رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مشاوره

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مشاوره

اطلاعات رتبه و محل قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد مشاوره در سال گذشته، برای این که شما شرایط قبولی خود را در انتخاب رشته و آزمون کارشناسی ارشد مشاوره سال 97 ارزیابی کنید بسیار اهمیت داد.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مشاوره سال 97

 

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
23 مشاوره خانواده روزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
41 مشاوره مدرسه روزانه- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
92 مشاوره خانواده نوبت دوم- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
113 مشاوره خانواده نوبت دوم- دانشگاه تهران
146 مشاوره شغلی روزانه- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
180 مشاوره شغلی روزانه- دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
223 مشاوره خانواده روزانه- دانشگاه گیلان - رشت
370 مشاوره خانواده نوبت دوم- دانشگاه کردستان - سنندج
535 مشاوره خانواده غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
624 مشاوره مدرسه پیام نور- دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان
801 مشاوره توانبخشی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان
1008 مشاوره مدرسه پردیس- دانشگاه کردستان - سنندج
1107 مشاوره خانواده غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد
1848 مشاوره خانواده غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مشاوره سال 96

 

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
49 مشاوره خانواده روزانه-دانشگاه اصفهان
54 مشاوره خانواده روزانه-دانشگاه فردوسي مشهد
57 مشاوره خانواده نوبت دوم-دانشگاه تهران
97 مشاوره خانواده روزانه-دانشگاه خوارزمي -تهران
103 مشاوره خانواده نوبت دوم-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
135 مشاوره مدرسه نوبت دوم-دانشگاه تهران
140 مشاوره توانبخشي روزانه-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
210 مشاوره خانواده روزانه-دانشگاه گيلان -رشت
245 مشاوره توانبخشي نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
268 مشاوره توانبخشي نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
282 مشاوره شغلي نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
285 مشاوره خانواده روزانه-دانشگاه كردستان -سنندج
290 مشاوره مدرسه روزانه-دانشگاه رازي -كرمانشاه
373 مشاوره مدرسه نوبت دوم-دانشگاه شهيدچمران -اهواز
396 مشاوره خانواده نوبت دوم-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل
468 مشاوره خانواده غير انتفاعي-دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران
719 مشاوره خانواده پرديس خودگردان-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
747 مشاوره خانواده پرديس خودگردان-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

دریافت مشاوره رایگان

نظر خود را بنویسید