نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

نمونه کارنامه ها، رتبه ها، درصدها و قبولیهای ارشد زبان انگلیسی- از سال 93 تا 97

در این مطلب سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد زبان انگلیسی 97 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 97 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 97

تأثير معدل در آزمون

عیین رتبه در آزمون کارشناسی ارشد زبان انگلیسی، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور كه مي­دانيد معدل در آزمون كارشناسي ارشد زبان انگلیسی به اندازه 20% در تعيين رتبه شما اثرگذار است. اما خود اين معدل با توجه به دانشگاه محل تحصيل در مقطع كارشناسي در يك عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاري ميگردد. معمولاً اين ضريب بين 1 تا 1/1 مي ­باشد.

 

سختی و آسانی آزمون

هر سال آزمون كارشناسي ارشد زبان انگلیسی با توجه به سطح دشواري و ساده بودن آن براي رتبه هاي مختلف، ميانگين درصدهاي مختلف را رقم مي­زند. براي همين مسئله تراز تعريف ميگردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در آزمون، کارنامه کارشناسی ارشد زبان انگلیسی شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

 تراز چيست؟

براي اينكه تأثير سهل و دشواري آزمون كارشناسي ارشد كه در ميانگين دروس خود را نشان مي­دهد كمرنگ گردد، تراز به كمك مي­آيد و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست مي آيد. ماكزيمم تراز هر فرد 10000 مي­باشد كه 80% آن مربوط به ميانگين دروس در آزمون و 20% آن مربوط به معدل مي­باشد. فرمول تراز به قرار زير است.

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد
نحوه محاسبه تراز

 

نمونه کارنامه های ارشد زبان انگلیسی- کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد زبان انگلیسی 97 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد زبان انگلیسی قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی97- گرایش آموزش زبان انگلیسی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی97- گرایش ادبیات انگلیسی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش ادبیات انگلیسی97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ادبیات انگلیسی97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ادبیات انگلیسی97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی97- گرایش مترجمی زبان انگلیسی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 97

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 97- کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 97

 

رتبه تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضريب 2) زبان تخصصی (آموزش) (ضريب 3)
33 7117 48.89 52.78
133 5693 18.89 45.56
196 5159 23.89 35
211 5095 35.56 28.33
248 4866 30 27.78
311 4638 5.56 45.56
346 4519 24.44 30.56
416 4336 28.33 20
566 4077 40 8.33
635 3968 6.11 28.33
741 3835 11.11 26.67
806 3760 47.22 0
971 3598 16.11 19.44
1089 3496 43.89 0
1762 3060 18.89 5
2228 2862 25.56 3.33
3055 2605 24.44 1.67
4501 2298 24.44 0
5546 2121 11.67 -0.55
7369 1915 14.44 -0.55
9859 1673 4.44 0
11453 1514 5.56 0
13112 1221 0 -6.1

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضريب 2) زبان تخصصی (آموزش) (ضريب 3)
73 1013 3626 28.89 0
85 1288 3412 22.22 5
117 1858 3077 7.22 11.11
123 2007 3007 26.11 13.33
139 2169 2945 30.56 3.33
164 2713 2766 12.22 0
206 3531 2550 18.89 12.22
298 5554 2185 1.67 8.89

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضريب 2) زبان تخصصی (آموزش) (ضريب 3)
42 3259 2612 7.22 7.78

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 97- کارشناسی ارشد گرایش ادبیات انگلیسی 97

 

رتبه تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضريب 2) زبان تخصصی (ادبیات) (ضريب 3)
260 4082 47.22 0.56
326 3911 48.89 0
415 3735 40 0
484 3601 37.22 0
579 3475 34.44 0
626 3415 32.78 1.11
822 3242 35.56 -4.43
880 3200 30 0
927 3171 28.33 0
1558 2825 21.67 0
2048 2644 24.44 0
2505 2503 12.22 0
3473 2290 10 0
4757 2093 10 0
5992 1957 3.89 0
8227 1762 2.22 0
10627 1575 -0.55 0
13430 1229 0.56 -10
13627 1149 -2.77 -0.55

