مشاوره انتخاب رشته ارشد کامپیوتر

مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 98

مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته ارشد کامپیوتر سال 98 و نرم افزار مجازی انتخاب رشته ارشد کامپیوتر سال 98 و برخی از رتبه ها و محل قبولی آنها در کارشناسی ارشد کامپیوتر در سال های گذشته

نکاتی که باید در انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 98 باید در نظر گرفته شوند:

1- تغییرات مواد درسی در دفترچه سوالات باعث می شود تا رتبه ها نسبت به سالهای گذشته تغییرات عجیبی داشته باشد. بنابراین برای مشاوره انتخاب رشته ارشد کامپیوتر 98 می بایست با کسانی مشاوره کنید که بر مبنای این تغییرات اطلاعات قبولی سال گذشته را تطبیق داده اند تا بهترین قبولی ممکن برای شما رقم بخورد.

-2از طرفی حذف دفترچه دوم در سال جاری و تفاوت در سطح سوالات تخصصی گرایش نرم‌افزار نسبت به گرایش هوش مصنوعی و معماری سبب خواهد شد داوطلبان گرایش نرم‌افزار زمان بیشتری برای دروس مشترک مابین گرایش‌ها داشته باشند و از این رو نتیجه‌ی بهتری نسبت به دیگر گرایش‌ها در این دروس کسب کنند. از طرفی بدلیل برابر بودن ضرایب دروس در گرایش‌های نرم‌افزار، الگوریتم، شبکه و امنیت تعداد داوطلبان این گرایش‌ها به طور قابل توجهی بیشتر از دیگر گرایش‌ها بود و در نتیجه میان این داوطلبان رقابت شدیدتری وجود خواهد داشت.

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

3- اصلی ترین چالش، انتخاب رشته گروه نرم افزار می باشد که با گروه امنیت و شبکه ادغام شده است. امسال تلفیق گرایش های نرم افزار و شبکه فرصت خوبی را برای داوطلبان نرم افزار ایجاد کرده است، زیرا گرایش خوب و جذاب شبکه و رایانش امن باعث خواهد شد داوطلبان گرایش نرم افزار بتوانند  از این فرصت استفاده کرده و گرایش شبکه و دانشگاه بهتر را بر گرایش نرم افزار و دانشگاه سطح پایین تر ترجیح دهند و در انتخاب های خود شبکه و رایانش امن را نیز قرار دهند این خود باعث خواهد شد در گرایش نرم افزار داوطلبانی با رتبه های بالاتر نسبت به سال گذشته در دانشگاه های بهتری قبول شوند.

4- ادغام آزمون دانشگاه ارشد دانشگاه سراسری و آزاد در تمامی رشته ها باعث می شود تا تنوع انتخابها و دانشگاهها حتی بیشتر از قبل شود. بنابراین همین ادغام و البته جدا بودن انتخاب رشته های آزاد و سراسری در مقطع ارشد باعث می شود تا سردرگمی چندین برابر شود. تفاوتها و مقایسه رتبه بندی دانشگاههای آزاد و سراسری و غیرانتفاعی و پیام نور و پردیسهای خودگردان، از جمله مواردیست که حتما باید در نظر گرفته شود.

در نتیجه همه این عوامل باعث پیچیده تر شدن فاز انتخاب رشته و بیشتر شدن سوال ها در ذهن داوطلبان خواهد شد .

مشاوره های حضوری و تلفنی انتخاب رشته ارشد کامپیوتر 98، با رعایت کردن تمامی این نکات، بهترین انتخابها را با توجه به رتبه شما خواهند چید تا با توجه به رتبه خود، بتوانید بهترین عملکرد را در قبولی داشته باشید. چنین نکات مهمی که در بالا ذکر شد، در سیستم نرم افزاری انتخاب رشته مجازی ارشد کامپیوتر 98 نیز گنجانده شده است تا شما به اطلاعات زیر دست یابید:

1- احتمال قبولی با توجه به رتبه

2- در نظر گرفتن تغییرات رتبه های قبولی با توجه به تغییرات دفترچه امسال

3- اولویت بندی دانشگاهها به ترتیب گرایش و سطح علمی

4- اولویت بندی اختصاصی با توجه به جایگاه علمی دانشگاه، شهریه، استان دور و نزدیک و همینطور نوع آموزش در گرایش

 

کانال تلگرام کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر سال 96

 

