مشاوره انتخاب رشته ارشد برق

مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی برق 98

مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته ارشد برق سال 98 و نرم افزار مجازی انتخاب رشته ارشد برق سال 98 و برخی از رتبه ها و محل قبولی آنها در کارشناسی ارشد برق در سال های گذشته

نکاتی که باید در انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 باید در نظر گرفته شوند:

1- تغییرات بسیار زیاد مواد درسی در دفترچه سوالات و همچنین تفکیک گرایشهای ارشد برق باعث می شود تا رتبه ها نسبت به سالهای گذشته تغییرات عجیبی داشته باشد. بنابراین برای مشاوره انتخاب رشته ارشد برق 98 می بایست با کسانی مشاوره کنید که بر مبنای این تغییرات اطلاعات قبولی سال گذشته را تطبیق داده اند تا بهترین قبولی ممکن برای شما رقم بخورد. در ادامه به برخی از رتبه ها و محل قبولیهای آنها به تفکیک گرایش اشاره شده است.

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

2- در انتخاب رشته کارشناسی ارشد برق 98، در گرایش الکترونیک، تفکیک گرایشی وجود نداشته است و بنابراین فقط به خاطر افزوده شدن درس ممکن است، رتبه ها قدری جابجا شوند که احتمالا تاثیر زیادی روی رتبه های قبولی سال گذشته با امسال به وجود نیاید.

3- جدا شدن الکترونیک قدرت از سایر گرایشهای قدرت، باعث می شود تا انتخاب رشته در قدرت قدری پیچیده تر از قبل گردد. تطابق رتبه های قبولی سال گذشته در این گرایش و مقایسه آنها با رتبه تفکیک شده گرایش الکترونیک قدرت بهترین راه حل برای انتخاب رشته ایده آل می باشد.

4- در انتخاب رشته ارشد برق 98، گرایشهای مخابرات به دو گرایش سیستم و میدان تفکیک شده است که یعنی دو رتبه مجزا برای این گرایشها در کارنامه وجود خواهد داشت. بنابراین، مخابراتی ها نیز باید دقت داشته باشند که احتمال دارد با رتبه های بالاتری در دانشگاههای بهتری قبول شوند. 

5- گرایش کنترل دستخوش تغییرات بسیار زیادی در انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 مهندسی برق نخواهد شد.

6- دقت داشته باشید که گرایشهایی مانند بیوالکتریک و مهندسی هسته ای نیز در لیست انتخابهای شما می تواند وجود داشته باشد ولی این که در کجای لیست 100 تایی قرار بگیرند بسیار حائز اهیمت خواهد بود.

 

عضویت در کانال تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی برق

 

7- ادغام آزمون دانشگاه ارشد دانشگاه سراسری و آزاد در تمامی رشته ها باعث می شود تا تنوع انتخابها و دانشگاهها حتی بیشتر از قبل شود. بنابراین همین ادغام و البته جدا بودن انتخاب رشته های آزاد و سراسری در مقطع ارشد باعث می شود تا سردرگمی چندین برابر شود. تفاوتها و مقایسه رتبه بندی دانشگاههای آزاد و سراسری و غیرانتفاعی و پیام نور و پردیسهای خودگردان، از جمله مواردیست که حتما باید در نظر گرفته شود.

در نتیجه همه این عوامل باعث پیچیده تر شدن فاز انتخاب رشته و بیشتر شدن سوال ها در ذهن داوطلبان خواهد شد .

مشاوره های حضوری و تلفنی انتخاب رشته ارشد برق 98، با رعایت کردن تمامی این نکات، بهترین انتخابها را با توجه به رتبه شما خواهند چید تا با توجه به رتبه خود، بتوانید بهترین عملکرد را در قبولی داشته باشید. چنین نکات مهمی که در بالا ذکر شد، در سیستم نرم افزاری انتخاب رشته مجازی ارشد برق 98 نیز گنجانده شده است تا شما به اطلاعات زیر دست یابید:

1- احتمال قبولی با توجه به رتبه

2- در نظر گرفتن تغییرات رتبه های قبولی با توجه به تغییرات دفترچه امسال

3- اولویت بندی دانشگاهها به ترتیب گرایش و سطح علمی

4- اولویت بندی اختصاصی با توجه به جایگاه علمی دانشگاه، شهریه، استان دور و نزدیک و همینطور نوع آموزش در گرایش

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی برق سال 96

 

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
92 سيستم هاي الكترونيك ديجيتال روزانه-دانشگاه تهران
178 مدارهاي مجتمع الكترونيك روزانه-دانشگاه تهران
191 سيستم هاي الكترونيك ديجيتال روزانه-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران
492 سيستم هاي الكترونيك ديجيتال روزانه-دانشگاه شهيد بهشتي -تهران
869 افزاره هاي ميكروونانوالكترونيك روزانه-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران
889 مدارهاي مجتمع الكترونيك روزانه-دانشگاه صنعتي اصفهان
896 مدارهاي مجتمع الكترونيك نوبت دوم-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
1100 افزاره هاي ميكروونانوالكترونيك روزانه-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
1714 سيستم هاي الكترونيك ديجيتال روزانه-دانشگاه گيلان -رشت
2796 مهندسي سيستم هاي ميكروونانوالكترومكانيك روزانه-دانشگاه تبريز
3140 مدارهاي مجتمع الكترونيك روزانه-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان
3494 مدارهاي مجتمع الكترونيك روزانه-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز
3696 مدارهاي مجتمع الكترونيك روزانه-دانشگاه صنعتي كرمانشاه
3885 مدارهاي مجتمع الكترونيك نوبت دوم-دانشگاه صنعتي همدان
3891 مدارهاي مجتمع الكترونيك روزانه-دانشگاه زنجان
3947 افزاره هاي ميكروونانوالكترونيك روزانه-دانشگاه تفرش
3963 مدارهاي مجتمع الكترونيك نوبت دوم-دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
4728 افزاره هاي ميكروونانوالكترونيك روزانه-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار
4830 افزاره هاي ميكروونانوالكترونيك نوبت دوم-دانشگاه صنعتي شاهرود
5878 مدارهاي مجتمع الكترونيك پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران شمال
9831 مدارهاي مجتمع الكترونيك پرديس خودگردان-دانشگاه اصفهان
14135 مدارهاي مجتمع الكترونيك پرديس خودگردان-دانشگاه تربيت مدرس
26489 مدارهاي مجتمع الكترونيك غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي فخررازي -ساوه
27999 مدارهاي مجتمع الكترونيك غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان
240 سيستم هاي قدرت روزانه-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران
298 مهندسي پرتوپزشكي روزانه-دانشگاه صنعتي شريف -تهران
577 انرژي ومحيطزيست روزانه-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
617 سيستم هاي قدرت نوبت دوم-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
889 سيستم هاي قدرت روزانه-دانشگاه كاشان
955 مهندسي راه اهن برقي روزانه-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
1183 مهندسي فيزيك بهداشت روزانه-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران
1214 كاربردپرتوها روزانه-دانشگاه اصفهان
1446 سيستم هاي قدرت روزانه-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز
2169 سيستم هاي قدرت روزانه-دانشگاه صنعتي قم
2199 سيستم هاي قدرت نوبت دوم-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز
2310 سيستم هاي قدرت نوبت دوم-دانشگاه كاشان
2845 سيستم هاي قدرت روزانه-دانشگاه صنعتي كرمانشاه
3959 سيستم هاي قدرت نوبت دوم-دانشگاه سمنان
8292 سيستم هاي قدرت پرديس خودگردان-دانشگاه كاشان
17094 مهندسي انرژي هاي تجديدپذير پرديس خودگردان-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
17272 سيستم هاي قدرت پرديس خودگردان-دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
124 الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي نوبت دوم-دانشگاه تهران
125 الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي نوبت دوم-دانشگاه تهران
297 الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي روزانه-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران
449 الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي روزانه-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
652 الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي نوبت دوم-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران
1189 الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي روزانه-دانشگاه صنعتي شيراز
1683 الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي نوبت دوم-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران