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ادبیات انگلیسی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضريب 2) زبان تخصصی (ادبیات) (ضريب 3)
51 806 3303 26.11 0
68 1117 3100 30.56 0
83 1369 2972 28.89 0
105 1758 2798 22.22 0
162 3026 2428 18.89 0
210 3969 2247 12.22 1.11
213 4007 2242 7.22 0
6966 7298 1867 1.67 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ادبیات انگلیسی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضريب 2) زبان تخصصی (ادبیات) (ضريب 3)
70 4701 2140 7.22 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 97- کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 97

 

رتبه تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضريب 2) زبان تخصصی (مترجمی) (ضريب 3)
347 4003 47.22 0
384 3914 48.89 0
497 3738 40 0
509 3721 43.89 0
598 3604 37.22 0
717 3483 40 0
784 3424 35.56 0
925 3290 6.11 14.44
1036 3203 30 0
1726 2831 18.89 0
2306 2632 18.33 0
3382 2386 4.44 7.22
4920 2148 11.11 0
7740 1848 10.56 -0.55
10170 1638 0 -1.1
11032 1559 -0.55 0
11827 1477 1.11 0.56
13591 1149 -7.21 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضريب 2) زبان تخصصی (مترجمی) (ضريب 3)
19 305 4158 30.56 13.33
36 595 3670 26.11 0
83 1530 2974 28.89 0
107 1944 2800 22.22 0
122 2254 2692 18.89 3.33
4207 4446 2247 12.22 6.67
4251 4490 2242 7.22 0
7511 7750 1867 1.67 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضريب 2) زبان تخصصی (مترجمی) (ضريب 3)
4993 5232 2140 7.22 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه كارنامه 96 كارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی

در جداول زير به برخي از قبول شدگان در گرايش هاي مختلف به همراه درصدهاي آنها اشاره ميكنيم.​

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی96 - کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی96 - کارشناسی ارشد گرایش ادبیات انگلیسی96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی96 - کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 96

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی سال 96(گرایش آموزش زبان انگلیسی)

 

رتبه تراز معدل موثر زبان عمومي (ضریب 2) زبان تخصصي آموزش زبان انگليسي (ضریب 3)
13 7461 20 38.33 60
107 5661 17.2 37.78 36.11
146 5393 19.23 13.89 45.56
280 4793 17.08 21.67 33.89
431 4427 20 31.11 16.67
618 4076 15.23 22.22 25
725 3932 13.63 44.44 9.44
860 3773 16.91 19.44 19.44
1342 3382 19.19 9.44 16.67
1878 3097 14.61 13.33 16.67
2160 2983 16.47 1.11 20.56
3404 2638 17.54 18.33 1.11
5255 2336 17.67 8.89 2.78
6164 2232 14.66 17.22 سفید
7930 2049 16.33 3.89 3.89
9273 1932 15.37 8.89 سفید
11454 1765 16.91 1.67 سفید
13073 1642 15.93 1.11 سفید
16063 1328 16.28 -2.21 -3.88

 

کانال تلگرام کارشناسی ارشد مجموعه زبان به تازگی راه اندازی شده است که می توانید با عضویت در آن به منبع گرانبهایی از مفیدترین مطالب درسترسی داشته باشید. برای عضویت بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 

عضویت در کانال تخصصی کارشناسی ارشد مجموعه زبان

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی سال 96(گرایش ادبیات انگلیسی)

 

رتبه تراز معدل موثر زبان عمومي (ضریب 2) زبان تخصصي ادبیات انگليسي (ضریب 3)
196 4074 17.91 49.44 -0.55
303 3777 20 38.33 سفید
483 3472 17.2 37.78 سفید
504 3442 20 31.11 سفید
541 3392 13.63 30.56 سفید
583 3334 13.66 40.56 0.56
769 3148 14.48 36.67 سفید
938 3014 18.81 24.44 سفید
1429 2759 16.52 23.89 0
1901 2599 18.78 15.56 سفید
2860 2392 18.7 11.67 -1.1
3724 2264 14.66 17.22 سفید
4236 2197 16.83 11.11 سفید
5578 2062 19.08 3.33 سفید
7821 1888 15.79 6.67 سفید
9031 1813 16.33 3.89 سفید
11782 1654 15.26 2.78 سفید
15234 1426 14.62 -1.1 سفید

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی سال 96(گرایش مترجمی زبان انگلیسی)

