مشاوره انتخاب رشته ارشد حسابداری

مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد حسابداری 98

مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته ارشد حسابداری سال 98 و نرم افزار مجازی انتخاب رشته ارشد حسابداری سال 98 و برخی از رتبه ها و محل قبولی آنها در کارشناسی ارشد حسابداری در سال های گذشته

در انتخاب رشته کارشناسی ارشد حسابداری سال 98 به نکات زیر توجه فرمایید:

1- احتمال قبولی با توجه به رتبه: با توجه به ظرفیت کم پذیرش در گرایشهای حسابداری، حسابرسی و حسابداری مدیریت باید بدانید که شانس شما با رتبه تان در کدام دانشگاه و کدام دوره بیشتر است. بسیاری از داوطلبان ارشد حسابداری 98 بدون اطلاع از رتبه های قبولی، انتخابهای خود را به نحوی می چینند که بعد از قبولی و پی بردن به این که جای بهتری نیز قبول می شدند پشیمان می شوند.

2- بازار کار: با توجه به این که اکثر داوطلبان حسابداری تفاوت بین گرایش ها و آینده هر یک را نمی دانند ، بسیاری از آنها در انتخاب خود دچار اشتباه می شوند. توجه کنید که بسیاری از رتبه های عالی سال های گذشته سخت از انتخاب خود پشیمانند. آن ها کلی درس خواندند و به چنین رتبه هایی رسیده بودند ولی انتخاب رشته ای سهل انگارانه آن همه تلاش را به نتیجه منتج نکرد. پس با یک انتخاب رشته هوشمندانه ، که با توجه به اهداف شما باشد، شما از رتبه خود حد اکثر استفاده را خواهید کرد. توجه کنید هر دانشگاهی برای یک هدف مناسب تر است. نمونه آن کسی است که با کلی درس خواندن رتبه تک رقمی می آورد تا بتواند در تهران به درآمد برسد ،اما در دانشگاهی مشغول به تحصیل می شود که هیچ وقتی برای کار کردن برایش باقی نمی ماند و بعد از یک ماه سخت پشیمان می شود که چرا به یکی دیگر از دانشگاه های تهران نرفته که بتواند در کنار تحصیل درآمد هم داشته باشد. چرا که از نظر بازار کار تفاوتی بین دانشجویان آن دو دانشگاه هم وجود ندارد و هر دو را بسیار با کیفیت تلقی می کنند.

3- تصمیم به ادامه تحصیل: دقت کنید شما با توجه به این که در چه حوزه ای می خواهید فعالیت کنید،قصد ادامه تحصیل در دکتری دارید یا خیر، آیا در داخل می خواهید ادامه تحصیل بدهید یا خارج از ایران می توانید انتخاب رشته های مختلفی انجام دهید که کدام دانشگاه یا کدام گرایش شما را به اهدافتان می رساند. در رشته حسابداری، متاسفانه دانشجویان بعد از ورود به ارشد متوجه تفاوت بسیار زیاد دانشگاه ها در این رشته می شوند.

4- دوری و یا نزدیکی به محل سکونت: آیا ارزش دارد کسی به خاطر دانشگاهی از محل سکونت خود دور شود. جواب این سوال گاهی مثبت و گاهی منفی است. این پاسخ به دانشگاهی و گرایشی که قبول می  شود و آینده و هدفش بر می گردد.

5- در نظر گرفتن کیفیت دانشگاه در گرایشهای مختلف و نوع دوره ها: در بعضی شرایط حتی ممکن است که پیام نور یا غیرانتفاعی برای شما به خاطر یک گرایشی مثل حسابرسی انتخاب ایده آل باشد و نوبت دوم یا همان شبانه حسابداری انتخاب خوبی برای شما نباشد. این مورد را حتما در نظر داشته باشید.

6- ادغام آزمون دانشگاه ارشد دانشگاه سراسری و آزاد در تمامی رشته ها باعث می شود تا تنوع انتخابها و دانشگاهها حتی بیشتر از قبل شود. بنابراین همین ادغام و البته جدا بودن انتخاب رشته های آزاد و سراسری در مقطع ارشد باعث می شود تا سردرگمی چندین برابر شود. تفاوتها و مقایسه رتبه بندی دانشگاههای آزاد و سراسری و غیرانتفاعی و پیام نور و پردیسهای خودگردان، از جمله مواردیست که حتما باید در نظر گرفته شود.

 

دریافت مشاوره رایگان

 

مشاوره های حضوری و تلفنی انتخاب رشته ارشد حسابداری 98، با رعایت کردن تمامی این نکات، بهترین انتخابها را با توجه به رتبه شما خواهند چید تا با توجه به رتبه خود، بتوانید بهترین عملکرد را در قبولی داشته باشید.

