نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی

نمونه کارنامه ها، رتبه ها، درصدها و قبولیهای ارشد تربیت بدنی- از سال 93 تا 97

در این مطلب سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد تربیت بدنی 97 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97

تأثير معدل در آزمون

تعیین رتبه در آزمون کارشناسی ارشد تربیت بدنی، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور كه مي­دانيد معدل در آزمون كارشناسي ارشد تربیت بدنی به اندازه 20% در تعيين رتبه شما اثرگذار است. اما خود اين معدل با توجه به دانشگاه محل تحصيل در مقطع كارشناسي در يك عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاري ميگردد. معمولاً اين ضريب بين 1 تا 1/1 مي ­باشد.

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی ارشد تربیت بدنی 98

 

سختی و آسانی آزمون

هر سال آزمون كارشناسي ارشد تربیت بدنی با توجه به سطح دشواري و ساده بودن آن براي رتبه هاي مختلف، ميانگين درصدهاي مختلف را رقم مي­زند. براي همين مسئله تراز تعريف ميگردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در آزمون، کارنامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

 تراز چيست؟

براي اينكه تأثير سهل و دشواري آزمون كارشناسي ارشد كه در ميانگين دروس خود را نشان مي­دهد كمرنگ گردد، تراز به كمك مي­آيد و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست مي آيد. ماكزيمم تراز هر فرد 10000 مي­باشد كه 80% آن مربوط به ميانگين دروس در آزمون و 20% آن مربوط به معدل مي­باشد. فرمول تراز به قرار زير است.

 

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد

نحوه محاسبه تراز

 

نمونه کارنامه های ارشد تربیت بدنی- کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد تربیت بدنی  97 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد تربیت بدنی  قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97- گرایش روانشناسی ورزشی و رفتار حرکتی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی  ورزشی و رفتار حرکتی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی  ورزشی و رفتار حرکتی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی97 -سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی  ورزشی و رفتار حرکتی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97- گرایش فیزیولوژی ورزشی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی  ورزشی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی  ورزشی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی  ورزشی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97- گرایش بیومکانیک ورزشی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک ورزشی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک ورزشی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک ورزشی 97

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97- گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد آسیب  شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد آسیب  شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد آسیب  شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97- گرایش مدیریت ورزشی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی97

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97- کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی ورزشی و رفتار حرکتی

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضريب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضريب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضريب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضريب 4) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضريب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضريب 1)
283 5277 0 0 38.33 0 35.09 6.67 13.33
369 5098 13.33 -1.66 81.67 10.53 8.77 30 -5
569 4759 2.22 0 26.67 0 26.67 6.67 35
603 4715 5.56 0 11.67 -7.01 33.33 6.67 18.33
739 4567 12.22 0 66.67 5.26 0 75 21.67
933 4363 0 8.33 45 8.33 3.51 60 23.33
962 4335 0 30 61.67 0 0 23.33 43.33
1330 4058 -2.21 8.33 25 0 21.05 3.33 23.33
1514 3959 61.11 -10 0 7.02 10.53 15 6.67
1850 3770 0 30 45 18.33 0 35 10
2425 3522 0 3.33 35 0 8.77 10 31.67
3222 3274 60 -3.32 3.33 0 1.75 10 0
4283 3017 0 1.67 51.67 0 0 0 43.33
6989 2529 2.22 16.67 3.33 8.77 -3.5 6.67 5
9374 2200 7.78 -3.32 5 0 8.77 -3.32 0
11615 1922 0 1.67 0 -5.25 3.51 11.67 5
12985 1732 5.56 0 0 0 0 0 0
14767 1397 2.22 -11.66 0 0 0 0 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی ورزشی و رفتار حرکتی

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضريب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضريب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضريب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضريب 4) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضريب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضريب 1)
50 688 4676 5.56 0 80 5.26 3.51 23.33 5
60 925 4441 0 -6.66 1.67 0 33.33 6.67 0
63 949 4425 -2.21 0 16.67 7.02 22.81 16.67 -6.66
128 2095 3744 0 -6.66 23.33 8.77 20 -6.66 26.67
164 2636 3532 -6.66 -5 10 1.75 20 13.33 21.67
189 2920 3442 0 8.33 6.67 12.28 10.53 35 26.67
315 5171 2928 -2.21 -10 23.33 1.75 14.04 13.33 10
6381 6985 2618 41.11 0 0 0 0 -3.32 23.33
6754 7358 2560 0 -8.32 -3.32 3.51 12.28 8.33 15
8851 9455 2268 14.44 0 -1.66 0 0 3.33 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی ورزشی و رفتار حرکتی