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
247 معماري سيستم هاي كامپيوتري روزانه-دانشگاه تبريز
507 معماري سيستم هاي كامپيوتري نوبت دوم-دانشگاه صنعتي اصفهان
794 معماري سيستم هاي كامپيوتري نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
911 معماري سيستم هاي كامپيوتري روزانه-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل
1089 معماري سيستم هاي كامپيوتري نوبت دوم-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان
1178 معماري سيستم هاي كامپيوتري نوبت دوم-دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي وفناوري پيشرفته كرمان
2985 معماري سيستم هاي كامپيوتري غير انتفاعي-دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران
3044 معماري سيستم هاي كامپيوتري غير انتفاعي-دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران
9082 معماري سيستم هاي كامپيوتري مجازي-دانشگاه فردوسي مشهد
#REF! معماري سيستم هاي كامپيوتري نوبت دوم-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل
498 هوش مصنوعي ورباتيكز نوبت دوم-دانشگاه صنعتي اصفهان
531 هوش مصنوعي ورباتيكز روزانه-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران
566 هوش مصنوعي ورباتيكز روزانه-دانشگاه خوارزمي -تهران
589 هوش مصنوعي ورباتيكز نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
847 هوش مصنوعي ورباتيكز روزانه-دانشگاه يزد
1033 هوش مصنوعي ورباتيكز نوبت دوم-دانشگاه بوعلي سينا-همدان
1050 هوش مصنوعي ورباتيكز روزانه-دانشگاه سمنان
1104 هوش مصنوعي ورباتيكز نوبت دوم-دانشگاه سمنان
3174 هوش مصنوعي ورباتيكز پرديس خودگردان-دانشگاه تربيت مدرس
12247 هوش مصنوعي ورباتيكز مجازي-دانشگاه صنعتي شاهرود
23609 هوش مصنوعي ورباتيكز غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري اريان -اميركلابابل
152 نرم افزار نوبت دوم-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران
169 شبكه هاي كامپيوتري روزانه-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران
175 شبكه هاي كامپيوتري نوبت دوم-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران
294 نرم افزار روزانه-دانشگاه صنعتي اصفهان
299 الگوريتم هاومحاسبات روزانه-دانشگاه تهران
560 نرم افزار روزانه-دانشگاه فردوسي مشهد
594 نرم افزار روزانه-دانشگاه شيراز
599 نرم افزار روزانه-دانشگاه بوعلي سينا-همدان
603 شبكه هاي كامپيوتري روزانه-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز
668 نرم افزار نوبت دوم-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين
869 نرم افزار روزانه-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين
892 نرم افزار نوبت دوم-دانشگاه بوعلي سينا-همدان
896 شبكه هاي كامپيوتري نوبت دوم-دانشگاه بوعلي سينا-همدان
976 نرم افزار روزانه-دانشگاه گيلان -رشت
1041 نرم افزار روزانه-دانشگاه صنعتي قم
1089 نرم افزار نوبت دوم-دانشگاه كاشان
1159 شبكه هاي كامپيوتري روزانه-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان
1235 نرم افزار نوبت دوم-دانشگاه يزد
1250 نرم افزار نوبت دوم-دانشگاه گلستان -گرگان
2583 شبكه هاي كامپيوتري مجازي-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
2760 نرم افزار مجازي-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
5396 نرم افزار پرديس خودگردان-دانشگاه شيراز
7691 شبكه هاي كامپيوتري پرديس خودگردان-دانشگاه صنعتي شريف -تهران
8045 رايانش امن پرديس خودگردان-دانشگاه شيراز
8750 شبكه هاي كامپيوتري غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي پويش -قم

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

برخی از رتبه ها و قبولیهای کامپیوتر گرایش نرم افزار سال 95

 

رتبه

دانشگاه

نوع پذیرش

23

شریف

روزانه

79

تهران

روزانه

94

تربیت مدرس

روزانه

124

تهران

شبانه

144

صنعتی اصفهان

روزانه

147

فردوسی

روزانه

181

امیرکبیر

شبانه

273

الزهرا

روزانه

276

مازندران

روزانه

289

صنعتی اصفهان

شبانه

351

زنجان

روزانه

394

گیلان

روزانه

 

عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی کارشناسی ارشد

 

برخی از رتبه ها و قبولیهای کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی سال 95 

 

رتبه

دانشگاه

نوع پذیرش

20

شریف

روزانه

38

تهران

روزانه

59

تهران

شبانه

227

صنعتی اصفهان

روزانه

242

شیراز

روزانه

341

فردوسی

شبانه

371

الزهرا

شبانه

408

شاهرود

روزانه

493

سمنان

شبانه

548

باهنر کرمان

روزانه

748

باهنر کرمان

شبانه

1370

خوارزمی

خودگردان

1850

شهاب دانش قم

غیرانتفاعی

2117

سلمان مشهد

غیرانتفاعی

 

دریافت مشاوره رایگان

 

برخی از رتبه ها و قبولیهای کامپیوتر گرایش معماری سال 95 

 

رتبه

دانشگاه

نوع پذیرش

33

شریف

روزانه

63

شریف

شبانه

97

علم و صنعت

روزانه

118

تهران

شبانه

159

امیرکبیر

شبانه

187

خواجه نصیر

روزانه

195

صنعتی اصفهان

روزانه

261

اصفهان

روزانه

373

اصفهان

شبانه

421

صنعتی بابل

روزانه

491

باهنر کرمان

روزانه

895

خاتم

غیرانتفاعی

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی 

نظر خود را بنویسید