مشاوره انتخاب رشته ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشاوره انتخاب رشته ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 98

مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی سال 98 و نرم افزار مجازی انتخاب رشته ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی سال 98 و برخی از رتبه ها و محل قبولی آنها در کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال های گذشته

به نکات زیر در انتخاب رشته کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی سال 98 توجه داشته باشید:

1- گرایش روانشناسی ورزشی در دفترچه ثبت نام اولیه کارشناسی ارشد 98 وجود نداشت ولی ممکن است به خاطر یک اشتباه باشد و احتمال دارد که در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال 98 گرایش روانشناسی ورزشی نیز در لیست انتخابها وجود داشته باشد.

2- تنوع گرایشها و زیر گرایشها و محبوبیت آنها: در کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی تنوع گرایش مثل بعضی از رشته های علوم انسانی زیاد نیست ولی تنوع زیر گرایش در این رشته بسیار زیاد است. اگرچه فیزیولوژی و تغذیه ورزشی جزء گرایشهای پر طرفدار محسوب می شود اما انتخاب زیرگرایش خوب در آن قدری انتخابها را پیچیده می کند. بنابراین علاوه بر نوع گرایش حتما به نوع زیرگرایش هم توجه ویژه ای داشته باشید.

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

3- بازار کار: کسب اطلاعات درباره آینده شغلی گرایشها و زیر گرایشهای مختلف در کارشناسی ارشد تربیت بدنی 98 بسیار حائز اهمیت است. این که شما بخواهید در حین تحصیل کار هم کنید و درآمد هم داشته باشید نیز باید در نظر گرفته شود. عامل بسیار مهمی که انتخاب رشته شما را بسیار سرنوشت ساز می کند همین بازار کار و البته افق رو به رشد و یا رو به افول گرایشها در چند سال آینده در بازار کا رقابتی می باشد.

4- رتبه بندی دانشگاهها در گرایشهای مختلف: ممکن است یک دانشگاه در گرایش فیزیولوژی جایگاه بسیار خوبی داشته باشد ولی در یک گرایش دیگر بسیار جایگاه پایینی داشته باشد. بنابراین در اولویت بندی دانشگاهها و شهرها حتما به این نکته توجه داشته باشید.

5- ادامه تحصیل: این که شما قصد دارید در خارج از ایران و یا داخل ایران به ادامه تحصیلی در دکترا بپردازید و یا خیر، کل انتخاب رشته شما را تحت الشعاع قرار م یدهد. چه بسیار زیر گرایشهای کم طرفداری که اوضاع دکترا در آنها بسیار خوب است و خیلی سریع می توان عضو هیئت علمی یک دانشگاه شد.

6- ادغام آزمون دانشگاه ارشد دانشگاه سراسری و آزاد در تمامی رشته ها باعث می شود تا تنوع انتخابها و دانشگاهها حتی بیشتر از قبل شود. بنابراین همین ادغام و البته جدا بودن انتخاب رشته های آزاد و سراسری در مقطع ارشد باعث می شود تا سردرگمی چندین برابر شود. تفاوتها و مقایسه رتبه بندی دانشگاههای آزاد و سراسری و غیرانتفاعی و پیام نور و پردیسهای خودگردان، از جمله مواردیست که حتما باید در نظر گرفته شود.

 

عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی ارشد تربیت بدنی 98

 

در نتیجه همه این عوامل باعث پیچیده تر شدن فاز انتخاب رشته و بیشتر شدن سوال ها در ذهن داوطلبان خواهد شد .