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضريب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضريب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضريب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضريب 4) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضريب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضريب 1)
21 966 4410 -7.77 -15 10 -5.25 38.6 -1.66 8.33
6754 7358 2560 0 0 11.67 5.26 3.51 0 1.67
8869 9473 2266 -1.1 -1.66 15 -1.74 0 -1.66 15

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97- کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضريب 4) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضريب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضريب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضريب 1) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضريب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضريب 1)
115 5650 0 30 61.67 0 0 23.33 43.33
205 5098 0 30 45 18.33 0 35 10
303 4772 -2.21 36.67 21.67 -3.5 12.28 16.67 -6.66
419 4465 0 8.33 45 8.33 3.51 60 23.33
420 4462 13.33 -1.66 81.67 10.53 8.77 30 -5
426 4450 12.22 0 66.67 5.26 0 75 21.67
508 4301 17.78 18.33 36.67 -1.74 8.77 8.33 8.33
613 4139 48.89 11.67 0 -1.74 0 21.67 10
785 3934 83.33 1.67 0 10.53 -7.01 3.33 25
927 3784 7.78 1.67 61.67 20 0 40 8.33
1257 3541 3.33 -1.66 53.33 10.53 3.51 13.33 8.33
1608 3351 2.22 16.67 3.33 8.77 -3.5 6.67 5
1905 3215 0 0 38.33 0 35.09 6.67 13.33
2151 3122 0 3.33 35 0 8.77 10 31.67
3398 2770 5.56 0 11.67 -7.01 33.33 6.67 18.33
5923 2337 8.89 -1.66 -13.32 0 -5.25 18.33 30
7057 2197 0 0 11.67 0 3.51 -6.66 26.67
9629 1898 1.11 6.67 1.67 1.67 -7.01 1.67 3.33
11359 1731 0 5 -1.66 0 0 0 0
14488 1243 2.22 -11.66 0 0 0 0 0
14569 1205 0 -11.66 6.67 0 -3.5 11.67 -13.32

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضريب 4) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضريب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضريب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضريب 1) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضريب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضريب 1)
39 507 4374 5.56 0 80 5.26 3.51 23.33 5
144 2140 3194 0 8.33 6.67 12.28 10.53 35 0
157 2487 3080 -2.21 0 16.67 7.02 22.81 16.67 -6.66
300 4862 2569 41.11 0 0 0 0 -3.32 26.67
338 5701 2442 0 -6.66 23.33 8.77 20 -6.66 21.67
363 6191 2379 0 -6.66 1.67 0 33.33 6.67 26.67
422 7162 2265 -6.66 -5 10 1.75 20 13.33 10
429 7254 2255 14.44 0 -1.66 0 0 3.33 23.33
9511 10563 1910 -2.21 -10 23.33 1.75 14.04 13.33 15
11784 12836 1689 0 -8.32 -3.32 3.51 12.28 8.33 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضريب 4) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضريب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضريب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضريب 1) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضريب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضريب 1)
225 6453 2345 0 0 11.67 5.26 3.51 0 8.33
275 7601 2217 -1.1 -1.66 15 -1.74 0 -1.66 1.67
9578 10630 1903 -7.77 -15 10 -5.25 38.6 -1.66 15

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97- کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک ورزشی

