رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

اطلاعات رتبه و محل قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع در سال گذشته، برای این که شما شرایط قبولی خود را در انتخاب رشته و آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سال 97 ارزیابی کنید بسیار اهمیت داد.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سال 97

 

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
381 آینده پژوهی نوبت دوم- دانشگاه اصفهان
54 سیستمهای کلان روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
261 سیستمهای کلان روزانه- دانشگاه فردوسی مشهد
412 سیستمهای کلان نوبت دوم- دانشگاه فردوسی مشهد
769 سیستمهای کلان نوبت دوم- دانشگاه بوعلی سینا - همدان
2554 سیستمهای کلان غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
7041 سیستمهای کلان غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
44 بهینه سازی سیستمها روزانه- دانشگاه تهران
162 بهینه سازی سیستمها روزانه- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
287 بهینه سازی سیستمها روزانه- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
451 سیستم های اطلاعاتی نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
570 بهینه سازی سیستمها روزانه- دانشگاه صنعتی شیراز
781 بهینه سازی سیستمها روزانه- دانشگاه ارومیه
1065 بهینه سازی سیستمها روزانه- دانشگاه قم
1194 بهینه سازی سیستمها پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال
1294 بهینه سازی سیستمها نوبت دوم- دانشگاه سمنان
2360 سیستمهای سلامت پردیس- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
4910 بهینه سازی سیستمها پردیس- دانشگاه صنعتی ارومیه
6654 بهینه سازی سیستمها غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی فن ودانش - ساوه
99 لجستیک و زنجیره تامین روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
135 سیستمهای مالی نوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
202 لجستیک و زنجیره تامین روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
385 لجستیک و زنجیره تامین روزانه- دانشگاه خوارزمی
1278 لجستیک و زنجیره تامین روزانه- دانشگاه کردستان - سنندج
5409 لجستیک و زنجیره تامین غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت
6471 لجستیک و زنجیره تامین مجازی دولتی- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
160 مدیریت مهندسی نوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
367 مدیریت مهندسی روزانه- دانشگاه خوارزمی
1264 مدیریت مهندسی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال
2773 مدیریت مهندسی نوبت دوم- دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان)
6260 مدیریت مهندسی پردیس- دانشگاه یزد

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سال 96

 

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
587 بهينه سازي سيستم ها روزانه-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم)
648 بهينه سازي سيستم ها روزانه-دانشگاه يزد
745 بهينه سازي سيستم ها نوبت دوم-دانشگاه بوعلي سينا-همدان
888 بهينه سازي سيستم ها روزانه-دانشگاه سمنان
897 بهينه سازي سيستم ها روزانه-دانشگاه اروميه
918 بهينه سازي سيستم ها نوبت دوم-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان
1095 بهينه سازي سيستم ها روزانه-دانشگاه تفرش
1109 بهينه سازي سيستم ها نوبت دوم-دانشگاه سمنان
1166 بهينه سازي سيستم ها نوبت دوم-دانشگاه قم
2890 بهينه سازي سيستم ها پرديس خودگردان-دانشگاه تهران
8277 بهينه سازي سيستم ها غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي كار-قزوين
10510 بهينه سازي سيستم ها پرديس خودگردان-دانشگاه كردستان -سنندج
270 سيستم هاي كلان اقتصادي واجتماعي نوبت دوم-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
310 سيستم هاي كلان اقتصادي واجتماعي روزانه-دانشگاه خوارزمي -تهران
466 سيستم هاي كلان اقتصادي واجتماعي روزانه-موسسه عالي اموزش وپژوهش مديريت وبرنامه ريزي
599 سيستم هاي كلان اقتصادي واجتماعي روزانه-دانشگاه يزد
1243 سيستم هاي كلان اقتصادي واجتماعي پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران شمال
3380 سيستم هاي كلان اقتصادي واجتماعي پرديس خودگردان-دانشگاه خوارزمي -تهران
11096 سيستم هاي كلان اقتصادي واجتماعي غير انتفاعي-دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي
41 اينده پژوهي روزانه-دانشگاه تهران
148 اينده پژوهي نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
10666 اينده پژوهي غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر-قم
64 مديريت پروژه روزانه-دانشگاه تهران
80 لجستيك وزنجيره تامين روزانه-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران
203 سيستم هاي مالي روزانه-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران
989 سيستم هاي مالي غير انتفاعي-دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران
1225 لجستيك وزنجيره تامين روزانه-دانشگاه كردستان -سنندج
2996 سيستم هاي مالي مجازي-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران
4264 لجستيك وزنجيره تامين پرديس خودگردان-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
4275 لجستيك وزنجيره تامين پرديس خودگردان-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
9188 سيستم هاي مالي غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي اسرار-مشهد
10678 لجستيك وزنجيره تامين مجازي ويزه شاغلين-دانشگاه خوارزمي -تهران
165 مديريت مهندسي روزانه-دانشگاه تربيت مدرس
166 مديريت مهندسي نوبت دوم-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران
644 مديريت مهندسي روزانه-دانشگاه يزد
4178 مديريت مهندسي مجازي-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
8758 مديريت مهندسي پيام نور مجازي-دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران شمال
10880 مديريت مهندسي غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

عضویت در کانال تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

نظر خود را بنویسید