 

رتبه تراز معدل موثر زبان عمومي (ضریب 2) زبان تخصصي مترجمی زبان انگلیسی (ضریب 3)
132 5064 18.81 24.44 24.44
313 4225 17.91 49.44 سفید
358 4109 19.75 30.56 7.78
430 3959 19.19 9.44 19.44
465 3886 20 38.33 سفید
552 3729 13.63 44.44 2.22
665 3580 17.2 37.78 سفید
715 3531 20 31.11 سفید
873 3362 13.66 40.56 سفید
939 3315 17.08 21.67 6.67
1859 2828 16.52 23.89 سفید
3159 2493 14.66 17.22 2.22
5297 2204 18.68 5 1.11
6837 2050 16.95 7.22 سفید
8542 1907 15.79 6.67 سفید
10807 1750 15.32 4.44 سفید
12243 1656 16.28 -2.21 1.11
15782 1364 13.08 -6.1 2.78

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه كارنامه 95 كارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی

در جداول زير به برخي از قبول شدگان در گرايش هاي مختلف به همراه درصدهاي آنها اشاره ميكنيم.​

نمونه کارنامه های بیشتر را می توانید از مشاوران تخصصی خود دریافت نمایید.  

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی سال 95 (گرایش آموزش زبان انگلیسی)

 

رتبه تراز زبان عمومی رشته های زبان زبان تخصصی (آموزش)
11 7673 58.33 59.44
17 7366 37.22 66.11
23 7209 49.44 52.78
26 7141 60.56 52.22
43 6763 62 49
46 6635 44.44 54.44
65 6388 39.44 48.33
69 6365 42.78 52.78
77 6298 37 45
87 6157 30 53
90 6103 62.22 31.11
96 6064 33.89 55.56
107 5938 37.22 40
112 5929 53.33 32.78
113 5923 36.11 45
132 5807 41.11 35.56
147 5725 28.33 48.33
178 5571 31.67 42.78
224 5390 22.78 44.44
266 5220 62.78 21.67
318 5063 41.67 26.11
371 4953 40 29.44
416 4825 22.22 35.56
434 4766 28.33 30.56
555 4551 66.67 0
567 4529 7.78 43.33
573 4516 10.53 38.33
610 4448 38.33 18.89
752 4262 23.89 25
798 4210 20.56 26.67
833 4173 45.56 16.11
934 4054 26.11 19.24
1048 3950 32.22 16.11
1156 3874 47.22 0
1212 3835 47.78 0
1306 3760 6.11 29.44
1428 3667 51.11 2.78
1554 3594 25 15.56
1675 3524 42.78 1.67
1728 3496 15 18.33
1828 3444 45 0
2218 3270 22.22 6.67
2416 3198 10.56 20.56
2849 3057 26.11 0
4148 2708 5.56 16.11
5245 2500 16.11 5.56

 

کانال تلگرام کارشناسی ارشد مجموعه زبان به تازگی راه اندازی شده است که می توانید با عضویت در آن به منبع گرانبهایی از مفیدترین مطالب درسترسی داشته باشید. برای عضویت بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 

عضویت در کانال تخصصی کارشناسی ارشد مجموعه زبان

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

دریافت مشاوره رایگان

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی سال 95 (گرایش ادبیات انگلیسی)

 

رتبه تراز زبان عمومی رشته های زبان زبان تخصصی (ادبیات)
21 8068 51.11 19.44
49 7498 41.67 20
83 6981 51.11 9.44
86 6959 67.22 2.22
89 6920 66.67 0
94 6833 66.67 -1.66
110 6731 62.22 1.11
162 6297 58 0
184 6199 64.44 0
211 6045 48 3
237 5892 48.89 4.44
295 5628 47.22 0
309 5564 47.22 1.67
327 5503 27.22 16.67
369 5396 51.11 0
372 5388 52.22 0
430 5237 44.44 0
524 5011 42.78 0
780 4604 31.67 2.78
936 4425 37.78 0
1391 4026 26.11 0
1778 3778 23.33 2.22
1955 3690 22.22 0
2313 3504 36.67 -8.88
4034 2917 13.89 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی سال 95 (گرایش مترجمی زبان انگلیسی)

 