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضريب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضريب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضريب 4) رشد و یادگیری حرکتی (ضريب 1) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضريب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضريب 1)
236 5742 13.33 -1.66 81.67 10.53 8.77 30 -5
299 5500 7.78 1.67 61.67 20 0 40 8.33
319 5422 12.22 0 66.67 5.26 0 75 21.67
346 5340 0 30 45 18.33 0 35 10
436 5101 0 8.33 45 8.33 3.51 60 23.33
458 5054 83.33 1.67 0 10.53 -7.01 3.33 25
576 4807 0 30 61.67 0 0 23.33 43.33
718 4610 3.33 -1.66 53.33 10.53 3.51 13.33 8.33
1450 3916 48.89 11.67 0 -1.74 0 21.67 10
2049 3592 0 0 38.33 0 35.09 6.67 13.33
2800 3291 0 3.33 35 0 8.77 10 31.67
3941 2967 0 -6.66 11.67 14.04 -5.25 13.33 0
4259 2900 5.56 0 11.67 -7.01 33.33 6.67 18.33
5533 2673 0 -8.32 8.33 8.77 15.79 -11.66 10
9367 2153 -4.43 18.33 5 -8.76 22.81 3.33 -3.32
12732 1750 5.56 -3.32 8.33 0 3.51 0 1.67
14370 1506 0 5 -1.66 0 0 0 0
14880 1399 2.22 -11.66 0 0 0 0 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک ورزشی

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضريب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضريب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضريب 4) رشد و یادگیری حرکتی (ضريب 1) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضريب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضريب 1)
34 410 5272 5.56 0 80 5.26 3.51 23.33 5
130 1790 3817 0 8.33 6.67 12.28 10.53 35 0
134 1833 3798 -2.21 0 16.67 7.02 22.81 16.67 -6.66
197 2944 3338 0 -6.66 23.33 8.77 20 -6.66 26.67
4611 5060 2835 41.11 0 0 0 0 -3.32 21.67
5178 5627 2736 0 -6.66 1.67 0 33.33 6.67 26.67
5562 6011 2669 -6.66 -5 10 1.75 20 13.33 10
7527 7976 2380 -2.21 -10 23.33 1.75 14.04 13.33 23.33
7920 8369 2328 14.44 0 -1.66 0 0 3.33 15
9319 9768 2157 0 -8.32 -3.32 3.51 12.28 8.33 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک ورزشی 

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضريب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضريب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضريب 4) رشد و یادگیری حرکتی (ضريب 1) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضريب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضريب 1)
4963 5412 2770 0 0 11.67 5.26 3.51 0 8.33
8045 8494 2311 -1.1 -1.66 15 -1.74 0 -1.66 1.67
8608 9057 2239 -7.77 -15 10 -5.25 38.6 -1.66 15

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97- کارشناسی ارشد گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضريب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضريب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضريب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضريب 1) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضريب 4) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضريب 1)
107 7140 12.22 0 66.67 5.26 0 75 21.67
229 6222 0 8.33 45 8.33 3.51 60 23.33
338 5621 13.33 -1.66 81.67 10.53 8.77 30 -5
488 5169 7.78 1.67 61.67 20 0 40 8.33
515 5126 0 30 61.67 0 0 23.33 43.33
564 4966 0 30 45 18.33 0 35 10
864 4392 48.89 11.67 0 -1.74 0 21.67 10
1100 4091 3.33 -1.66 53.33 10.53 3.51 13.33 8.33
1448 3784 17.78 18.33 36.67 -1.74 8.77 8.33 8.33
2245 3361 0 3.33 35 0 8.77 10 31.67
3394 3008 0 1.67 51.67 0 0 0 43.33
4288 2815 2.22 16.67 3.33 8.77 -3.5 6.67 5
7541 2324 -4.43 18.33 5 -8.76 22.81 3.33 -3.32
10061 2029 0 0 5 -3.5 0 10 1.67
11964 1807 0 0 13.33 -5.25 0 0 3.33
12163 1783 0 -11.66 6.67 0 -3.5 11.67 -13.32
14136 1497 0 5 -1.66 0 0 0 0
14375 1449 14.44 -3.32 -3.32 7.02 0 -13.32 -1.66
14608 1397 2.22 -11.66 0 0 0 0 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضريب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضريب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضريب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضريب 1) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضريب 4) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضريب 1)
51 510 5269 5.56 0 80 5.26 3.51 23.33 5
107 1272 4046 0 8.33 6.67 12.28 10.53 35 0
143 1745 3699 -2.21 0 16.67 7.02 22.81 16.67 -6.66
286 4517 2851 -6.66 -5 10 1.75 20 13.33 26.67
308 4952 2771 0 -6.66 1.67 0 33.33 6.67 21.67
5616 6112 2586 -2.21 -10 23.33 1.75 14.04 13.33 26.67
6074 6570 2519 41.11 0 0 0 0 -3.32 10
6839 7335 2417 0 -6.66 23.33 8.77 20 -6.66 23.33
7091 7587 2382 14.44 0 -1.66 0 0 3.33 15
9062 9558 2149 0 -8.32 -3.32 3.51 12.28 8.33 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضريب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضريب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضريب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضريب 1) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضريب 4) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضريب 1)
7253 7749 2359 0 0 11.67 5.26 3.51 0 8.33
8452 8948 2218 -1.1 -1.66 15 -1.74 0 -1.66 1.67
8907 9403 2167 -7.77 -15 10 -5.25 38.6 -1.66 15