2510 الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي روزانه-دانشگاه لرستان -خرم اباد
3088 الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي روزانه-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز
3283 الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي نوبت دوم-دانشگاه يزد
3552 الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي روزانه-دانشگاه ملاير
4215 الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي نوبت دوم-دانشگاه اراك
10500 الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي پرديس خودگردان-دانشگاه صنعتي شيراز
1377 مخابرات ميدان وموج نوبت دوم-دانشگاه تربيت مدرس
1407 مخابرات ميدان وموج روزانه-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران
1810 مخابرات ميدان وموج نوبت دوم-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
2574 مخابرات نوري روزانه-دانشگاه تبريز
3211 مخابرات ميدان وموج روزانه-دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي وفناوري پيشرفته كرمان
3748 مخابرات ميدان وموج روزانه-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز
3960 مخابرات ميدان وموج روزانه-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان
3997 مخابرات ميدان وموج روزانه-دانشگاه صنعتي شاهرود
4608 مخابرات نوري نوبت دوم-دانشگاه تبريز
23668 مخابرات ميدان وموج غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي اديبان -گرمسار
672 مخابرات سيستم نوبت دوم-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
1244 مخابرات سيستم نوبت دوم-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
1494 مخابرات سيستم روزانه-دانشگاه صنعتي اصفهان
2617 مخابرات سيستم روزانه-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين
2698 مخابرات سيستم نوبت دوم-دانشگاه تبريز
2904 مخابرات سيستم روزانه-دانشگاه اروميه
3324 مخابرات سيستم روزانه-دانشگاه صنعتي قم
3597 مخابرات سيستم روزانه-دانشگاه صنعتي اروميه
4088 مخابرات سيستم روزانه-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز
4143 مخابرات سيستم روزانه-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز
4337 مخابرات سيستم نوبت دوم-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز
4563 مخابرات سيستم نوبت دوم-دانشگاه سمنان
5387 مخابرات سيستم نوبت دوم-دانشگاه بيرجند
5581 مخابرات سيستم نوبت دوم-دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي وفناوري پيشرفته كرمان
5701 مخابرات سيستم نوبت دوم-دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان
7911 مخابرات سيستم پرديس خودگردان-دانشگاه اصفهان
219 كنترل روزانه-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران
250 كنترل نوبت دوم-دانشگاه تهران
1398 كنترل نوبت دوم-دانشگاه تربيت مدرس
1507 كنترل روزانه-دانشگاه خوارزمي -تهران
1822 كنترل نوبت دوم-دانشگاه صنعتي اصفهان
2364 كنترل نوبت دوم-دانشگاه تبريز
2533 كنترل روزانه-دانشگاه شهركرد
3130 كنترل نوبت دوم-دانشگاه كاشان
3157 كنترل روزانه-دانشگاه خليج فارس -بوشهر
3241 كنترل روزانه-دانشگاه زنجان
3588 كنترل روزانه-دانشگاه تفرش
4261 كنترل نوبت دوم-دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
6725 كنترل روزانه-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران
630 بيوالكتريك روزانه-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
1348 بيوالكتريك روزانه-دانشگاه اصفهان
1386 بيوالكتريك روزانه-دانشگاه صنعتي اصفهان
1701 بيوالكتريك نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
1825 مهندسي ورزش نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
3119 بيوالكتريك نوبت دوم-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز
3195 بيوالكتريك نوبت دوم-دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
6489 بيوالكتريك پرديس خودگردان-دانشگاه تربيت مدرس
6629 بيوالكتريك پرديس خودگردان-دانشگاه تربيت مدرس
19863 بيوالكتريك غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان
910 مهندسي مكاترونيك نوبت دوم-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران
928 مهندسي مكاترونيك روزانه-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران
1257 مهندسي مكاترونيك نوبت دوم-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران
1765 مهندسي مكاترونيك روزانه-دانشگاه تبريز
3578 مهندسي مكاترونيك روزانه-دانشگاه سمنان
7102 مهندسي مكاترونيك نوبت دوم-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل
16540 مهندسي مكاترونيك پرديس خودگردان-دانشگاه تهران