رتبه تراز زبان عمومی رشته های زبان زبان تخصصی (مترجمی)
23 6958 27.88 28.89
28 6562 35 42.78
36 6316 40.56 40.56
41 6248 32.78 43.33
51 6046 48.02 28
56 6009 40.56 37.78
66 5887 30.56 39.44
71 5845 33.89 40
80 5654 36.11 28.89
86 5604 17.22 43.33
107 5445 8.44 45
108 5443 26.11 36.11
113 5399 25 36.7
117 5385 31.11 28.33
124 5325 62.22 10
140 5246 34.44 28.89
164 5133 22.22 31.11
218 4918 66.67 0
284 4671 45.56 17.78
439 4312 16.11 26.67
523 4177 28.33 16.11
629 4010 13.89 22.22
767 4617 44.44 0
919 3707 41.67 0
1030 3628 16.67 13.33
1392 3397 23.33 8.89
1724 3249 35.56 2.07
1948 3157 20.56 3.89
2794 2889 26.67 0
3369 2743 6.11 9.44
3825 2782 18.89 0
4319 2545 21.11 2.22
5338 2626 18.33 10.56
6914 2170 1.67 7.22

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

دریافت مشاوره رایگان

 

نمونه کارنامه داوطلبان کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی در سال 94
زبان تخصصی مترجمی زبان تخصصی ادبیات زبان تخصصی آموزش زبان عمومی رتبه در گرایش آموزش رتبه در گرایش ادبیات رتبه در گرایش مترجمی
0 0 80 85.43 4    
0 0 71.67 34.44 19    
0 0 51.67 13.69 181    
0 0 38.33 9.44 402    
0 0 31.67 18.89 598    
0 0 32.22 12.78 717    
0 0 30 6 882    
0 0 1.67 35.56 1448 408  
8.33 11.67 17.67 17.22 1667    
0 0 13.33 3.89 3013    
0 0 1.11 12 4000    
13.89 0 0 12.22 5679 3699 1042
0 2.22 0 3.89 8847 5807  
1.67 0 0 5.56 11525    
0 5.56 0 36.11   194  
0 0 23.89 15.56   904 3744
38.89 0 0 18.89     142

  در ستون رتبه ها تنها رتبه در سهمیه داوطلبان درج شده است.

کارنامه کارشناسی ارشد آموزش زبان انگليسی در سالهای گذشته

 

درصد دروس عمومی

درصد دروس تخصصی

رتبه

دانشگاه قبولی

47.22

67.78

77

روزانه شیراز

درصد دروس عمومی

درصد دروس تخصصی

رتبه

دانشگاه قبولی

42.78

65.56

132

شبانه شهید بهشتی

درصد دروس عمومی

درصد دروس تخصصی

رتبه

دانشگاه قبولی

23.89

58.33

477

روزانه دانشگاه لرستان

درصد دروس عمومی

درصد دروس تخصصی

رتبه

دانشگاه قبولی

44.44

27.78

957

موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور

درصد دروس عمومی

درصد دروس تخصصی

رتبه

دانشگاه قبولی

26.67

55

510

شبانه دانشگاه یزد

درصد دروس عمومی

درصد دروس تخصصی

رتبه

دانشگاه قبولی

25.56

25

1904

دانشگاه گيلان –رشت (مجازی)

درصد دروس عمومی

درصد دروس تخصصی

رتبه

دانشگاه قبولی

35

67.22

252

روزانه دانشگاه ارومیه

درصد دروس عمومی

درصد دروس تخصصی

رتبه

دانشگاه قبولی

70.56

80.56

4

روزانه دانشگاه تهران

 

قبول شدگان کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی در سالهای گذشته چه کارنامه ای داشتند؟

در این قسمت چند نمونه از کارنامه‌های داوطلبان پذیرفته شده در آزمون کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی آورده شده است.