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97- کارشناسی ارشد گرایش مدیریت ورزشی

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضريب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضريب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضريب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضريب 1) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضريب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضريب 4)
213 6403 0 30 61.67 0 0 23.33 43.33
374 5728 12.22 0 66.67 5.26 0 75 21.67
505 5347 0 8.33 45 8.33 3.51 60 23.33
661 5013 0 1.67 51.67 0 0 0 43.33
730 4879 2.22 0 26.67 0 26.67 6.67 35
878 4676 13.33 -1.66 81.67 10.53 8.77 30 -5
1136 4380 0 30 45 18.33 0 35 10
1674 3991 0 0 38.33 0 35.09 6.67 13.33
2911 3416 0 0 11.67 0 3.51 -6.66 26.67
4740 2929 -3.32 -1.66 13.33 1.75 31.58 0 6.67
8129 2392 -10 15 11.67 7.02 14.04 -10 1.67
11240 1974 0 0 13.33 -5.25 0 0 3.33
11852 1889 22.22 0 0 0 0 0 -5
12569 1785 5.56 -3.32 8.33 0 3.51 0 1.67
14280 1501 0 5 -1.66 0 0 0 0
14761 1398 2.22 -11.66 0 0 0 0 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت ورزشی

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضريب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضريب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضريب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضريب 1) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضريب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضريب 4)
40 394 5826 5.56 0 80 5.26 3.51 23.33 5
146 2045 3873 -2.21 0 16.67 7.02 22.81 16.67 0
163 2259 3777 0 -6.66 1.67 0 33.33 6.67 -6.66
175 2419 3716 41.11 0 0 0 0 -3.32 26.67
228 3268 3398 -6.66 -5 10 1.75 20 13.33 21.67
333 5219 2930 0 8.33 6.67 12.28 10.53 35 26.67
344 5364 2900 0 -6.66 23.33 8.77 20 -6.66 10
8621 9169 2324 0 -8.32 -3.32 3.51 12.28 8.33 23.33
8844 9392 2294 14.44 0 -1.66 0 0 3.33 15
10915 11463 2016 -2.21 -10 23.33 1.75 14.04 13.33 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت ورزشی

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضريب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضريب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضريب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضريب 1) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضريب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضريب 4)
148 5111 2947 -1.1 -1.66 15 -1.74 0 -1.66 8.33
6430 6978 2635 -7.77 -15 10 -5.25 38.6 -1.66 1.67
7597 8145 2466 0 0 11.67 5.26 3.51 0 15

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه كارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی  96

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی96 - کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی  ورزشی و رفتار حرکتی 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی96 - کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی  ورزشی 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی96 - کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک ورزشی 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی96 - کارشناسی ارشد آسیب  شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی96 - کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی96

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی سال 96(گرایش روانشناسی ورزشی و رفتار حرکتی)

 

