رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد صنایع غذایی

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد صنایع غذایی

اطلاعات رتبه و محل قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد صنایع غذایی در سال گذشته، برای این که شما شرایط قبولی خود را در انتخاب رشته و آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی سال 97 ارزیابی کنید بسیار اهمیت داد.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی سال 97

 

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
9 فناوری مواد غذایی روزانه- دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج)
47 صنایع غذایی روزانه- دانشگاه صنعتی اصفهان
101 صنایع غذایی روزانه- دانشگاه تبریز
121 فناوری مواد غذایی روزانه- دانشگاه زنجان
171 شیمی مواد غذایی نوبت دوم- دانشگاه فردوسی مشهد
206 صنایع غذایی نوبت دوم- دانشگاه فردوسی مشهد
251 فناوری مواد غذایی نوبت دوم- دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده علوم و صنایع غذایی بهار)
283 فناوری مواد غذایی نوبت دوم- دانشگاه ارومیه
398 زیست فناوری مواد غذایی نوبت دوم- دانشگاه زابل
782 زیست فناوری مواد غذایی پردیس- دانشگاه تبریز
1368 صنایع غذایی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه
2488 فناوری مواد غذایی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی سال 96

 

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
80 زيست فناوري موادغذايي روزانه-دانشگاه صنعتي اصفهان
85 صنايع غذايي روزانه-دانشگاه صنعتي اصفهان
89 شيمي موادغذايي نوبت دوم-دانشگاه تهران
90 صنايع غذايي نوبت دوم-دانشگاه تهران
95 شيمي موادغذايي روزانه-دانشگاه شيراز
99 فناوري موادغذايي روزانه-دانشگاه فردوسي مشهد
100 فناوري موادغذايي

نوبت دوم-دانشگاه تربيت مدرس

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

دریافت مشاوره رایگان

نظر خود را بنویسید