رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حسابداری

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حسابداری

اطلاعات رتبه و محل قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد حسابداری در سال گذشته، برای این که شما شرایط قبولی خود را در انتخاب رشته و آزمون کارشناسی ارشد حسابداری سال 97 ارزیابی کنید بسیار اهمیت داد.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حسابداری سال 97

 

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
31 حسابداری روزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
95 حسابداری روزانه- دانشگاه الزهرا(س)
145 حسابداری روزانه- دانشگاه اصفهان
224 حسابداری روزانه- دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین
267 حسابداری روزانه- دانشگاه بوعلی سینا - همدان
323 حسابداری نوبت دوم- دانشگاه مازندران - بابلسر
384 حسابداری روزانه- دانشگاه قم
500 حسابداری روزانه- دانشگاه لرستان - خرم آباد
633 حسابداری نوبت دوم- دانشگاه ارومیه
741 حسابداری نوبت دوم- دانشگاه لرستان - خرم آباد
885 حسابداری پردیس- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
1510 حسابداری پردیس- دانشگاه رازی - کرمانشاه
2219 حسابداری غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران)
3520 حسابداری پیام نور- دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز
4529 حسابداری پیام نور- دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم
6029 حسابداری مجازی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران
8449 حسابداری مجازی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه
9928 حسابداری غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین
13054 حسابداری غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان
16444 حسابداری غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد
19794 حسابداری غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس - تبریز
27145 حسابداری غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا
34487 حسابداری غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی علامه حلی
71 حسابداری مدیریت روزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
269 حسابداری مدیریت روزانه- دانشگاه فردوسی مشهد
1500 حسابداری مدیریت غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
14921 حسابداری مدیریت غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین
25354 حسابداری مدیریت غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی شمس تبریزی - خوی
101 حسابرسی نوبت دوم- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
1330 حسابرسی غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
7500 حسابرسی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین
10641 حسابرسی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان
16404 حسابرسی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین
28965 حسابرسی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل
34072 حسابرسی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان

 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حسابداری سال 96

 

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
34 حسابداري نوبت دوم-دانشگاه تهران
122 حسابداري روزانه-دانشگاه الزهرا/س /-تهران
126 حسابداري روزانه-دانشگاه فردوسي مشهد
135 حسابداري روزانه-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم)
137 حسابداري روزانه-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم)
147 حسابداري نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
159 حسابداري روزانه-دانشگاه شيراز
192 حسابداري روزانه-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين
297 حسابداري نوبت دوم-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين
324 حسابداري روزانه-دانشگاه سمنان
331 حسابداري روزانه-دانشگاه قم
337 حسابداري روزانه-دانشگاه يزد
371 حسابداري روزانه-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان
374 حسابداري روزانه-دانشگاه اروميه
419 حسابداري پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران غرب
508 حسابداري پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدري
608 حسابداري روزانه-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان
935 حسابداري پرديس خودگردان-دانشگاه اصفهان
1426 حسابداري پرديس خودگردان-دانشگاه تربيت مدرس
1776 حسابداري پرديس خودگردان-دانشگاه شهيدچمران -اهواز
1846 حسابداري مجازي-دانشگاه تهران
2944 حسابداري غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند
4985 حسابداري پرديس خودگردان-دانشگاه كردستان -سنندج
10425 حسابداري غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي تاكستان /استان قزوين /
11498 حسابداري غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي كوشيار-رشت
23100 حسابداري غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان
11 حسابرسي روزانه-دانشگاه تهران
65 حسابرسي نوبت دوم-دانشگاه تهران
105 حسابرسي نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
204 حسابرسي روزانه-دانشگاه فردوسي مشهد
249 حسابرسي نوبت دوم-دانشگاه فردوسي مشهد
809 حسابرسي پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران غرب
1567 حسابرسي پرديس خودگردان-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
5298 حسابرسي غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرندك
6990 حسابرسي غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيك
7493 حسابرسي غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان
116 حسابداري مديريت نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
246 حسابداري مديريت نوبت دوم-دانشگاه فردوسي مشهد
493 حسابداري مديريت روزانه-دانشگاه اروميه
1224 حسابداري مديريت غير انتفاعي-دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران
1707 حسابداري مديريت پرديس خودگردان-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
1725 حسابداري مديريت پرديس خودگردان-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
12502 حسابداري مديريت غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين
13800 حسابداري مديريت غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

دریافت مشاوره رایگان

نظر خود را بنویسید