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 2) فيزيولوژي و تغذيه ورزش (ضریب 1) آمارو سنجش (ضریب 2) حركت شناسي و بيومكانيك (ضریب 1) رشد ويادگيري حركتي (ضریب 4) حركات اصلاحي و آسيب شناسي ورزشي (ضریب 1) مديريت سازمانها و مسابقات ورزشي (ضریب 1)
21 7396   42.22 31.67 76.67 23.33 5 71.67 51.67
79 6172 18.31 سفید 41.67 50 25 -1.66 51.67 46.67
130 5683 17.08 -1.1 18.33 55 15 21.67 45 68.33
268 5107 19.38 سفید -3.32 38.33 26.67 سفید 31.67 28.33
402 4659 19.06 7.78 8.33 25 25 6.67 13.33 10
438 4551 18.09 4.44 10 36.67 8.33 35 36.67 26.67
544 4343 17.54 5.56 سفید 71.67 سفید سفید 33.33 46.67
1052 3756 14.12 14.44 43.33 -1.66 15 20 21.67 سفید
1449 3506 13.3 2.22 15 -3.32 21.67 18.33 15 16.67
2082 3220 15.74 -4.43 0 0 13.33 30 28.33 13.33
2498 3081 17.23 سفید سفید 11.67 5 8.33 50 10
4639 2621 17.58 سفید -3.32 سفید 5 8.33 30 10
6260 2388 15.35 6.67 -5 1.67 -8.32 33.33 25 15
7433 2250 16.14 0 13.33 -6.66 0 0 0 46.67
8266 2166 15.7 سفید سفید سفید 10 1.67 -1.66 -5
9269 2071 14.5 3.33 5 سفید 5 1.67 3.33 8.33
10012 2003 13.28 -6.66 26.67 6.67 0 20 6.67 -6.66
14165 1644 16.34 12.22 -6.66 -3.32 1.67 0 -13.32 -18.32
17765 1108 13.67 -6.66 -1.66 -11.66 -5 0 1.67 6.67

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی سال 96(فیزیولوژی ورزشی)

 

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 2) فيزيولوژي و تغذيه ورزش (ضریب 4) آمارو سنجش (ضریب 2) حركت شناسي و بيومكانيك (ضریب 1) رشد ويادگيري حركتي (ضریب 1) حركات اصلاحي و آسيب شناسي ورزشي (ضریب 1) مديريت سازمانها و مسابقات ورزشي (ضریب 1)
26 6466   42.22 31.67 76.67 23.33 5 71.67 51.67
73 5815 17.08 -1.1 18.33 55 15 21.67 45 68.33
113 5532 18.09 4.44 10 36.67 8.33 35 36.67 26.67
235 4937 18.31 سفید 41.67 50 25 -1.66 51.67 46.67
541 4289 16.84 1.11 18.33 3.33 8.33 33.33 سفید 30
942 3861 15.35 6.67 -5 1.67 -8.32 33.33 25 15
986 3830 14.12 14.44 43.33 -1.66 15 20 21.67 سفید
1050 3775 15.74 -4.43 0 0 13.33 30 28.33 13.33
1399 3571 18.02 سفید سفید 43.33 سفید -1.66 30 46.67
1835 3365 13.27 -4.43 15 0 3.33 26.67 21.67 16.67
2268 3203 13.3 2.22 15 -3.32 21.67 18.33 15 16.67
2372 3169 17.23 سفید سفید 11.67 5 8.33 50 10
4497 2712 17.58 سفید -3.32 سفید 5 8.33 30 10
5166 2604 13.69 -11.1 6.67 -13.32 6.67 26.67 -20 20
7366 2309 16.28 -11.1 -6.66 26.67 8.33 -13.32 26.67 26.67
8580 2179 17.56 سفید 0 5 0 -5 23.33 16.67
9147 2123 13.5 8.89 -20 -15 -10 16.67 5 10
11495 1900 14.5 3.33 5 سفید 5 1.67 3.33 8.33
14874 1587 16.34 12.22 -6.66 -3.32 1.67 0 -13.32 -18.32
17500 1173 13.67 -6.66 -1.66 -11.66 -5 0 1.67 6.67

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی سال 96(بیومکانیک ورشی)

 