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

عضویت در کانال تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی برق

 

برخی از رتبه ها و قبولیهای برق گرایش قدرت سال 95

 

رتبه

دانشگاه

نوع پذیرش

79

تهران

شبانه

397

تبریز

روزانه

719

اصفهان

شبانه

903

تبریز

شبانه

991

بوعلی همدان

روزانه

1119

حکیم سبزواری

روزانه

1237

ارومیه

روزانه

1245

زنجان

روزانه

1273

تربیت دبیر

شبانه

1819

اراک

شبانه

1953

رازی کرمانشاه

شبانه

2021

حکیم سبزواری

شبانه

2209

بیرجند

روزانه

2221

سیستان

روزانه

3215

تربیت مدرس

پردیس خودگردان

4006

رازی کرمانشاه

پردیس خودگردان

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

برخی از رتبه ها و قبولیهای برق گرایش الکترونیک سال 95

 

رتبه

دانشگاه

نوع پذیرش

103

تهران

روزانه

195

تهران

شبانه

397

تربیت مدرس

روزانه

793

تبریز

روزانه

1258

اصفهان

شبانه

1358

باهنر کرمان

روزانه

1425

تبریز

شبانه

1997

زنجان

روزانه

2011

ارمیه

روزانه

2111

تحصیلات تکمیلی کرمان

روزانه

2580

سیستان

روزانه

3220

پیام نور تهران شمال

پیام نور

3850

ارومیه

پردیس خودگردان

6150

غیر انتفاعی امام رضا

غیرانتفاعی

 

عضویت در کانال تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی برق

 

برخی از رتبه ها و قبولیهای برق گرایش مخابرات سال 95

 

رتبه

دانشگاه

نوع پذیرش

23

شریف

روزانه

244

علم و صنعت

روزانه

785

علم و صنعت

شبانه

1170

فردوسی مشهد

روزانه

1511

فردوسی مشهد

شبانه

1750

گیلان

روزانه

2117

صنعتی سهند

روزانه

2479

کردستان

روزانه

2995

یزد

شبانه

3267

ملایر

شبانه

5200

پاسارگاد شیراز

غیرانتفاعی

6030

صنعتی سجاد

غیرانتفاعی

8654

صنعتی شیراز

پردیس خودگردان

 

دریافت مشاوره رایگان

 

برخی از رتبه ها و قبولیهای برق گرایش کنترل سال 95

 

رتبه

دانشگاه

نوع پذیرش

19

تهران

روزانه

245

تهران

شبانه

355

تربیت مدرس

روزانه

417

اصفهان

روزانه

1165

تبریز

روزانه

1279

بوعلی همدان

روزانه

1650

بین المللی امام خمینی قزوین

روزانه

1987

زنجان

روزانه

2010

بین المللی امام خمینی قزوین

شبانه

2225

تبریز

شبانه

2654

شاهرود

روزانه

8755

تهران

پردیس خودگردان

 

برخی از رتبه ها و قبولیهای سایرگرایشهای برق سال 95

 

رتبه

دانشگاه

گرایش

نوع پذیرش

1248

اصفهان

مهندسی پزشکی

روزانه

1793

اصفهان

هسته ای

روزانه

4350

امام رضا

مکاترونیک

غیرانتفاعی

1325

تبریز

مهندسی پزشکی

روزانه

1169

تبریز

مکاترونیک

روزانه

2719

تحصیلات تکمیلی کرمان

مهندسی پزشکی

روزانه

3723

تربیت مدرس

مهندسی پزشکی

پردیس خودگردان

193

تهران

مهندسی پزشکی

روزانه

402

تهران

مهندسی پزشکی

شبانه

751

تهران

مکاترونیک

شبانه

1113

شاهرود

مکاترونیک

روزانه

 

عضویت در کانال تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی برق

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

نظر خود را بنویسید