مشاوره انتخاب رشته ارشد علوم تربیتی 98

مشاوره انتخاب رشته ارشد علوم تربیتی 98

مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته ارشد مشاوره سال 98 و نرم افزار مجازی انتخاب رشته ارشد مشاوره سال 98 و برخی از رتبه ها و محل قبولی آنها در کارشناسی ارشد مشاوره در سال های گذشته

در انتخاب رشته کارشناسی ارشد علوم تربیتی سال 98 به نکات زیر توجه فرمایید:

1- احتمال قبولی با توجه به رتبه: با توجه به تعداد زیاد گرایشهای علوم تربیتی و همچنین اضافه شدن گروه علوم تربیتی 3 سابق یعنی آموزش و پروش تطبیقی، ابتدایی و پیش دبستانی، اطلاعات درباره احتمال قبولی در گرایشهای مختلف با توجه به رتبه داوطلب بسیار اهمیت پیدا م یکند. از طرفی، به خاطر نزدیکی رتبه چند گرایش پرطرفدار به یکدیگر، ابعاد انتخاب رشته در علوم تربیتی پیچیده تر می شود و باید دقت کنید تا بتوانید باتوجه به نوع دانشگاه، بازار کار و آینده رو به رشد گرایشها بهترین انتخابها را داشته باشید.

2- بازار کار: با توجه به این که اکثر داوطلبان علوم تربیتی تفاوت بین گرایش ها و آینده هر یک را نمی دانند ، بسیاری از آنها در انتخاب خود دچار اشتباه می شوند. توجه کنید که بسیاری از رتبه های عالی سال های گذشته سخت از انتخاب خود پشیمانند. آن ها کلی درس خواندند و به چنین رتبه هایی رسیده بودند ولی انتخاب رشته ای سهل انگارانه آن همه تلاش را به نتیجه منتج نکرد. پس با یک انتخاب رشته هوشمندانه ، که با توجه به اهداف شما باشد، شما از رتبه خود حد اکثر استفاده را خواهید کرد. توجه کنید هر دانشگاهی برای یک هدف مناسب تر است. به عنوان مثال هیچ دلیلی وجود ندارد که گرایشی مانند بهسازی منابع انسانی پایین تر از گرایشی مثل مدیرت آموزشی قرار گیرد و حتی در مقاطعی بسیار گرایش بهتری نسبت به مدیریت آموزشی می باشد.

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

3- تصمیم به ادامه تحصیل: دقت کنید شما با توجه به این که در چه حوزه ای می خواهید فعالیت کنید،قصد ادامه تحصیل در دکتری دارید یا خیر، آیا در داخل می خواهید ادامه تحصیل بدهید یا خارج از ایران می توانید انتخاب رشته های مختلفی انجام دهید که کدام دانشگاه یا کدام گرایش شما را به اهدافتان می رساند. در رشته علوم تربیتی، متاسفانه دانشجویان بعد از ورود به ارشد متوجه تفاوت بسیار زیاد دانشگاه ها و گرایشها در این رشته می شوند.

4- دوری و یا نزدیکی به محل سکونت: آیا ارزش دارد کسی به خاطر دانشگاهی از محل سکونت خود دور شود. جواب این سوال گاهی مثبت و گاهی منفی است. این پاسخ به دانشگاهی و گرایشی که قبول می  شود و آینده و هدفش بر می گردد.

5- در نظر گرفتن کیفیت دانشگاه در گرایشهای مختلف و نوع دوره ها: در بعضی شرایط حتی ممکن است که پیام نور یا غیرانتفاعی برای شما به خاطر یک گرایش با آینده شغلی بهتر انتخاب ایده آل باشد و نوبت دوم یا همان شبانه یک گرایش دیگر انتخاب خوبی برای شما نباشد. این مورد را حتما در نظر داشته باشید.

6- ادغام آزمون دانشگاه ارشد دانشگاه سراسری و آزاد در تمامی رشته ها باعث می شود تا تنوع انتخابها و دانشگاهها حتی بیشتر از قبل شود. بنابراین همین ادغام و البته جدا بودن انتخاب رشته های آزاد و سراسری در مقطع ارشد باعث می شود تا سردرگمی چندین برابر شود. تفاوتها و مقایسه رتبه بندی دانشگاههای آزاد و سراسری و غیرانتفاعی و پیام نور و پردیسهای خودگردان، از جمله مواردیست که حتما باید در نظر گرفته شود.

مشاوره های حضوری و تلفنی انتخاب رشته ارشد علوم تربیتی 98، با رعایت کردن تمامی این نکات، بهترین انتخابها را با توجه به رتبه شما خواهند چید تا با توجه به رتبه خود، بتوانید بهترین عملکرد را در قبولی داشته باشید.