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 2) فيزيولوژي و تغذيه ورزش (ضریب 1) آمارو سنجش (ضریب 2) حركت شناسي و بيومكانيك (ضریب 4) رشد ويادگيري حركتي (ضریب 1) حركات اصلاحي و آسيب شناسي ورزشي (ضریب 1) مديريت سازمانها و مسابقات ورزشي (ضریب 1)
17 7833   42.22 31.67 76.67 23.33 5 71.67 51.67
46 6883 18.31 سفید 41.67 50 25 -1.66 51.67 46.67
133 5881 17.08 -1.1 18.33 55 15 21.67 45 68.33
358 4950 14.12 14.44 43.33 -1.66 15 20 21.67 سفید
468 4675 18.09 4.44 10 36.67 8.33 35 36.67 26.67
511 4603 14.76 20 25 56.67 سفید سفید سفید سفید
905 4045 17.26 سفید 21.67 8.33 3.33 1.67 5 60
1124 3804 16.84 1.11 18.33 3.33 8.33 33.33 سفید 30
1317 3669 18.73 سفید 8.33 23.33 -6.66 8.33 25 35
2403 3165 13.3 2.22 15 -3.32 21.67 18.33 15 16.67
2960 2979 16.17 20 5 10 10 -1.66 3.33 15
4287 2632 15.74 -4.43 0 0 13.33 30 28.33 13.33
5290 2471 14.59 16.67 -3.32 -13.32 13.33 6.67 20 33.33
6506 2315 17.56 سفید 0 5 0 -5 23.33 16.67
8094 2146 18.22 -1.1 سفید 5 6.67 -5 6.67 6.67
11444 1826 17.64 سفید سفید سفید -1.66 1.67 -1.66 5
15064 1491 16.34 12.22 -6.66 -3.32 1.67 0 -13.32 -18.32
17191 1133 13.5 8.89 -20 -15 -10 16.67 5 10

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی سال 96(آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی)

 

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 2) فيزيولوژي و تغذيه ورزش (ضریب 1) آمارو سنجش (ضریب 2) حركت شناسي و بيومكانيك (ضریب 1) رشد ويادگيري حركتي (ضریب 1) حركات اصلاحي و آسيب شناسي ورزشي (ضریب 4) مديريت سازمانها و مسابقات ورزشي (ضریب 1)
11 8788   42.22 31.67 76.67 23.33 5 71.67 51.67
136 6784 18.31 سفید 41.67 50 25 -1.66 51.67 46.67
170 6541 17.08 -1.1 18.33 55 15 21.67 45 68.33
424 5431 18.09 4.44 10 36.67 8.33 35 36.67 26.67
584 4946 19.38 سفید -3.32 38.33 26.67 سفید 31.67 28.33
715 4659 18.02 سفید سفید 43.33 سفید -1.66 30 46.67
764 4549 18.94 سفید 6.67 -13.32 سفید 11.67 48.33 36.67
984 4206 19.33 سفید سفید 6.67 -5 0 38.33 33.33
1402 3802 14.12 14.44 43.33 -1.66 15 20 21.67 سفید
1752 3553 17.31 3.33 -1.66 18.33 10 8.33 20 15
2031 3409 15.35 6.67 -5 1.67 -8.32 33.33 25 15
2895 3095 17.56 سفید 0 5 0 -5 23.33 16.67
3844 2846 16.17 20 5 10 10 -1.66 3.33 15
4230 2770 14.14 سفید 16.67 33.33 1.67 0 5 13.33
7110 2363 18.22 -1.1 سفید 5 6.67 -5 6.67 6.67
8274 2236 13.28 -6.66 26.67 6.67 0 20 6.67 -6.66
9922 2081 19.56 سفید سفید سفید سفید سفید سفید 10
13217 1779 17.64 سفید سفید سفید -1.66 1.67 -1.66 5
15613 1542 12.25 11.11 سفید -3.32 3.33 0 -3.32 15
17615 1215 13.67 -6.66 -1.66 -11.66 -5 0 1.67 6.67

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی سال 96(مدیریت ورزشی)

 

