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه یک دانشگاه سمنان 12073
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه یک دانشگاه كاشان 10542
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه یک دانشگاه شهرکرد 9551
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه یک دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 12492
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه یک دانشگاه قم 12534
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه یک دانشگاه صنعتي اراك 15439
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه یک مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 11477
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه یک دانشگاه فسا 14527
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه یک مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 14915
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه یک دانشگاه اردکان 14493
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه یک دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان 16465
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه یک دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 17171
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه یک دانشگاه تفرش 16963
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه یک دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 17305
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه یک مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 18688
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه یک دانشگاه سمنان 15508
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه یک دانشگاه ملاير 22633
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه یک دانشگاه بناب 28254
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه یک مركز اموزش عالي محلات 24745

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته مهندسی مکانیک و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

نرم افزار انتخاب رشته 3گام

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی مکانیک 97 در سهمیه منطقه دو

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه صنعتي شريف - تهران 100
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه تهران 264
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 381
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 604
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 957
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1144
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1386
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه صنعتي اصفهان 1550
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه فردوسي - مشهد 2020
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه شيراز 2176
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3067
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2687
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه تبريز 2674
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه صنعت نفت 5582
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه اصفهان 2173
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان) 6949
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 4489
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه گيلان - رشت 5451
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 4940
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه بوعلي سينا - همدان 5974
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 5945
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه كاشان 4417
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه صنعتي شاهرود 10553
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه يزد 5550
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 11660
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه رازي کرمانشاه 9977
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 6970
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه شهيد چمران اهواز 10121
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه مازندران - بابلسر 6700
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه صنعتي همدان 7632
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه خليج فارس - بوشهر 6926
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه اراک 8154
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه سمنان 8581
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه زنجان 8621
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 10916
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه كاشان 6970
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه شهرکرد 7294
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 13681
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه مازندران - بابلسر 11129
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 11106
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه قم 11017
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه صنعتي اراك 12095
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 10627
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه گلستان - گرگان 12339
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 15109
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 11712
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه اردکان 13448
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه صنعتي اروميه 14717
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه كردستان - سنندج 22003
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه بيرجند 24629
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 12911
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه تفرش 17150
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه دامغان 16096
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه صنعتي قوچان 28669
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 18406
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه تربت حيدريه 34159
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 19057
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه صنعتي سيرجان 22744
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه سمنان 28669
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 22467
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه ملاير 19847
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه صنعتي هويزه - سوسنگرد 26644
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو مركز اموزش عالي محلات 26682
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 34817
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه صنعتي سيرجان 32564
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه بيرجند 35100
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه جيرفت 43998
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه صنعتي شريف - تهران 319
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه تهران 750
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 625
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1150
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1244
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1363
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه صنعتي اصفهان 2187
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 4959
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2663
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه گيلان - رشت 2978
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 4247
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 4267
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه تبريز 4295
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه اصفهان 2510
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه كاشان 4407
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه بوعلي سينا - همدان 5177
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 5751
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه صنعتي قم 4601
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه قم 6123
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه يزد 5981
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه زنجان 7675
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه مازندران - بابلسر 6508
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه كاشان 6539
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه گيلان - رشت 8943
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه سمنان 5477
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه صنعتي شاهرود 9957
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه شهيد چمران اهواز 9148
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 7875
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه مازندران - بابلسر 8134
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه شهرکرد 8369
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 10323
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه صنعتي اراك 9925
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 10607
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه اراک 8916
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه اردکان 10311
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 8921
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 11288
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 7448
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه تفرش 13375
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه زنجان 16105
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه رازي کرمانشاه 11476
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه بيرجند 16701
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه كردستان - سنندج 15567
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 13456
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه گلستان - گرگان 14447
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 19067
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 17870
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 17175
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشکده فني ومهندسي گرمسار 16440
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه صنعتي شاهرود 14839
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 17563
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه لرستان - خرم آباد 20549
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه صنعتي كرمانشاه 18251
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان 22294
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه سمنان 24555
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه صنعتي سيرجان 23433
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 16800
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه تربت حيدريه 20400
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 24355
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه صنعتي قوچان 18025
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو مركز اموزش عالي محلات 25454
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 22294
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه ملاير 22725
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه مراغه 23709
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان 33845
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه لرستان - خرم آباد 25542
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي 29990
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو مجتمع آموزش عالي گناباد 27243
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو دانشگاه كردستان - سنندج (محل تحصيل بيجار) 30249
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه دو مجتمع آموزش عالي بم 31896

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی مکانیک 97 در سهمیه منطقه سه

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه سه دانشگاه صنعت نفت 2309
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه سه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 3995
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه سه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2675
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه سه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2745
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه سه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1997
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه سه دانشگاه كاشان 1294
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه سه دانشگاه صنعتي شاهرود 4208
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه سه دانشگاه يزد 1930
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه سه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 5469
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه سه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 5408
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه سه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3724
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه سه دانشگاه زنجان 2445
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه سه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 5424
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه سه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 5501
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه سه دانشگاه ايلام 9243
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه سه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3778
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه سه دانشگاه صنعتي اراك 3424
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه سه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 4856
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه سه دانشگاه كردستان - سنندج 6400
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه سه دانشگاه بيرجند 13362
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه سه دانشگاه صنعتي بيرجند 14759
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه سه دانشگاه تربت حيدريه 16936
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه سه دانشگاه صنعتي سيرجان 10785
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه سه مجتمع آموزش عالي بم 19233
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه سه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 10818
رتبه قبولی مهندسی مکانیک منطقه سه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 20449

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی مکانیک 97 در سهمیه 5 درصدی ایثارگران

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی مکانیک سهمیه 5 درصد دانشگاه تهران 128
رتبه قبولی مهندسی مکانیک سهمیه 5 درصد دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 416
رتبه قبولی مهندسی مکانیک سهمیه 5 درصد دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 559
رتبه قبولی مهندسی مکانیک سهمیه 5 درصد دانشگاه صنعتي اصفهان 1381
رتبه قبولی مهندسی مکانیک سهمیه 5 درصد دانشگاه فردوسي - مشهد 826
رتبه قبولی مهندسی مکانیک سهمیه 5 درصد دانشگاه شيراز 1578
رتبه قبولی مهندسی مکانیک سهمیه 5 درصد دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2740
رتبه قبولی مهندسی مکانیک سهمیه 5 درصد دانشگاه تبريز 1890
رتبه قبولی مهندسی مکانیک سهمیه 5 درصد دانشگاه اصفهان 1779
رتبه قبولی مهندسی مکانیک سهمیه 5 درصد دانشگاه كاشان 3149
رتبه قبولی مهندسی مکانیک سهمیه 5 درصد دانشگاه يزد 4306
رتبه قبولی مهندسی مکانیک سهمیه 5 درصد دانشگاه شهيد چمران اهواز 4061

 

نرم افزار انتخاب رشته ریاضی

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

نظر خود را بنویسید