رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا

اطلاعات رتبه و محل قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا در سال گذشته، برای این که شما شرایط قبولی خود را در انتخاب رشته و آزمون کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا سال 97 ارزیابی کنید بسیار اهمیت داد.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا سال 97

 

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
110 دینامیک پرواز و کنترل روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
175 جلو برندگی روزانه- دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
234 آئرودینامیک روزانه- دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
291 دینامیک پرواز و کنترل نوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
353 سازه های هوایی روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
429 سازه های هوایی نوبت دوم- دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
509 دینامیک پرواز و کنترل پردیس- دانشگاه تبریز
563 دینامیک پرواز و کنترل نوبت دوم- دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
626 سازه های هوایی نوبت دوم- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
722 سوانح هوایی و صلاحیت های پروازی نوبت دوم- دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری)
854 جلو برندگی روزانه- دانشگاه سمنان
950 سازه های هوایی نوبت دوم- دانشگاه سمنان
1140 جلو برندگی پردیس- دانشگاه تربیت مدرس

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا سال 96

 

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
43 جلوبرندگي روزانه-دانشگاه صنعتي شريف -تهران
246 جلوبرندگي روزانه-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
285 جلوبرندگي روزانه-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران
290 ائروديناميك روزانه-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
306 ائروديناميك روزانه-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران
348 ديناميك پروازوكنترل نوبت دوم-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران
589 ائروديناميك روزانه-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
694 جلوبرندگي نوبت دوم-دانشگاه فردوسي مشهد
718 ائروديناميك نوبت دوم-دانشگاه فردوسي مشهد
986 جلوبرندگي پرديس خودگردان-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران
994 سازه هاي هوايي نوبت دوم-دانشگاه صنعتي شاهرود
1019 ائروديناميك پرديس خودگردان-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران
1093 سازه هاي هوايي نوبت دوم-دانشگاه صنعتي مالك اشتر

 

عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی کارشناسی ارشد هوافضا

نظر خود را بنویسید