 

درصد زبان عمومی

درصد زبان تخصصی

معدل

رتبه

دانشگاه قبولی

82

55

18.35

5

تهران

76

61

18.65

12

شهید بهشتی

69

40

17.63

25

خوارزمی تهران

64

49

18.21

40

شیراز

65

45

16.85

57

گیلان- رشت

61

39

18.73

71

شهید چمران

53

42

17.36

95

ولی عصر رفسنجان

 

معدل شما 20% از تراز نهایی شما را تشکیل می‌دهد به این معنا که از 10000 امتیاز تراز نهایی 2000 امتیاز آن به معدل و ما بقی (یعنی 8000) به درصدهایی که در دو بخش عمومی و تخصصی کسب کرده اید مربوط می‌شود. اگر کسی معدل 20 داشته باشد می‌تواند 2000 امتیاز را به طور کامل کسب کند. بر همین منوال دیگر معدل ها هم درصد کمتری از 2000 امتیاز را به خود اختصاص خواهند داد. در برخی رشته‌ها تاثیر معدل بر رتبه نهایی بسیار چشم گیر است و می‌تواند در قبولی یا عدم قبولی افراد نقش داشته باشد.

خبر خوش 3گام برای شما

اما دپارتمان زبان و ادبیات انگلیسی 3گام به شما این نوید را می‌دهد که در رشته ادبیات انگلیسی شرایط بدین گونه نیست. منظور ما این است که در کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی آن چه که حرف اول را می‌زند درصد کسب شده شما در دو بخش عمومی و تخصصی است نه معدل. پس اگر تلاش کنید و به شکل هدفمند بر دروس عمومی و تخصصی تکیه کنید می‌توانید پایین بودن احتمالی معدل خودتان را صد در صد جبران کنید. فراموش نکنید معدل تنها یک پنجم از تراز نهایی شما را تشکیل می‌دهد و چهار پنجم دیگر مستقیما از تلاش و کوشش شما و درصدهای کسب شده در آزمون نشات می‌گیرد.

کدامیک اهمیت بیشتری دارد؟ زبان عمومی یا زبان تخصصی؟

همان طور که قبلا گفته شد آزمون کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی از دو بخش زبان عمومی و زبان تخصصی تشکیل شده است. اگر به درصد ستون زبان عمومی و تخصصی نگاه کنید متوجه می‌شوید که داوطلبان عمدتا نتوانسته اند زبان تخصصی را از حدی بالاتر بزنند (مثلا درصد 70 به بالا در میان درصد زبان تخصصی دیده نمی‌شود). علت این امر این است که در سال‌های اخیر سوالات تخصصی کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی بسیار ریز و موشکافانه و چه بسا از منابعی خاص، که اکثر داوطلبان از آن اطلاع ندارند، طرح شده است. با توجه به این واقعیت درصد زبان عمومی از اهمیت بسزایی برخوردار می‌شود چرا که افرادی که بتوانند در صحنه زبان عمومی عملکرد بهتری داشته باشند می‌توانند نقصان ناشی از درصد کم زبان تخصصی را جبران و در نهایت رتبه بهتری کسب کنند. این امر به وضوح در نمونه کارنامه‌هایی که در بالا آورده شده مشهود است. مثلا فردی که 61% زبان عمومی زده و در بخش تخصصی تنها 39% سوالات را به درستی پاسخ داده توانسته نسبت به فردی که 42% امتیاز تخصصی داشته اما در بخش عمومی درصد 53 را کسب کرده 24 رتبه پایین تر قرار بگیرد. این موضوع خصوصا در رتبه‌های بالاتر نمود بیشتری دارد. لذا نمی‌توان گفت زبان عمومی اهمیت بیشتری دارد یا زبان تخصصی. ولی شکی نیست که مطالعه زبان عمومی نسبت به تخصصی ساده تر است و امتیاز آوری بیشتری دارد. لذا پیشنهاد دپارتمان زبان و ادبیات انگلیسی سه گام به شما این است که روی زبان عمومی حساب ویژه ای باز کنید!

نکته قابل توجه دیگر این است که کسب درصد بالا در زبان عمومی به مراتب نسبت به زبان تخصصی ساده تر است. البته به شرطی که با منابع مهم و کاربردی در هر یک از دو بخش سوالات آشنایی داشته باشیم و با برنامه مدون و بر طبق اولویت آن‌ها را مطالعه کنیم.

 

کانال تلگرام کارشناسی ارشد مجموعه زبان به تازگی راه اندازی شده است که می توانید با عضویت در آن به منبع گرانبهایی از مفیدترین مطالب درسترسی داشته باشید. برای عضویت بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 

عضویت در کانال تخصصی کارشناسی ارشد مجموعه زبان

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

نظر خود را بنویسید