 

چنین نکات مهمی که در بالا ذکر شد، در سیستم نرم افزاری انتخاب رشته مجازی ارشد حسابداری 98 نیز گنجانده شده است تا شما به اطلاعات زیر دست یابید:

1- احتمال قبولی با توجه به رتبه

2- در نظر گرفتن تغییرات رتبه های قبولی با توجه به تغییرات دفترچه امسال

3- اولویت بندی دانشگاهها به ترتیب گرایش و سطح علمی

4- اولویت بندی اختصاصی با توجه به جایگاه علمی دانشگاه، شهریه، استان دور و نزدیک و همینطور نوع آموزش در گرایش

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حسابداری سال 96

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
34 حسابداري نوبت دوم-دانشگاه تهران
122 حسابداري روزانه-دانشگاه الزهرا/س /-تهران
126 حسابداري روزانه-دانشگاه فردوسي مشهد
135 حسابداري روزانه-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم)
137 حسابداري روزانه-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم)
147 حسابداري نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
159 حسابداري روزانه-دانشگاه شيراز
192 حسابداري روزانه-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين
297 حسابداري نوبت دوم-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين
324 حسابداري روزانه-دانشگاه سمنان
331 حسابداري روزانه-دانشگاه قم
337 حسابداري روزانه-دانشگاه يزد
371 حسابداري روزانه-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان
374 حسابداري روزانه-دانشگاه اروميه
419 حسابداري پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران غرب
508 حسابداري پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدري
608 حسابداري روزانه-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان
935 حسابداري پرديس خودگردان-دانشگاه اصفهان
1426 حسابداري پرديس خودگردان-دانشگاه تربيت مدرس
1776 حسابداري پرديس خودگردان-دانشگاه شهيدچمران -اهواز
1846 حسابداري مجازي-دانشگاه تهران
2944 حسابداري غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند
4985 حسابداري پرديس خودگردان-دانشگاه كردستان -سنندج
10425 حسابداري غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي تاكستان /استان قزوين /
11498 حسابداري غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي كوشيار-رشت
23100 حسابداري غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان
11 حسابرسي روزانه-دانشگاه تهران
65 حسابرسي نوبت دوم-دانشگاه تهران
105 حسابرسي نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
204 حسابرسي روزانه-دانشگاه فردوسي مشهد
249 حسابرسي نوبت دوم-دانشگاه فردوسي مشهد
809 حسابرسي پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران غرب
1567 حسابرسي پرديس خودگردان-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
5298 حسابرسي غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرندك
6990 حسابرسي غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيك
7493 حسابرسي غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان
116 حسابداري مديريت نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
246 حسابداري مديريت نوبت دوم-دانشگاه فردوسي مشهد
493 حسابداري مديريت روزانه-دانشگاه اروميه
1224 حسابداري مديريت غير انتفاعي-دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران
1707 حسابداري مديريت پرديس خودگردان-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
1725 حسابداري مديريت پرديس خودگردان-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
12502 حسابداري مديريت غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين
13800 حسابداري مديريت غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

برخی از رتبه ها و قبولیهای حسابداری و حسابرسی سال 95

رتبه

دانشگاه

گرایش

نوع پذیرش

6

تهران 

حسابداری

روزانه 

34

بهشتی

حسابداری

روزانه

40

مدرس

حسابداری

روزانه

61

تهران

حسابداری

شبانه

85

شیراز

حسابداری

روزانه

99

الزهرا

حسابداری

روزانه

173

چمران

حسابداری

روزانه

239

ارومیه

حسابداری

روزانه

277 

باهنر

حسابداری

روزانه 

311 

لرستان

حسابداری

روزانه 

338 

بین المللی قزوین

حسابداری

شبانه

386 

مازندران 

حسابداری

شبانه 

509 

خاتم 

حسابداری

غیرانتفاعی 

857 

ارشاد دماوند 

حسابداری

غیرانتفاعی 

1109 

امام رضا 

حسابداری

غیرانتفاعی 

1470 

کوشیار رشت

حسابداری

غیرانتفاعی 

5286 

بصیر آبیک 

حسابداری

غیرانتفاعی 

34

علامه

حسابرسی

روزانه

193

علامه

حسابرسی

شبانه

1009

امام رضا

حسابرسی

غیرانتفاعی

2140

رجا قزوین

حسابرسی

غیرانتفاعی

2870

علامه

حسابرسی

خودگردان

 

دریافت مشاوره رایگان

 

کانال مشاوره ارشد حسابداری

نظر خود را بنویسید