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 2) فيزيولوژي و تغذيه ورزش (ضریب 1) آمارو سنجش (ضریب 2) حركت شناسي و بيومكانيك (ضریب 1) رشد ويادگيري حركتي (ضریب 1) حركات اصلاحي و آسيب شناسي ورزشي (ضریب 1) مديريت سازمانها و مسابقات ورزشي (ضریب 4)
12 8456   42.22 31.67 76.67 23.33 5 71.67 51.67
31 7724 17.08 -1.1 18.33 55 15 21.67 45 68.33
105 6901 18.31 سفید 41.67 50 25 -1.66 51.67 46.67
231 6233 17.51 5.56 سفید 71.67 سفید سفید 33.33 46.67
436 5482 18.02 سفید سفید 43.33 سفید -1.66 30 46.67
460 5437 17.26 سفید 21.67 8.33 3.33 1.67 5 60
527 5268 18.09 4.44 10 36.67 8.33 35 36.67 26.67
649 5006 19.38 سفید -3.32 38.33 26.67 سفید 31.67 28.33
833 4689 17.51 سفید 18.33 21.67 1.67 3.33 6.67 40
899 4590 14.1 25.56 6.67 6.67 -5 13.33 3.33 41.67
1096 4339 18.94 سفید 6.67 -13.32 سفید 11.67 48.33 36.67
1248 4178 16.84 1.11 18.33 3.33 8.33 33.33 سفید 30
1363 4074 16.14 0 13.33 -6.66 0 0 0 46.67
1671 3827 14.59 16.67 -3.32 -13.32 13.33 6.67 20 33.33
2334 3477 17.31 3.33 -1.66 18.33 10 8.33 20 15
3496 3103 14.12 14.44 43.33 -1.66 15 20 21.67 سفید
4904 2794 17.58 سفید -3.32 سفید 5 8.33 30 10
6946 2471 19.56 سفید سفید سفید سفید سفید سفید 10
9445 2170 14.5 3.33 5 سفید 5 1.67 3.33 8.33
10849 2018 17.64 سفید سفید سفید -1.66 1.67 -1.66 5
12435 1862 13.28 -6.66 26.67 6.67 0 20 6.67 -6.66
16881 1349 13.67 -6.66 -1.66 -11.66 -5 0 1.67 6.67
17165 1293 16.34 12.22 -6.66 -3.32 1.67 0 -13.32 -18.32

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی سال 95

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی سال 95 (گرایش روانشناسی ورزشی و رفتار حرکتی)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی فیزیولوژی و تغذیه ورزش آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی رشد و یادگیری حرکتی حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی
430 5047 11.11 0 43.86 0 18.33 0 36.67
473 4979 0 3.33 33.33 25 20 35 -3.32
482 4963 36.67 13.33 7.41 18.33 15 16.67 5
656 4668 13.33 1.67 14.31 8.33 20 30 28.33
704 4624 8.89 -1.66 3.7 0 18 25 45
717 4609 0 13.32 7.41 5 45 6.67 21.67
819 4504 17.78 13.33 18.25 11.67 3.33 36.67 20
923 4374 0 0 52.63 6.67 6.67 28.33 5
973 4324 0 3.33 25.93 10 1.67 41.67 43.33
1147 4169 6.67 3.33 40.35 6.67 1.67 13.33 18.33
1271 4078 6.67 20 48.15 16.67 0 1.67 10
1431 3964 -1.1 5 7.41 8.33 20 11.67 25
1539 3890 0 6.67 12.96 20 0 40 51.67
1691 3791 0 -3.33 33.33 -3.33 8.33 28.33 31.67
1818 3717 11.11 -6.66 12.96 0 16.67 8.33 23.33
1993 3605 15.56 20 -1.74 -10 16.67 5 15
2094 3514 12.33 0 0 0 16.67 26.67 20
2883 2956 -7.77 3.33 16.67 -1.66 13.33 5 10
2957 3223 11.11 3.33 7.41 0 1.67 30 5
2978 2928 13.27 20 9.26 21.67 0 3.34 23.33

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

دریافت مشاوره رایگان

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی سال 95 (گرایش فیزیولوژی ورزشی)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی فیزیولوژی و تغذیه ورزش آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی رشد و یادگیری حرکتی حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی
48 7074 37.78 45 21.58 13.33 11.67 33.33 0
58 6962 0 26.67 55.56 11.67 0 68.33 43.33
73 6809 91.11 25 26.32 0 0 0 0
401 5098 6.67 20 48.15 16.67 0 1.67 10
500 4897 17.78 13.33 18.25 11.67 3.33 36.67 20
628 4665 4.24 23.22 42.59 -8.22 -1.66 0 15
786 4444 6.67 28.03 28.27 0 0 0 0
873 4431 0 0 44.44 0 3.33 30 46.67
896 4336 0 3.33 25.93 10 1.67 41.67 43.33
1011 4235 24.44 18.33 14.04 0 20 -5 -1.66
1349 3970 0 16.67 9.92 6.67 5 32.33 25
1357 3964 0 10 26.32 0 0 23.33 18.33
1434 3907 14.44 23.33 7.41 -6.66 0 6.67 -10
1566 3810 13.27 20 9.26 21.67 0 3.34 23.33
1659 3753 13.33 1.67 14.31 8.33 20 30 28.33
2672 3264 11.11 3.33 7.41 0 1.67 30 5
2954 2909 0 6.67 0 10 11.67 18.33 46.67
3110 2864 -6.66 8.33 12.28 1.67 20 0 18.33