مشاوره های حضوری و تلفنی انتخاب رشته ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 98، با رعایت کردن تمامی این نکات، بهترین انتخابها را با توجه به رتبه شما خواهند چید تا با توجه به رتبه خود، بتوانید بهترین عملکرد را در قبولی داشته باشید. چنین نکات مهمی که در بالا ذکر شد، در سیستم نرم افزاری انتخاب رشته مجازی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 98 نیز گنجانده شده است تا شما به اطلاعات زیر دست یابید:

1- احتمال قبولی با توجه به رتبه

2- در نظر گرفتن تغییرات رتبه های قبولی با توجه به تغییرات دفترچه امسال

3- اولویت بندی دانشگاهها به ترتیب گرایش و سطح علمی

4- اولویت بندی اختصاصی با توجه به جایگاه علمی دانشگاه، شهریه، استان دور و نزدیک و همینطور نوع آموزش در گرایش

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی سال 96

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
91 رشدحركتي روزانه-دانشگاه تهران
113 يادگيري وكنترل حركتي روزانه-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
164 يادگيري وكنترل حركتي روزانه-دانشگاه اصفهان
186 رشد حركتي روزانه-دانشگاه شيراز
234 يادگيري وكنترل حركتي روزانه-دانشگاه خوارزمي -تهران
253 يادگيري وكنترل حركتي روزانه-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
269 رشدحركتي روزانه-دانشگاه خوارزمي -تهران
278 رشدحركتي روزانه-دانشگاه الزهرا/س /-تهران
328 اموزش تربيت بدني روزانه-دانشگاه الزهرا/س /-تهران
6245 يادگيري وكنترل حركتي پرديس خودگردان-دانشگاه خوارزمي -تهران
6468 رشدحركتي پرديس خودگردان-دانشگاه خوارزمي -تهران
17 فیزیولوژی کاربردی روزانه-دانشگاه تهران
479 فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض روزانه-دانشگاه الزهرا/س /-تهران
1150 فيزيولوژي ورزشي كاربردي نوبت دوم-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز
1230 فيزيولوژي ورزشي كاربردي روزانه-دانشگاه اراك
1449 فيزيولوژي فعاليت ورزشي باليني نوبت دوم-دانشگاه اروميه
3642 فيزيولوژي ورزشي كاربردي پرديس خودگردان-دانشگاه تهران
7655 فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض پرديس خودگردان-دانشگاه خوارزمي -تهران
11491 فيزيولوژي ورزشي كاربردي غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي سناباد-گلبهار
150 بيومكانيك ورزشي روزانه-دانشگاه خوارزمي -تهران
286 بيومكانيك ورزشي نوبت دوم-دانشگاه بوعلي سينا-همدان
812 بيومكانيك ورزشي نوبت دوم-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان
1158 بيومكانيك ورزشي نوبت دوم-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل
55 امدادگرورزشي نوبت دوم-دانشگاه تهران
82 حركات اصلاحي روزانه-دانشگاه اصفهان
127 امدادگرورزشي نوبت دوم-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
166 حركات اصلاحي نوبت دوم-دانشگاه بوعلي سينا-همدان
217 امدادگرورزشي روزانه-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان
242 حركات اصلاحي روزانه-دانشگاه شهركرد
303 حركات اصلاحي نوبت دوم-دانشگاه اراك
315 حركات اصلاحي نوبت دوم-دانشگاه فردوسي مشهد
320 امدادگرورزشي روزانه-دانشگاه اراك
849 حركات اصلاحي پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران جنوب
1724 حركات اصلاحي مجازي-دانشگاه تهران
3668 امدادگرورزشي پرديس خودگردان-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
4150 امدادگرورزشي پرديس خودگردان-دانشگاه خوارزمي -تهران
4280 امدادگرورزشي پرديس خودگردان-دانشگاه تهران
448 مديريت رويدادهاي ورزشي روزانه-دانشگاه تبريز
463 مديريت راهبردي درسازمان هاي ورزشي روزانه-دانشگاه شهيدچمران -اهواز
857 مديريت راهبردي درسازمان هاي ورزشي نوبت دوم-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران
1002 مديريت راهبردي درسازمان هاي ورزشي نوبت دوم-دانشگاه جهرم
1222 مديريت بازاريابي درورزش نوبت دوم-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل
2798 مديريت رسانه هاي ورزشي پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان البرز-مركزكرج
2984 مديريت بازاريابي درورزش پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدري
7001 مديريت اماكن وتاسيسات ورزشي پرديس خودگردان-دانشگاه تهران
14993 مديريت بازاريابي درورزش غير انتفاعي-دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي

 

عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی ارشد تربیت بدنی 98

نظر خود را بنویسید