 

چنین نکات مهمی که در بالا ذکر شد، در سیستم نرم افزاری انتخاب رشته مجازی ارشد علوم تربیتی 98 نیز گنجانده شده است تا شما به اطلاعات زیر دست یابید:

1- احتمال قبولی با توجه به رتبه

2- در نظر گرفتن تغییرات رتبه های قبولی با توجه به تغییرات دفترچه امسال

3- اولویت بندی دانشگاهها به ترتیب گرایش و سطح علمی

4- اولویت بندی اختصاصی با توجه به جایگاه علمی دانشگاه، شهریه، استان دور و نزدیک و همینطور نوع آموزش در گرایش

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی سال 96

 

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
98 برنامه ريزي درسي روزانه-دانشگاه شيراز
200 برنامه ريزي درسي روزانه-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
417 برنامه ريزي درسي روزانه-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران
647 برنامه ريزي درسي روزانه-دانشگاه بيرجند
775 برنامه ريزي درسي نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
2250 برنامه ريزي درسي پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدشهرجديدپرديس
260 تعليم وتربيت اسلامي روزانه-دانشگاه الزهرا/س /-تهران
347 تعليم وتربيت اسلامي نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
600 تعليم وتربيت اسلامي نوبت دوم-دانشگاه الزهرا/س /-تهران
6473 تعليم وتربيت اسلامي پرديس خودگردان-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان
70 مديريت اموزشي روزانه-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
79 مديريت اموزشي روزانه-دانشگاه شيراز
117 مديريت اموزشي روزانه-دانشگاه خوارزمي -تهران
126 مديريت اموزشي روزانه-دانشگاه اصفهان
169 مديريت اموزشي روزانه-دانشگاه الزهرا/س /-تهران
262 مديريت اموزشي نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
348 مديريت اموزشي روزانه-دانشگاه بيرجند
384 مديريت اموزشي نوبت دوم-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران
436 مديريت اموزشي نوبت دوم-دانشگاه بوعلي سينا-همدان
678 مديريت اموزشي نوبت دوم-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز
725 مديريت اموزشي نوبت دوم-دانشگاه اروميه
791 مديريت اموزشي پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران جنوب
821 مديريت اموزشي نوبت دوم-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان
1247 مديريت اموزشي پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -مركزتبريز
1265 مديريت اموزشي مجازي ويزه شاغلين-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
1352 مديريت اموزشي مجازي-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
1865 مديريت اموزشي پرديس خودگردان-دانشگاه خوارزمي -تهران
90 اموزش وبهسازي منابع انساني روزانه-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
197 اموزش وبهسازي منابع انساني روزانه-دانشگاه تبريز
411 اموزش وبهسازي منابع انساني روزانه-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز
456 اموزش وبهسازي منابع انساني نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
1257 اموزش وبهسازي منابع انساني پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان البرز-مركزكرج
1899 اموزش وبهسازي منابع انساني مجازي ويزه شاغلين-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
2203 اموزش وبهسازي منابع انساني پرديس خودگردان-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
9485 اموزش وبهسازي منابع انساني غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي سبز-امل
13 تحقيقات اموزشي روزانه-دانشگاه تهران
89 تحقيقات اموزشي نوبت دوم-دانشگاه تهران
113 تحقيقات اموزشي روزانه-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
147 تحقيقات اموزشي روزانه-دانشگاه خوارزمي -تهران
329 تحقيقات اموزشي نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
507 تحقيقات اموزشي نوبت دوم-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز
587 تحقيقات اموزشي پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان البرز-مركزكرج
892 تحقيقات اموزشي نوبت دوم-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل
48 تكنولوژي اموزشي روزانه-دانشگاه اصفهان
218 تكنولوژي اموزشي نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
368 تكنولوژي اموزشي نوبت دوم-دانشگاه بوعلي سينا-همدان
398 تكنولوژي اموزشي نوبت دوم-دانشگاه اراك
82 مديريت وبرنامه ريزي اموزش عالي روزانه-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
191 مديريت وبرنامه ريزي اموزش عالي نوبت دوم-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
217 مديريت وبرنامه ريزي اموزش عالي روزانه-موسسه پژوهش وبرنامه ريزي اموزش عالي
2399 مديريت وبرنامه ريزي اموزش عالي غير انتفاعي-دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران
2779 مديريت وبرنامه ريزي اموزش عالي غير انتفاعي-دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران
2943 مديريت وبرنامه ريزي اموزش عالي غير انتفاعي-دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران
103 اموزش وپرورش ابتدايي روزانه-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
224 اموزش وپرورش پيش دبستاني روزانه-دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران
238 اموزش وپرورش ابتدايي روزانه-دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران
289 اموزش وپرورش ابتدايي روزانه-دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان
580 اموزش وپرورش پيش دبستاني نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

نظر خود را بنویسید