رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی

اطلاعات رتبه و محل قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی در سال گذشته، برای این که شما شرایط قبولی خود را در انتخاب رشته و آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی سال 97 ارزیابی کنید بسیار اهمیت داد.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی سال 97

 

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
86 خوردگی و حفاظت مواد روزانه- دانشگاه صنعتی شریف - تهران
141 خوردگی و حفاظت مواد نوبت دوم- دانشگاه صنعتی شریف - تهران
319 خوردگی و حفاظت مواد نوبت دوم- دانشگاه تهران
618 خوردگی و حفاظت مواد روزانه- دانشگاه شیراز
1090 خوردگی و حفاظت مواد روزانه- دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
1631 خوردگی و حفاظت مواد روزانه- دانشگاه سمنان
111 بیومواد روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
235 بیومواد روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
312 مهندسی بافت نوبت دوم- دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
430 بیومواد روزانه- پژوهشگاه مواد و انرژی - مشکین دشت کرج
723 بیومواد نوبت دوم- دانشگاه سمنان
55 جوشکاری روزانه- دانشگاه تهران
311 جوشکاری نوبت دوم- دانشگاه تهران
654 جوشکاری نوبت دوم- دانشگاه صنعتی اصفهان
208 سرامیک نوبت دوم- دانشگاه صنعتی شریف - تهران
494 سرامیک روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
1537 سرامیک نوبت دوم- دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین
2279 مواد مرکب نوبت دوم- دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
146 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
214 شکل دادن فلزات روزانه- دانشگاه صنعتی شریف - تهران
311 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی نوبت دوم- دانشگاه تهران
445 شکل دادن فلزات نوبت دوم- دانشگاه تهران
561 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
795 ریخته گری نوبت دوم- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
955 شکل دادن فلزات نوبت دوم- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
1191 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی نوبت دوم- دانشگاه صنعتی اصفهان
1308 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی مشترک- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1565 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی روزانه- دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
1821 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان
2005 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی نوبت دوم- دانشگاه یاسوج
2250 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی نوبت دوم- دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی سال 96

 

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
324 شناسايي وانتخاب موادمهندسي نوبت دوم-دانشگاه تربيت مدرس
342 شناسايي وانتخاب موادمهندسي روزانه-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران
1291 شناسايي وانتخاب موادمهندسي روزانه-دانشگاه كاشان
1292 شناسايي وانتخاب موادمهندسي روزانه-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار
1498 شناسايي وانتخاب موادمهندسي روزانه-دانشگاه سمنان
1498 شناسايي وانتخاب موادمهندسي روزانه-دانشگاه صنعتي همدان
1510 شناسايي وانتخاب موادمهندسي پرديس خودگردان-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
1888 شناسايي وانتخاب موادمهندسي نوبت دوم-دانشگاه صنعتي همدان
255 جوشكاري روزانه-دانشگاه صنعتي اصفهان
397 جوشكاري روزانه-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز
708 جوشكاري نوبت دوم-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز
315 استخراج فلزات روزانه-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
754 خوردگي وحفاظت مواد روزانه-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران
1154 خوردگي وحفاظت مواد نوبت دوم-دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي وفناوري پيشرفته كرمان
1291 خوردگي وحفاظت مواد روزانه-دانشگاه سمنان
1658 خوردگي وحفاظت مواد نوبت دوم-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز
799 سراميك نوبت دوم-دانشگاه تربيت مدرس
1033 سراميك روزانه-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين
1042 سراميك روزانه-دانشگاه صنعتي شاهرود
1890 موادمركب نوبت دوم-دانشگاه صنعتي شاهرود
3512 سراميك غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان
102 بيومواد نوبت دوم-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران
140 بيومواد نوبت دوم-دانشگاه تهران
328 بيومواد روزانه-پژوهشگاه موادوانرژي -مشكين دشت كرج
355 بيومواد روزانه-دانشگاه اصفهان
387 بيومواد نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
396 بيومواد روزانه-دانشگاه سمنان
650 بيومواد پرديس خودگردان-دانشگاه تربيت مدرس

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

دریافت مشاوره رایگان

نظر خود را بنویسید