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی ارشد تربیت بدنی 98

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی سال 95 (گرایش بیومکانیک ورزشی)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی فیزیولوژی و تغذیه ورزش آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی رشد و یادگیری حرکتی حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی
375 5785 37.78 45 21.58 13.33 11.67 33.33 0
448 4824 0 3.33 33.33 25 20 35 -3.32
521 4666 6.67 20 48.15 16.67 0 1.67 10
586 4559 17.78 13.33 18.25 11.67 3.33 36.67 20
629 4480 0 6.67 12.96 20 0 40 51.67
638 4430 6.67 25 3.7 30 0 18 33.33
687 4399 0 3.33 25.93 10 1.67 41.67 43.33
1464 3653 13.27 20 9.26 21.67 0 3.34 23.33
3797 2780 6.67 -6.66 11.11 20 0 3.33 -11.66
4295 2883 -3.31 -1.66 24.56 8.32 10 6.67 3.33
4662 2589 12 0 -9 0 -2 32 22
6052 2322 2.22 20 -22.21 20 -13.32 15 1.67
6616 2231 6.67 18.33 -3.69 -5 -1.66 16.67 11.67
8862 1892 0 -1.66 -5.55 -8.32 5 38.33 1.67

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

دریافت مشاوره رایگان

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی سال 95 (گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی فیزیولوژی و تغذیه ورزش آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی رشد و یادگیری حرکتی حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی
43 7805 0 26.67 55.56 11.67 0 68.33 43.33
487 5466 0 3.33 25.93 10 1.67 41.67 43.33
535 5354 17.78 13.33 18.25 11.67 3.33 36.67 20
659 5067 0 6.67 12.96 20 0 40 51.67
692 5001 0 3.33 33.33 25 20 35 -3.32
699 4987 0 0 44.44 0 3.33 30 46.67
901 4128 6.67 3.33 40.35 6.67 1.67 13.33 18.33
1023 4518 13.33 1.67 14.31 8.33 20 30 28.33
1324 4175 0 10 26.32 0 0 23.33 18.33
1342 4156 0 -3.33 33.33 -3.33 8.33 28.33 31.67
1394 4111 11.11 3.33 7.41 0 1.67 30 5
2276 3529 12.33 0 0 0 16.67 26.67 20

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی سال 95 (گرایش مدیریت ورزشی)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی فیزیولوژی و تغذیه ورزش آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی رشد و یادگیری حرکتی حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی
103 7025 0 0 56.14 0 0 0 70
224 6425 0 0 47.72 0 0 5 58.25
374 5926 0 0 44.44 0 3.33 30 46.67
427 5800 0 6.67 12.96 20 0 40 51.67
430 5790 0 3.33 25.93 10 1.67 41.67 43.33
587 5440 8.89 -1.66 3.7 0 18 25 45
600 5414 11.11 0 43.86 0 18.33 0 36.67
618 5300 11.01 0 34.01 0 0 24.04 45.05
866 4897 17.78 13.33 18.25 11.67 3.33 36.67 20
1025 4662 13.33 1.67 14.31 8.33 20 30 28.33
1078 4608 6.67 3.33 40.35 6.67 1.67 13.33 18.33
1131 4556 6.67 25 3.7 30 0 18 33.33
1188 4490 0 -3.33 33.33 -3.33 8.33 28.33 31.67
1205 4474 0 8.22 8.67 3.33 11.67 6.67 36.67
1225 4458 0 6.67 0 10 11.67 18.33 46.67
1291 4390 3.33 1.67 0 0 10 13.33 36.67
1307 4372 6.67 20 48.15 16.67 0 1.67 10
1502 4175 0 3.23 11.11 0 0 16.67 31.67
1575 4124 0 10 26.32 0 0 23.33 18.33
2144 3713 13.27 20 9.26 21.67 0 3.34 23.33
2398 3565 12 0 -9 0 -2 32 22
5220 2653 -7.77 3.33 16.67 -1.66 13.33 5 10
5789 2534 0 6.67 1.85 5 -3.32 0 10
6621 2366 2.21 10 3.7 5 10 13.32 15

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی 

نظر خود را بنویسید